ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 22.08.2005 р. N 18/18-290-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi

     Для використання при митному оформленнi товарiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, iнформуємо.

     Органом iз сертифiкацiї продукцiї та системи управлiння якiстю "УкрТЕСТ" Укрметртестстандарту прийнято рiшення:

     з 15.08.2005 скасувати сертифiкат вiдповiдностi N UA1.003.0054707-05, термiном дiї з 25.07.2005 до 25.03.2009, який було видано представництву фiрми "BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH" (Нiмеччина) на посудомийнi машини типiв S9..., S11..., S13..., S14..., виробництва "BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH", у зв'язку з неправильно вказаними типами посудомийних машин;

     з 15.08.2005 скасувати сертифiкати вiдповiдностi N UA1.003.0009108-05 та N UA1.003.0009110-05, термiном дiї з 24.02.2005 до 07.07.2007, якi було видано фiрмi "Elda-Eltra Elektrotechnika S. A." (Польща) на електроустановчi вироби виробництва "Elda-Eltra Elektrotechnika S. A.", у зв'язку iз листом заявника про анулювання сертифiкату.

Заступник начальника Управлiння нетарифного регулювання В. В. Iзотов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.