ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.02.08 N 11/1-16/2405-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     За результатами монiторингу рiвнiв митної вартостi 31 групи УКТЗЕД "Добрива", що возились на митну територiю України, за перiод з 01.01.07 по 27.02.08 виявлено, що окремими митними органами здiйснюється неефективний контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв 31 групи УКТЗЕД.

     У зв'язку з чим, начальникам митниць забезпечити контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв 31 групи УКТЗЕД з урахуванням iнформацiї щомiсячного бюлетеню Держзовнiшiнформу "Огляд цiн українського та свiтового товарних ринкiв" N 2 (136) 2008.

Мiнеральнi добрива, DAF кордон України, USD/т
Нiтроамофоска 15:15:15 450-460
Нiтроамофоска 16:16:16 490-500
Амiачна селiтра насипом 300-305
Амiачна селiтра в мiшках 320-340
Амофос 700
Дiамонiйфосфат 700

     Звертаємо увагу, що вказаний найнижчий довiдковий рiвень цiн.

     З 01.03.08 Держмитслужбою України впроваджується щоденний монiторинг товарiв 31 групи УКТЗЕД.

Голова Держмитслужби України В.I. Хорошковський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.