ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.05.98 р. N 15/1-990-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення
вантажiв по акцизнiй митнiй декларацiї

     Звертаємо увагу начальникiв регiональних митниць та начальникiв митниць на їх особисту вiдповiдальнiсть щодо виконання положень наказу Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 594 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр", згiдно з пунктом 1.4 якого, заповнення акцизної декларацiї не завершує процедури декларування вантажу.

     Сума, перерахована суб'єктом ЗЕД на депозитний рахунок митницi, повинна вiдповiдати сумi встановлених податкових платежiв, що необхiдно сплатити за партiю товару, яка буде ввозитись за однiєю АД.

     В даному випадку мова йде про реальнi платежi, якi виконують функцiї фiнансових гарантiй щодо посилення контролю за доставкою до митниць призначення пiдакцизних вантажiв, що iмпортуються суб'єктами ЗЕД в Україну, а тому посилання на податковi пiльги при нарахуваннi митних платежiв (здiйснення нарахування умовних митних платежiв по АД) є порушенням норм чинного законодавства, оскiльки Порядком заповнення акцизної вантажної митної декларацiї, що наведений у додатку до вищевказаного Положення не передбачено заповнення гр.36 ВМД.

     Застосування преференцiйного режиму здiйснюється лише при митному оформленнi в повному обсязi вантажної митної декларацiї на вказанi вантажi у митному режимi "Випуск у вiльний обiг" та за умови подання всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують пiльговий режим оподаткування.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.