ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ
ЧОПСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
СТАНЦIЯ ЧОП

НАКАЗ

вiд 25 грудня 2006 року N 845/1962/171


Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми порядку та строкiв проведення митних процедур щодо товарiв та предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi слiдують пасажирськими поїздами мiжнародного сполучення через пункт пропуску "Чоп"

Зареєстровано
в Закарпатському обласному управлiннi юстицiї
10 сiчня 2007 р. за N 002/772


     У вiдповiдностi до вимог Митного кодексу України вiд 11.07.2002 р. N 92-IV, з метою вдосконалення порядку, умов, ефективностi роботи вiддiлу митного оформлення 5 митного поста "Чоп-залiзничний" та забезпечення чiткого, якiсного i своєчасного контролю за мiжнародними пасажирськими поїздами, проведення митних процедур щодо товарiв, предметiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, наказуємо:

     1. Унести наступнi змiни й доповнення до Технологiчної схеми порядку та строкiв проведення митних процедур щодо товарiв, предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi слiдують пасажирськими поїздами мiжнародного сполучення через пункт пропуску "Чоп", затвердженої наказом Чопської митницi, Чопського прикордонного загону, станцiї Чоп вiд 28 липня 2004 року N 416/608/116, зареєстрованої в Закарпатському обласному управлiннi юстицiї 9 вересня 2004 року за N 026/630 (далi - Технологiчна схема):

     1.1. Замiнити та доповнити у всiх випадках i вiдмiнках в текстi Технологiчної схеми слова:

     1.1.1. "пасажирський вiддiл" замiнити словами "вiддiл митного оформлення";

     1.1.2. "старший змiни" замiнити словами "головний iнспектор";

     1.1.3. "Служба БКБ та ПМП" замiнити словами "Служба МВ та БК";

     1.1.4. "вiддiлу контролю доставки вантажiв (ВКДВ)" замiнити словами "вiддiлу контролю за доставкою товарiв (ВКПТ)";

     1.1.5 "вiддiл тарифiв та митної вартостi" замiнити словами "вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури".

     1.2. Унести в п. 8.8 роздiлу 8 Технологiчної схеми такi змiни й доповнення:

     1.2.1. Слова "вiддiлом тарифiв та митної вартостi КРМ" виключити.

     1.2.2. Слова "встановленими Iнструкцiєю по заповненню та використанню унiфiкованої митної квитанцiї ф. МД-1, затвердженою наказом ДМСУ N 635 вiд 09.10.98 р., зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 16 грудня 1998 року за N 796/3236 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 10.07.2001 р. N 468, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 7 серпня 2001 р. за N 671/5862)" замiнити словами "передбаченими Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2005 року за N 66/10346".

     2. Начальнику юридичного сектору Чопської митницi подати наказ на державну реєстрацiю до Закарпатського обласного управлiння юстицiї.

     3. Начальнику митного поста "Чоп-залiзничний" та начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Чоп - пасажирська станцiя" наказ довести до особового складу пiд розпис.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Чопської митницi Нечипуренко В. В.

Начальник Чопської митницi державний радник митної служби 3 рангу Й. Й. Штробля
Начальник Чопського прикордонного загону полковник М. В. Хобта
Начальник станцiї Чоп О. А. Пушкаш
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.