Документ скасований: Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м Київ

вiд 30 квiтня 1998р. N 590


Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Ураховуючи технологiчнi особливостi будiвництва яхт та суден парусних, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Встановити термiн виконання операцiї здавальницькою сировиною у разi будiвництва яхт та суден парусних (код УКТ ЗЕД 8903 91) 600 днiв з дня оформлення вивiзної(ввiзної) вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. Пустовойтенко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.