Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

вiд 11 вересня 1997 року N 549


Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, та до Термiнiв введення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 жовтня 1997 р. за N 461/2265

     Вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затверджений наказом Держстандарту України вiд 30.06.93 N 95 (iз змiнами та доповненнями, внесеними наказами Держстандарту України: вiд 27.11.96 N 499, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.96 за N 728/1753, вiд 17.05.97 N 268, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.97 за N 209/2013, та вiд 04.07.97 N 388, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13.08.97 за N 304/2108), роздiлом 33 (додається).

     2. Встановити, що послуги, наведенi в роздiлi 33 Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї з 1 сiчня 1998 року.

     3. Доповнити Термiни введення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi, затвердженi наказом Держстандарту України вiд 27.11.96 N 499 (державний реєстр 19.12.96 за N 729/1754, iз змiнами, внесеними наказом Держстандарту України вiд 04.07.97 N 388, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13.08.97 за N 304/2108), новим рядком такого змiсту:

"33. Послуги з ремонту та технiчного обслуговування дорожнiх транспортних засобiв та їх складових ......... 01.01.98".

     4. Українському науково-дослiдному iнституту стандартизацiї, сертифiкацiї та iнформатики до 1 листопада 1997 року здiйснити видання роздiлу 33 Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Є. Верещагу.

  В. о. Голови Держстандарту України Ю. РУБАН

       

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
вiд 11 вересня 1997 р. N 549
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 жовтня 1997 р. за N 461/2265

33. Послуги з ремонту та технiчного обслуговування дорожнiх транспортних засобiв та їх складових

 Код
ТНЗЕД
Назва послуги Код ОКП Позначення нормативних документiв,
вiдповiдно до яких
проводиться
сертифiкацiя
Номер пункту нормативного документа, що
встановлює обов'язковi
 вимоги
Позначення нормативного документа,
що встановлює
методи контролю
(випробувань)
  1             2      3             4               5           6
  33.1 Ремонт та технiчне обслуговування гальмової
системи, рульового
керування, пiдвiсок
та трансмiсiї легкових автомобiлiв
45 1400
(крiм
45 1460,
45 1482)
ДСТУ 2322-93
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
ГОСТ 8769-75
Ремонтно-експлуатацiнна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93 роздiли 1, 2, 3
ГОСТ 25478-91 роздiл 1
ГОСТ 17.2.2.03-87
пп.1.1. 1.2; 1.4; 1.5. ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ГОСТ 8769-75
ДСТУ 2322-93
роздiл 4
ГОСТ 25478-91
роздiл 2
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiл 1
  33.2 Ремонт та
технiчне
обслуговування
гальмової системи,
рульового
керування, пiдвiсок, трансмiсiї та
кузовiв вантажних
автомобiлiв i
автопоїздiв
45 1100
(крiм
45 1121,
45 1123)
45 2100
45 2210
45 2220
ДСТУ 2322-93
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
ГОСТ 8769-75
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93 роздiли 1,2,3
ГОСТ 25478-91 роздiл 1
ГОСТ 17.2.2.03-87
пп. 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ГОСТ 8769-75
ДСТУ 2322-93
роздiл 4
ГОСТ 25478-91
роздiл 2
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiл 1
  33.3. Ремонт та технiчне обслуговування
автобусiв i
тролейбусiв
45 1700
(крiм
45 1782)
45 2230
ДСТУ 2322-93
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
ГОСТ 8769-75
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93 роздiли 1, 2, 3
ГОСТ 25478-91 роздiл 1 ГОСТ 17.2.2.03-87
пп. 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ГОСТ 8769-75
ДСТУ 2322-93
роздiл 4
ГОСТ 25478-91
роздiл 2
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiл 1
  33.4. Ремонт та
технiчне обслуговування причепiв та
напiвпричепiв
45 2500
(крiм
45 2556)
45 2600
ГОСТ 8769-75
ОСТ 37.001.220-80
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ГОСТ 8769-75
ОСТ 37.001.220-80
ГОСТ 8769-75
ОСТ 37.001.220-80
  33.5. Ремонт та
технiчне обслуговування мопедiв,
мотовелосипедiв,
мотоциклiв та
моторолерiв
45 2800
45 2930
ОСТ 37.001.262-83
ОСТ 37.003.038-77
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ОСТ 37.001.262-83
ОСТ 37.003.038-77
ОСТ 37.001.262-83
ОСТ 37.003.038-77
  33.6. Ремонт та
технiчне
обслуговування
двигунiв з iскровим
запалюванням,
дизелiв та їх
систем
45 6000 ДСТУ 2322-93
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
ГОСТ 23435-79
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93 п. 1.3 ГОСТ 25478-91 п. 1.7 ГОСТ 17.2.2.03-87
пп. 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ГОСТ 25478-91
п. 2.6
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiл 1
  33.7. Ремонт та
технiчне обслуговування кузовiв легкових автомобiлiв,
включаючи рихтовку,
зварювання, антикорозiйну обробку та
фарбування
45 1400 ДСТУ 2322-93
ДСТУ 2324-93
ГОСТ 9.402-80
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93
п. 1.15.
ДСТУ 2324-75
ДСТУ 2322-93
п. 4.9.
ДСТУ 2324-75
  33.8. Ремонт та
технiчне обслуговування колес та
шин (шиномонтажнi
роботи)
45 3000
45 4000 45
45 5000
45 8000
45 9100
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 4754-80
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ГОСТ 25478-91
п. 1.6.
ГОСТ 4754-80 пп. 1.5;
2.3; 2.6; 2.7.
ГОСТ 25478-91
п. 2.5.
  33.9. Ремонт та
технiчне обслуговування систем живлення двигунiв, включаючи ремонт
карбюраторiв,
паливних насосiв та форсунок
45 6000
45 7100
45 7300
45 9100
ДСТУ 2322-93
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2322-93
п. 1.4. ГОСТ 25478-91
п. 1.7.1+1.7.4
ГОСТ 17.2.2.03-87
пп. 1.1; 1.2; 1.4-1.5. ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiлi
  33.10. Ремонт та
технiчне
обслуговування
електрообладнання,
включаючи зовнiшнi свiтловi прилади
45 7300
34 6621
ГОСТ 25478-91
ГОСТ 8769-75
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ГОСТ 25478-91
пп. 1.4; 1.5; 1.8.9.
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 25478-91
пп. 2.3; 2.4.
  33.11. Передпродажна пiдготовка
автомобiлiв та
мототехнiки
45 1400
45 2800
45 2930
45 1100
(крiм
45 1121,
45 1123)
45 2100
45 2210
45 2220
ДСТУ 2323-93
ГОСТ 17.2.2.03-87
ГОСТ 21393-75
Ремонтно-експлуатацiйна документацiя
виробника
ДСТУ 2323-93 роздiли 1 та 4
ГОСТ 17.2.2.03-87
пп. 1.1; 1.2; 1.4; 1.5.
ГОСТ 21393-75 роздiл 1
ДСТУ 2323-93
роздiл 1
ГОСТ 17.2.2.03-87
роздiл 2
ГОСТ 21393-75
роздiл 2
  33.12. Тонування
скла автомобiлiв
59 2300 ГОСТ 5727-88 ГОСТ 5727-88
п. 2.2.4
ГОСТ 27902-88
роздiл 2

 

Надруковано: "Офiцiйний вiсник України" 1997, число 41.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.