Документ скасований: Наказ № 423 від 19.10.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 13 березня 2000 року N 95


Про затвердження Технологiчної схеми порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД

Зареєстровано
в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї
31 березня 2000 р. за N 25/519


     З метою вдосконалення ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах наказую:

     1. Затвердити Технологiчну схему порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi, що додається.

     2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ по Запорiзькiй митницi вiд 04.10.99 за N 299 "Про введення в дiю технологiчної схеми порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД".

     3. Начальникам пiдроздiлiв, задiяних в зазначенiй в п. 1 Технологiчнiй схемi, довести її до особового складу та забезпечити виконання.

     4. Начальнику вiддiлу СКА (Омельченко Г. О.) забезпечити митнi пости та вантажнi вiддiли iнформацiєю про порядок ведення облiку для доведення до суб'єктiв ЗЕД.

     5. Начальникам митних постiв та вантажних вiддiлiв забезпечити iнформування учасникiв ЗЕД, що знаходяться в їх зонi дiяльностi, про термiн та вимоги щодо порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Запорiзькiй митницi.

     6. Юрисконсульту митницi (Дудник С. М.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в обласному управлiннi юстицiї.

     7. Канцелярiї митницi (Кулiнiч О. М.) довести цей наказ до пiдроздiлiв протягом 3-х робочих днiв пiсля дати його державної реєстрацiї.

     8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник митницi О. I. Конєв
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.