ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КIРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 19 лютого 2007 року N 104


Про скасування наказу Кiровоградської митницi вiд 28.03.2001 N 83 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Кiровоградськiй митницi"

Зареєстровано
в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї
22 лютого 2007 р. за N 9/1393


     Вiдповiдно до статей 45, 81 i 86 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 80 "Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" та з метою актуалiзацiї нормативної документацiї митницi наказую:

     1. Вважати такими, що втратив чиннiсть, наказ Кiровоградської митницi вiд 28.03.2001 N 83 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Кiровоградськiй митницi", зареєстрований в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї вiд 01.06.2001 за N 73/777.

     2. Начальнику юридичного вiддiлу Хилько Л. I. забезпечити реєстрацiю цього наказу в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї.

     3. Начальнику загального вiддiлу Хмеленко О. М. довести даний наказ до структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника начальника митницi Кравцова О. М.

Т. в. о. начальника митницi О. М. Кравцов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.