Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 квiтня 1998 р. N 419


Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi

     З метою посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, а також, збiльшення доходної частини державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Державною митною службою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, здiйснюється за умови подання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi до митницi у пунктi пропуску на митному кордонi України попередньої вантажної митної декларацiї на iмпортованi товари.

     2. Державнiй митнiй службi в мiсячний термiн затвердити Порядок оформлення попередньої вантажної митної декларацiї та справляння при цьому митних платежiв.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     (Газета "Урядовий кур'єр" N 82-83 вiд 30-04-98р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.