ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.07.08 N 11/5-19/7658-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     З метою неухильного дотримання вимог чинного митного законодавства в частинi заявлення товарiв у митний режим "транзит" звертаю увагу на неприпустимiсть оформлення товарiв у згаданий митний режим у пiдроздiлах митного оформлення, якi розташованi поза межами пунктiв пропуску, за винятком випадкiв, передбачених статтями 71 та 168 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV.

Заступник Голови Державної митної служби П.В. Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.