Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 лютого 1995 р. N 117


Про внесення змiни до ставок ввiзного мита

     З метою стимулювання надходжень окремих видiв товарiв у країну Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     На доповнення до постанови кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 внести змiну до ставок ввiзного мита на товари згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України В. МАСОЛ
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток N 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 лютого 1995 р. N 117

Вид товару, на який змiнюється ставка ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
49.07.00.910  Негашенi поштовi марки, марки держмита або аналогiчнi марки поточного або нового випуску в країнi, для якої вони приз наченi; папiр гербовий; чеко вi книжки; банкноти, акцiї, облiгацiї, бони i аналогiчнi форми цiнних паперiв:
 iншi:
 пiдписанi та номерованi
0,1 10

* - у вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.