ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 29.11.2002 р. N 11/2-10-11808-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про анулювання та призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi

     Для врахування в роботi з митного оформлення товарiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, повiдомляємо.

     Згiдно з iнформацiєю Сертифiкацiйного випробувального центру опалювального обладнання (СВЦОО) (м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9) вiд 29.10.2002 N 1371/3 та вiд 21.10.2002 N 1329/3 анульовано такi сертифiкати вiдповiдностi:

     - N UA1.013.0023477-00, виданий фiрмi "LEIBER spol. s.r.o." (Словаччина), у зв'язку з вiдмовою вiд проведення робiт з технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукцiї та вiдповiдно до вимог ДСТУ 3413, з 25 жовтня 2002 року;

     - N UA1.013.0002267-01, виданий фiрмi "EM-ZPA" (Чехiя), у зв'язку з вiдмовою вiд проведення технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукцiї та вiдповiдно до вимог ДСТУ 3413, з 21 жовтня 2002 року.

     Згiдно з iнформацiєю Українського центру випробувань та сертифiкацiї електрообладнання (ДП "УкрТЕСТ") (м. Київ, вул. Миколи Краснова, 7/1) вiд 16.10.2002 N 07/4-244/3038 дiю сертифiката вiдповiдностi N UA1.010.28643-01 вiд 19.11.2001, виданого ПП "Ентел" (м. Київ) на акумулятори фiрми "Hoppek" (Нiмеччина), у зв'язку з невиконанням ПП "Ентел" умов технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукцiї та проведенням контрольних випробувань, зупинено з 16.10.2002.

     Згiдно з iнформацiєю випробувального центру i органу з сертифiкацiї "ОМЕГА" (м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29) вiд 22.10.2002 N 300/2-1719, анульовано сертифiкат вiдповiдностi N UA1.025.32613-01 вiд 17.12.2001, виданий органом сертифiкацiї "УкрСЕРТРАДIО" компанiї "Technetics PLC" (Велика Британiя) на телевiзiйнi декодери типiв DSR400, DSR400P/A торговельної марки DALVI, з 15 жовтня 2002 року.

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.