ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.06.98 р. N 10/1-1218-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо дiї наказу Держмитслужби вiд 22.05.98 N 305

     З метою запобiгання накопичення вантажiв на митному кордонi України та в цiлях повного iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо дiї наказу Держмитслужби вiд 22.05.98 N 305 "Про затвердження Тимчасового перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою декларацiєю" та наказу Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв" в частинi оформлення попередньої вантажної митної декларацiї (ПД), митне оформлення ввезення в пунктах пропуску вантажiв з поданням ПД здiйснювати, починаючи з 22.06.98.

     У вiдповiдь на запити вiд митниць щодо застосування ПД на гуманiтарнi вантажi та вантажi технiчної допомоги роз'яснюємо, що ввезення таких вантажiв здiйснюється без подання ПД. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць провести iнформацiйну роботу щодо вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.05.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" та наказiв Держмитслужби N 267 вiд 04.05.98 та N 305 вiд 22.05.98.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.