ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цiльову економiчну програму проведення монiторингу залишкiв ветеринарних препаратiв та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження i кормах, а також у харчових продуктах, пiдконтрольних ветеринарнiй службi, на 2010 - 2015 роки

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Затвердити Загальнодержавну цiльову економiчну програму проведення монiторингу залишкiв ветеринарних препаратiв та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження i кормах, а також у харчових продуктах, пiдконтрольних ветеринарнiй службi, на 2010 - 2015 роки (далi - Програма), що додається.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     щороку включати визначенi у Програмi завдання i заходи до вiдповiдних роздiлiв Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на вiдповiдний рiк;

     пiд час пiдготовки проекту закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачати видатки для фiнансування визначених у Програмi заходiв.

     3. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1446-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.