Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 лютого 1996 р. N 192


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються в Українi

     З метою забезпечення пiдприємств трубної промисловостi високополiмерними iзоляцiйними матерiалами Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 лютого 1996 р. N 192

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставка мита *
пiльгова повна
39.01 10900 Iншi полiмери етилену (термо- та свiтлостабiлiзована композицiя чорного кольору) 0,05 10
39.01 30000 Сополiмери етилену з вiнiлацетатом 0,05 10

     * У вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.