МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 3 березня 2009 року N 190


Про скасування наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17.09.2007 N 309

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади" та Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731, наказую:

     1. Скасувати наказ Мiнiстерства економiки України вiд 17.09.2007 N 309 "Про затвердження Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України, i Перелiку товарiв українського походження, на якi законодавством України встановленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiки України".

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр Б. М. Данилишин
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.