ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 23-12-97 N11/2-12260

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку з розбiжностями у тлумаченнi положень наказу Держмитслужби вiд 31 грудня 1996 року N 594 щодо нарахування та справляння митних зборiв за митне оформлення товарiв роз'яснюємо. Вiдповiдно до п.п..4.2. "Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" пiд час оформлення ВМД на iмпорт товарiв сплачується рiзниця мiж нарахованими та внесеними на депозитний рахунок митницi сумами податкiв та зборiв ( в тому числi i митних зборiв) за попередньою (акцизною) декларацiєю i сумами, якi нарахованi за ВМД для випуску товарiв у вiльний обiг на територiї України.

Перший Заступник голови Служби О.Єгоров

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.