КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 вересня 1996 р. N 1143


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв

     З метою стимулювання надходження окремих видiв товарiв в Україну Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. Установити, що ставки ввiзного мита на товари, зазначенi в додатку до цiєї постанови, є чинними на 1996 рiк.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. Пустовойтенко

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 вересня 1996 р. N 1143


ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита *
пiльгова повна
84.24 89310 Тiльки системи цiарикоочистки конденсаторiв турбiн 1 30

* У вiдсотках до митної вартостi товару

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.