ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РАВА-РУСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 10 жовтня 2006 року N 244


Про втрату чинностi наказу Рава-Руської митницi

Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
17 жовтня 2006 р. за N 48/1208


     З метою приведення нормативних актiв Рава-Руської митницi у вiдповiднiсть до чинного митного законодавства України наказую:

     1. Наказ Рава-Руської митницi вiд 04.08.2004 N 188 "Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв i агрегатiв й товарiв, що перемiщуються громадянами транзитом, контролю за їх доставкою у митницi призначення вiддiлом оформлення транспортних засобiв Рава-Руської митницi" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     2. Установити, що цей наказ вводиться у дiю в термiн, передбачений чинним законодавством України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митницi Коцура В. Б.

Т. в. о. начальника митницi С. А. Яценко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.