ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1062 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1062. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

     Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi до ста рослин чи конопель у кiлькостi до десяти рослин -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд вiсiмнадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно вирощуваних наркотиковмiсних рослин".

     2. У статтi 310 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi вiд ста до п'ятисот рослин чи конопель у кiлькостi вiд десяти до п'ятдесяти рослин -

     караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв";

     2) абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цiєю статтею чи яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчиненi за попередньою змовою групою осiб з метою збуту, а також незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi п'ятисот i бiльше рослин чи конопель у кiлькостi п'ятдесят i бiльше рослин".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 березня 2009 року
N 1165-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.