Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 серпня 1995 р. N 622


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 266) цифри "84.18" замiнити цифрами i словом "84.18 (крiм 84.18 21910, 84.18 21990, 84.18 40910, 84.18 40990)".

Прем'єр-мiнiстр України

Є. МАРЧУК

Перший заступник Мiнiстра
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
М. СЕЛIВОН

Iнд. 40

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1995 р. N 622

ПЕРЕЛIК
 окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
73.21 11100 Прилади кухоннi для приготування i пiдiгрiвання їжi тiльки на газовому або на газовому та iнших видах палива з духовкою, включаючи роздiльнi духовки 25 30
84.18 21910
84.18 21990
Холодильники домашнi компресiйнi ємкiстю до 340 л 25 30
84.18 40910
84.18 40990
Морозильнi шафи вертикального типу ємкiстю до 900 л 25 30

Виключено.

(згiдно з постановою КМ N 1432 вiд 20.12.97 р.)

 ____________
* У вiдсотках до митної вартостi товару.

Перший заступник Мiнiстра
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
М. СЕЛIВОН

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.