МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 серпня 2016 року N 1268


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. Є. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Мiнекономрозвитку України
04.08.2016 N 1268

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ТОВ "СХК "ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" ВIННИЦЬКА М. НЕМИРIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 226-А; Р/Р PJSC "ВТБ БАНК" 0033623350 790,80 Долар США "SINGRAN TRADING LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4090.10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3BQ; COMPANY N OC362014; BANK JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТ N 17/1-07 ВIД 17.07.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
2 ТОВ "КОМО УКРАЇНА" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛIДАВСЬКА, 2; В/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0039507437 1974,92 Долар США "EXACOM SALES LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON; REG N 1866921; ABLV BANK AS. RIGA; ДИРЕКТОР - 1. ПЕТРОВА; КОНТРАКТ N 02I5DAT-SFO ВIД 20.09.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
3 ТОВ "МИР АВТО" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49107, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 29-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 0031959050 14,10 Долар США "OZ NEPTUN OTOMOTIV TURIZM GIDA. TEKS.INS. NAKL.SAN" ТУРЕЧЧИНА, RIHTIM CADDESI. FATIH IS HANI NO:33KAT4, KARAKOY, ISTANBUL; GARANTI BANKASI; ГЕНДИРЕКТОР ОЩЕПКОВА В. В; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 01/10-15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
4 ТОВ "КАРТОН - ПК" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КIРОВСЬКИИ Р-Н, ПР-Т КIРОВА, 36; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; КОНТРАКТИ ВIД 10.09.2015 N 2851 I ВIД 09.10.2015 N 3677 0039654819         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
5 ТОВ "СИЛОН" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49101, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КIРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 44, КВ. 105; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.10.2015 N 22-3/45383 I ВIД 06.11.2015 N 22-3/45383 0039697124         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
6 ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 84100, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; Р/Р У АТ "ТАСКОМБАНК" 0001412377 1800,00 Росiйський рубль "ООО "МИЭЛЬ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394088, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЛIЗЮКОВА, 66-35; IПН 3662991119, КПП 366201001, Р/Р В СБЕРБАНКЕ РОССИИ; КОНТРАКТ ВIД 13.02.2015 N 03-15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
7 ТОВ "НПП "КРАМТЕХЦЕНТР" ДОНЕЦЬКА 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 8; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" 0030569266 17,60 Долар США "NPCORP NORBERT PRZYGODZKI" ПОЛЬЩА, WYROW 23, 62-820 STAWISZYN, KALISZ DISTRICH; MBANK Р/С 17 1140 2004 0000 3802 7559; КОНТРАКТ N 25/09-2015 ВIД 25.09.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
8 ТОВ "УЖК "НАГАРТАВ" ЗАПОРIЗЬКА 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГРЯЗНОВА, 51, КВ. 11; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 2905-1/14 ВIД 29.05.2014, N 05/0814 ВIД 05.08.2014 0025213857         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiл 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
9 ТОВ "АЗОВТРАНС-
КОМПЛЕКТ"
ЗАПОРIЗЬКА 71100, М. БЕРДЯНСЬК, МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ ШОССЕ, 77-Г; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ N BRD240614 ВIД 24.06.2014, N BRD 180615 ВIД 18.06.2015, N BRD 130615 ВIД 18.06.2015 0031190143         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
10 ТОВ "АЛМЗ" ЗАПОРIЗЬКА 71100, М. БЕРДЯНСЬК, МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 77; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", КОНТРАКТ N 22/07/2015 ВIД 12.08.2015 0032551364         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
11 ТОВ "СОЮЗ КОНТИНЕНТ" ЗАПОРIЗЬКА 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 79; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N ВМ03/2014 ВIД 12.06.2014, N ВМ01/2015 ВIД 12.06.2015 0032729641         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
12 ТОВ "БАРК" ЗАПОРIЗЬКА 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. КАБЕЛЬНИКIВ, 1-А; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 19/05/14/1 ВIД 19.05.2014 0033086027         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
13 ТОВ "СТ АГРОIНВЕСТ" ЗАПОРIЗЬКА 69037, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПРАВДИ, 49; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 0037595668 8055,10 Долар США "INGRID TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON, ECIN 8PN; VERSOBANK AS, TALLINN Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
14 ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДIНГ" ЗАПОРIЗЬКА 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРГВСЬКА, 21; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 25/08-К ВIД 25.08.2014 0038285325         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
15 ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНIЄВИЙ КОМБIНАТ" ЗАПОРIЗЬКА М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18; Р/Р У КБ "ХРЕЩАТИК" 0038983006 4248,42 Долар США "TOLEXIS ENTERPRISES AC" ШВЕЙЦАРIЯ, BAARERSTRASSE 8, 6300, 2UG; AMSTERDAM TRADE BANK, КОНТРАКТИ N 14-10/1/2015 ВIД 08.01.2015, N 14-10/5 ВIД 13.01.2015, N 14-10/84 ВIД 14 07 2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
16 ТОВ "ГОРИЗОНТ IФ" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 45-А/26; Р/Р ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК" 0038161983 40,30 Долар США "AKAY OTO GALERI VE INS.TUR.TIC.LTD" ТУРЕЧЧИНА, ICADIYE MH.CUMHURTYET CAD.33 / 2 USKUDAR - ISTANBUL; КОНТРАКТ N 1/22 ВIД 22.05.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
17 ТОВ "ТОРГОВА МЕРЕЖА "БАРВIНОК" ЛЬВIВСЬКА 79021, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКIВСЬКА, 93, ФАКТ.: 79040, М ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 359; Р/Р У ФIЛIЯ ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" 0035621418 22,70 Долар США "TCC GLOBAL N.V." НIДЕРЛАНДИ, ТИП N 30129285, N ПДВ: NL 800243018B01, AMSTERDAM 1070 NC, PO BOX 79064. 84, ZUIDPLEIN; ING BANK NETHERLAND; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 14.05.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
18 ТОВ "ЕКОЛIЯ" ЛЬВIВСЬКА 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 71/407; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123 0037919322 36,40 Євро "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" ПОЛЬЩА, 98-330, RADOMSZCZANSKA STR., 82. MAKOWISKA, PAJECZNO, POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S. A., КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N 10/09-15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
19 ПАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХФЗ" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК", SWIFT: UKPBUAUK 0023518596 6,50 Долар США "KP COMPANY" LTD" ГРУЗIЯ, 0192, М. ТБIЛIСI, ПРОСП. ГУРАМIШВIЛI, 17; VAKE BRANCH OF JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22830, ACC. 91936120100008; КОНТРАКТ ВIД 14.01.2014 N 14/14-GE/KP Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
95,33 Долар США "ООО "YUSUF TEXTIL SERVISE-OMAD" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ГАВХАР-124; В/Р В ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", SWIFT: INIPUZ22; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2014 N I9/14-UZ/Y Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44,13 Долар США ООО "KORV1TA-FARM" УЗБЕКИСТАН, 100081, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ БОЗБОЗОР, 7, ПРОЇЗД N 21; Р/С В АКБ "КАПИТАЛБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2015 N 7/15-UZ/K Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 ДП "ПАЛЛАДА-УКРАЇНА" ТОВ "ЮНIЛIВЕР УКРАЇНА" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ "СIТIБАНК" 0030554253 9663,50 Росiйський рубль ООО "КОНЦЕРН "КАЛИНА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620138, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 80; Р/С В ЗАО КБ "СИТИБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 30.12.2010 N 2, ВIД 31.12.2009 N 1, ВIД 21.11.2005 N 277 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
21 ПАТ "УКРВУГЛЕБУД" М. КИЇВ 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 29-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2014 N 73 0030556313         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
22 ТОВ "ТЕРМIНАЛ" М КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ ТОВАРНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0031366203 21,80 Долар США ТОВ "TRANSTECH OCOO" КИРГИЗСТАН, М. БIШКЕК, 8 МКР., 8/1-121; ACC: LV98 RTMB0000614806047 "RIETUMU BANKA" RIGA; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2014 N TR-05 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ внх. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
23 ТОВ "ТАЛIСМАН" М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮЛIУСА ФУЧИКА, 19; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТ ВIД 24.05.2012 N 144/52 0032209799         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
24 ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" М. КИЇВ 01012, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 107 (83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2); Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" 0032289675 11610,72 Росiйський рубль "ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ ГАЗТЕХНИКА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, БЕЛГОРОД, ВУЛ. ВОЛЧАНСЬКА, 163-А; Р/С В ОАО "СЕВЕРИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2014 N ТАН-149/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
25 ТОВ "ПАРК СЕРВIС" М. КИЇВ 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 31, КОРПУС В, КВ. 128; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0032957955         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
26 ТОВ "НАФТА ТРАНС ГРУП" М. КИЇВ 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 27; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0032980869 1907,30 Долар США "STEEL MONT TRADING LTD." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2015 NNTG-152 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
27 ДП "ОБ'ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА КОМПАНIЯ" М. КИЇВ 01035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СУРIКОВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0036716128 3650,40 Долар США "ADELIS TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6011, 128 ALDERSGATE STREET, BARBICAN LONDON, ECIA4AE, ENGLAND, AS "CITADELE BANKA", КОНТРАКТ ВIД 14.09.2015 N 13/15-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
28 ТОВ "ЛАКIТРЕЙДЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 170, Н/П N 4; Р/Р В ПАТ "МIБ"; КОНТРАКТИ ВIД 07.10.2014 N 07.10.2014, ВIД 02.02.2015 N 02/02-2015 ТА ВIД 13.03.2014 N 17-14 0037688689         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
29 ТОВ "ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛIБ" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2014 N SM/24/09/14-1, ВIД 06.10.2014 N SM/06/10/14-1, ВIД 29.09.2014 N SM/24/09/14-1 0039020800         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
30 ТОВ "АГРОАЛЬЯНС ГРУП" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КРИЧЕВСЬКОГО, 19, ОФ. 2; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2015 N AG20/05/15 0039111032         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
31 ТОВ "ЗЛАКО ТРЕЙД" М. КИЇВ 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б 0039276275 1527,20 Долар США "AGROLIGA GROUP PLC" КIПР, BOUMPOULINAS, 11, 1-FLOOR, P.C/1060, NICOSIA; ACC. "CREDIT AGRICOLE BANK S A."; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2015 N 101/10010930; ВIД 05.03.2016 N 101/10012620; ВIД 21.01.2015 N 101/10007940; ВIД 17.02.2015 N Р012561; ДИРЕКТОР ОЛЕКСАНДР БЕРДНИК Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
32 ТОВ "БАЛТИКУС ТРЕЙД" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" 0039534874 1596,20 Долар США "SHERFIELD INVEST LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, БИРМИНГЕМ B3 3QR; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТИ ВIД 03.08.2015 N B/010915/Б, ВIД 01.09.2015 N R/010915/B, ВIД 02.09.2015 N R/010915/B Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
33 ПАТ "ВТОРМЕТ" ОДЕСЬКА 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", В ПАТ "ВТБ БАНК" 0000190644 1600,00 Долар США "STEEL MONT TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2015 N OD-151 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
34 ТОВ "МАТРИЦЯ" ОДЕСЬКА 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 23; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 0031461207 3554,00 Долар США "LERDEM INDUSTRY INC" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ROAD TOWN, TORTOLA P.O. BOX 315, BVI, TRUST COMERC BANK, ACC 70-55047 617, SWIFT: KBRBLY2X; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2014 N ML-I1-12/2014 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
35 ТОВ "УКР-РЕСУРС" ОДЕСЬКА 65099, М. ОДЕСА, ВУЛ. АРМIЙСЬКА, 11, КОРП. 4, ОФ. 4 0032972575 1654,10 Долар США "LEGRAND ALLIANCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, VERSOBANK AS, ACC. EE985500000551157761 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
36 ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" ОДЕСЬКА 67560, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КРАСНОСIЛКА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 80-А; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК" 0034251863 70,70 Долар США ЗАО "СЕЛЬЕНЕРГО" БIЛОРУСЬ, 222201, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 20; Р/Р В ОАО "БЕЛАПБ"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2014 N 20412-45 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06 2016 N 03/35666-16
37 ТОВ "МОБIЛАРIО" ОДЕСЬКА 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0035999485 1362,60 Долар США "QAFIRR TRDE INC LTD" ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, I9TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; JSC REGIONAL INVESTICIJU BANKA, SWIFT: RIBRLV22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
38 ТОВ "АЕРОПОРТ ХЕНДЛIНГ" ОДЕСЬКА 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАЧИНСЬКОГО ЛЕХА, 12; Р/Р У ПАТ "ФIНБАНК" 0037282171 1,90 Долар США "NORD HOLDING INC." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 NORTH MARKET STREET, SUITE 804, WILMINGTON, DE 19801, WEBSTER BANK, ACC: 0010523102 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/3 5666-16
2341,10 Долар США "CAROSAN TRADING LTD" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA, CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN; HELLENIK BANK LTD, CYPRUS Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39 ТОВ "ФАГАРА" ОДЕСЬКА 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОМПОЗИТОРА НIЩИНСЬКОГО, 16, КВ. N 1-П; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N 0714/03 ВIД 05.03.2014 0038573671         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
40 ТОВ "СОЮЗПЛОДIМПОРТ" ОДЕСЬКА 65006, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА ВОРОБЙОВА, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1/04 ВIД 02.11.2015 0038849398         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-59-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
41 ТОВ "НЬЮ ЛЕВЕЛ МЕДIА" ОДЕСЬКА 68001, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ ПРОМИСЛОВА, 26, ОФ. 9-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N NEW-WF2823 ВIД 01.11.2015, N NEW-WF2823 ВIД 01.11.2015, N NEW-VCH1511111 ВIД 09.10.2015, N NEW-VCH1511111 ВIД 09.10.2015, N NEW-VCH1511145 ВIД 05.11.2015 0039158924         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
42 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПIВДЕННА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ" ОДЕСЬКА 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0039366216         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
43 ТОВ "НОВА-ПАК" РIВНЕНСЬКА 35312, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С ДЯДЬКОВИЧI, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 55 0032940344 22,54 Долар США "ООО "SOFI COMPANY" ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АТЕНИ, 16, КВ. 28. ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; JSC "TBC BANC"; КОНТРАКТ N 8 ВIД 26.06.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
9,64 Долар США "ООО "ЭКО ПРОДУКТЫ" ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЧИКОБАВА, 25; ИНН 402009287; JSC "BANK OF GEORGIA"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 04.02.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5,92 Долар США "ООО "ИДЕЯ ВКУСА" БIЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, 4, КОМ. 12, УНП 192284702 ОАО "БНБ БАНК", КОНТРАКТ N 1 ВIД 21.07.2014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43,40 Допар США "ООО "ЭКОСПАЙС" ГРУЗIЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БУХАРЕСТА, 24, ИДЕНТ. N 419991432; Р/С В "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.06.2014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44 ПП 'МIНЕРАЛIЗ" РIВНЕНСЬКА 35364, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 1-А; ФАКТ. 33024, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 370-В; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0037105205 21,22 Євро "AGRO-SORT" SPZ.O.OSP.KOM" ПОЛЬЩА, UL AMETYSTOWA, 18/32, 20-571, LUBLIN; NIP: 712 329 33 45, REGON: 360720244; КОНТРАКТ N 15-05/2015 ВIД 25.02.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
45 ПП "ДОМУС" ХАРКIВСЬКА 61022, М. ХАРКIВ, ПЛ. СВОБОДИ, 7, КОРП. 1, КВ. 243; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0032736910     "ООО "АГРОТЕХСНАБ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N 201014 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
46 ТОВ "РЕАЛ-АГРОЕКСПОРТ" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. САЛТIВСЬКЕ ШОСЕ, 242, КВ. 297; Р/Р У ПАТ "АПАКС-БАНК" 0036459022 8106,55 Українська гривня "REALTEAM ALLIANCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT, ENGLAND; ABLV BANC AS, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22, #LV19 AIZK 0000 0103 8833 1; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
47 ТОВ "ПРАЙМ-РЕСУРС" ХАРКIВСЬКА 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 115-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N IIF 0039241184         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
48 ТОВ "МУРАТТО" ХАРКIВСЬКА 61115, М. ХАРКIВ, ВУЛ. 17 ПАРТЗ'ЇЗДУ, 11; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0039443143 2697,90 Долар США "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPtA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ, UN; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2015 N SFO0203.1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10 06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
49 ТОВ "МАГНАТ ГРУП" ХАРКIВСЬКА 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 3В, ВIД 10.07.2015 N 10071571KS 0039455171         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. пiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
50 ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" ХАРКIВСЬКА 61105, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19; Р/Р У ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" 0039455651     "HANBERG LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE. HERTFORDSHIRE WD6, 3EW, ENGLAND; "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2015 N 30/05-15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
51 ТОВ "ВIВА-ТОРГ" ХАРКIВСЬКА 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 13/18; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"; КОНТРАКТИ ВIД 20.08.2015 N 18/823-Б, ВIД 27.08.2015 N 19/823-Б, ВIД 10.10.2015 N 17/830-Б, ВIД 10.10.2015 N 15/112-Б; ВIД 31.07.2015 N GEO-31/2015 0039457402 16487,90 Росiйський рубль     Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
31,40 Долар США     Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52 ТОВ "ОЙЛ СЕРВIС" ХАРКIВСЬКА 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 131-В; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 N 10071526KS 0039466726         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
53 ТОВ "РЕСОРТ ОЙЛ" ХАРКIВСЬКА 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 51; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 2F 0039466747         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
54 ТОВ "ЕКСПОСНАБ" ХАРКIВСЬКА 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОЦАРСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 3-А 003979926 10,00 Долар США     Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
55 ТОВ "МАРС IНВЕСТТ" ХАРКIВСЬКА 64305, М. IЗЮМ, ВУЛ. ШМIДТА, 105; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 18.09.2015 N 17/18-15 0039807364 58,42 Долар США     Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
56 ТОВ "ЦЮРУПИНСЬКА ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" ХЕРСОНСЬКА 75101, М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 103; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНУ - IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 0036994676 47,11 Долар США ОАО "ЕНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ФИЛЬТРОВ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 413118. САРАТОВСЬКА ОБЛ., М, ЕНГЕЛЬС. ВУЛ. ЛЕНIНА, 210; Р/С В ЗАО "ЭКОНОМБАНК", КОНТРАКТ ВIД 21.07.2015 N 15/2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
57 ПП "АЛЬПАРИ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15, ОФ. 313 0039505432         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
58 ПП "МАНУБРIЙ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА (К. МАРКСА), 86, ОФ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" 0039955032 44870,02 Росiйський рубль ООО "НЕКСТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ВУЛ. ЛЕФОРТОВСЬКИЙ ВАЛ, 24, ПРИМ IV, КIМН. 3, ФАКТ.: М МОСКВА, ПРОЕКТIРУЄМИЙ ПРОЇЗД 5112, БУД. 6; ИНН/КПП 7722832882/772201001, Р/Р В АКБ "МОСКОВСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.10.2015 N 27/10/2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
59 ТОВ "ПОЛIКОР" ЧЕРКАСЬКА 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРОМОВА, 146/10; В/Р В ПАТ КЕ "ПРИВАТВАНК" 0021387397 13,20 Євро "MB TRADING EUROPE D.O.O." СЕРБIЯ, SABAC KRALJA MILANA 1 BB 15000; RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD RS; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2014 N 05-08-14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
60 ПП "ВТОР-МЕТ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122-А; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 0037615228 267,90 Долар США "SOMEX INVESTMENTS LP. N SL017950" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО,18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH; КОНТРАКТ N 030715 ВIД 03.07.2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
61 ТОВ "ПАЗМАК" ЧЕРНIГIВСЬКА 14034, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 10-В, КВ. 27; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0038776959 52,49 Долар США ФЛП МУСАЕВ ВАЛЕХ ЭЛЬДАР ОГЛЫ АЗЕРБАЙДЖАН, 1033, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, ШАХИН МУСТАФАЕВ, 7, КВ. 22; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2015 N 01/02/15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16

 

Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Одокiєнко
Copyright © 2018 НТФ «Интес»
Все права сохранены.