ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 22 листопада 2006 року N 491


Про втрату чинностi наказу Запорiзької митницi вiд 19.10.2006 N 423

Зареєстровано
в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї
22 листопада 2006 р. за N 61/1218


     Вiдповiдно до частини 2 статтi 15 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV та абзацу 3 пункту 4.6 роздiлу 4 Положення про Запорiзьку митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 26.08.2005 N 797 (зi змiнами, затвердженими наказом Державної митної служби України вiд 11.10.2006 N 865 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби"), наказую:

     1. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Запорiзької митницi вiд 19.10.2006 N 423 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi", зареєстрований в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї 02.11.2006 за N 56/1213.

     2. Начальнику юридичного вiддiлу Дудник С. М. забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї.

     3. Iнспектору зв'язкiв з громадськiстю забезпечити:

     3.1. Опублiкування цього нормативно-правового акта в газетi "Запорiзька правда" та розмiщення його на iнформацiйних стендах Запорiзької митницi в 10-денний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу.

     3.2. Доведення до керiвникiв структурних пiдроздiлiв дати офiцiйного опублiкування цього нормативно-правового акта в газетi "Запорiзька правда".

     4. Цей наказ набуває чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     5. Начальнику загального вiддiлу забезпечити доведення цього наказу до заступникiв начальника митницi, керiвникiв структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки у 10-денний строк пiсля його державної реєстрацiї.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Запорiзької митницi А. Ю. Ванжа
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.