ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 3 Закону України "Про фермерське господарство" щодо уточнення родинних стосункiв, що дають право бути членами господарства

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 3 Закону України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Для цiлей цього Закону до членiв сiм'ї та родичiв голови фермерського господарства вiдносяться дружина (чоловiк), батьки, дiти, баба, дiд, прабаба, прадiд, внуки, правнуки, мачуха, вiтчим, падчерка, пасинок, рiднi та двоюрiднi брати та сестри, дядько, тiтка, племiнники як голови фермерського господарства, так i його дружини (її чоловiка), а також особи, якi перебувають у родинних стосунках першого ступеня спорiднення з усiма вищезазначеними членами сiм'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловiка або дружини, її чоловiк або дружина, дiти як такої особи, так i її чоловiка або дружини, у тому числi усиновленi ними дiти)".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 жовтня 2009 року
N 1661-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.