Документ скасований: Постанова КМУ № 736 від 19.10.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 серпня 2009 р. N 899


Про доповнення пункту 83 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Доповнити пункт 83 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131, N 50, ст. 3324), реченням такого змiсту: "З урахуванням особливостей дiяльностi розвiдувальних органiв України обсяг iнформацiї, яка подається до СБУ, визначається цими органами за погодженням iз СБУ.".

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 31

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.