ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.02.98 р. N 11/3-1851

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо декларування запасiв споживання

     В роз'яснення до листа Держмитслужби вiд 13.02.98р. N11/3-1488 повiдомляємо, що Тимчасовий порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначенних для споживання застосовується тiльки на вже встановлену та введену в дiю Iнструкцiю про порядок митного контролю за агентською (шипчандлерською) дiяльнiстю в морських та рiчкових портах України, вiдкритих для заходу суден закордонного плавання, що затверджена Наказом ДМКУ вiд 25.10.96р. N491.

     Впровадження єдиного механiзму митного оформлення та декларування запасiв споживання для повiтряного та залiзничного транспорту проводитиметься пiсля вiдповiдної реєстрацiї такого встановленого порядку в Мiнiстерствi юстицiї України.

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.