ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.06.2002 р. N 11/2-10-5290

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi

     Для врахування в роботi з митного оформлення вантажiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, надсилаємо повiдомлення органу iз сертифiкацiї СЦ "Галсерт" (Державного пiдприємства "Сертифiкацiйний центр продукцiї та послуг", м. Львiв, вул. Стрийська, 98) вiд 22.05.2002 N 037 щодо призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi.

     Додаток: на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.