КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 сiчня 2010 р. N 3


Питання передачi науково-технiчної продукцiї до капiталу спiльного українсько-бразильського пiдприємства бiнацiональної компанiї "Алкантара Циклон Спейс"

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Погодитися з пропозицiєю Нацiонального космiчного агентства та Фонду державного майна про передачу вiдповiдно до Договору мiж Україною та Федеративною Республiкою Бразилiя про довгострокове спiвробiтництво щодо використання ракети-носiя "Циклон-4" на пусковому центрi Алкантара, пiдписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразилiа i ратифiкованого Законом України вiд 4 лютого 2004 р. N 1429-IV, до капiталу спiльного українсько-бразильського пiдприємства - бiнацiональної компанiї "Алкантара Циклон Спейс" науково-технiчної продукцiї загальною вартiстю 15542800 доларiв США, розробленої державним пiдприємством "Конструкторське бюро "Пiвденне" iменi М. К. Янгеля" на замовлення Нацiонального космiчного агентства, згiдно з додатком.

     2. Доповнити пiдпункт 3 пункту 14 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та пункт 16 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167), абзацом такого змiсту:

     "У разi експорту товарiв, якi є внеском до капiталу спiльного українсько-бразильського пiдприємства - бiнацiональної компанiї "Алкантара Циклон Спейс", утвореного вiдповiдно до Договору мiж Україною та Федеративною Республiкою Бразилiя про довгострокове спiвробiтництво щодо використання ракети-носiя "Циклон-4" на пусковому центрi Алкантара, пiдписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразилiа, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) не надається.".

     3. Фонду державного майна разом з Нацiональним космiчним агентством вжити заходiв до зарахування науково-технiчної продукцiї як внеску Української Сторони у формi негрошових активiв до капiталу бiнацiональної компанiї "Алкантара Циклон Спейс".

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 сiчня 2010 р. N 3

ПЕРЕЛIК
науково-технiчної продукцiї для створення космiчного ракетного комплексу (КРК) "Циклон-4"

I. Системний ескiзний проект наземного комплексу КРК "Циклон-4"
1. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Наземний комплекс".
"Циклон-4".12.7560.101 ТЗ
2. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Технiчний комплекс ракети-носiя".
"Циклон-4".12.7559.101 ТЗ
3. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс КРК.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Технiчний комплекс КА i ГБ".
"Циклон-4".12.7571.101 ТЗ
4. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на розробку стартового комплексу КРК.
"Циклон-4".12.7545.101 ТЗ
5. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 13.
Експлуатацiя КРК.
Додаток А.
Доставка складових частин РН з заводу-виготовлювача на космодром.
"Циклон-4".ПЗ 13А
6. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 13.
Експлуатацiя КРК.
Додаток Б.
Доставка компонентiв ракетного палива з України на космодром.
"Циклон-4".ПЗ 13Б
7. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 1.
Системний ескiзний проект.
Призначення, склад i основнi характеристики НК.
"Циклон-4".ПЗ 6.1
8. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 2.
Системний ЕП на ТК КРК.
Том 1.
Технiчний комплекс РН.
"Циклон-4".ПЗ 6.2.1
9. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 2.
Системний ЕП на ТК КРК.
Том 2.
Технiчний комплекс космiчного апарата i головного блока.
"Циклон-4".ПЗ 6.2.2
10. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ЕП на СК КРК.
Том 1.
Склад i основнi характеристики стартового комплексу.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.1
11. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ЕП на СК КРК.
Том 4.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.4
12. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ЕП на СК КРК.
Том 5.
Спецiальнi системи (наземна частина).
"Циклон-4".ПЗ 6.3.5
13. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 4.
Системний ескiзний проект.
Об'єкти i системи загального призначення.
Том 1.
Транспортнi комунiкацiї, водопостачання i каналiзацiя, система охорони, засоби виявлення i гасiння пожежi, зовнiшнє освiтлення, комплекс засобiв ЕМС.
"Циклон-4".ПЗ 6.4.1
14. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 4.
Системний ескiзний проект.
Об'єкти i системи загального призначення.
Том 2.
Система електропостачання наземного комплексу.
"Циклон-4".ПЗ 6.4.2
15. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 4.
Системний ескiзний проект.
Об'єкти i системи загального призначення.
Том 3.
Система телекомунiкацiйного забезпечення.
"Циклон-4".ПЗ 6.4.3
16. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 4.
Системний ескiзний проект.
Об'єкти i системи загального призначення.
Том 4.
Система оптичних вимiрювань i телеспостережень.
"Циклон-4".ПЗ 6.4.4
17. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 4.
Системний ескiзний проект.
Об'єкти i системи загального призначення.
Том 5.
Захист вiд впливу блискавок i статичної електрики.
"Циклон-4".ПЗ 6.4.5
18. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi за зовнiшнiми умовами експлуатацiї КРК "Циклон-4".
Циклон-4".11.4517.101 ИД
19. КРК "Циклон-4".
Попереднi вихiднi данi про ракету-носiй для розробки наземно-технологiчного обладнання.
"Циклон-4".11.4515.101 ИД
20. КРК "Циклон-4.
Попереднi вимоги КРК "Циклон-4" до загальної iнфраструктури космодрому.
"Циклон-4".39.5881.101 ПТ
21. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на проведення рекогносцирувальних робiт на космодромi Алкантара з метою створення наземного комплексу КРК "Циклон-4".
"Циклон-4".12.7587.101 ТЗ
22. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi на космiчний ракетний комплекс "Циклон-4" для проведення рекогносцирувальних робiт на космодромi Алкантара.
"Циклон-4".11.4418.101 ИД
23. Вирiб "Циклон-4".
Вихiднi данi на заправку паливом та газом ракети-носiя "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4520.115 ИД
24. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.2
25. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
Альбом креслень.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.2 ПА
26. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
Попереднi технiчнi вимоги i попереднi вихiднi данi на створення складових частин СК.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.2 ПБ
27. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Схема подiлу на складовi частини.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
"Циклон-4".Е1 6.3.2
28. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Програма забезпечення надiйностi.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
"Циклон-4".ПОН 6.3.2
29. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Програма забезпечення безпеки.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
"Циклон-4".ПОБ 6.3.2
30. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Програма забезпечення екологiчної безпеки.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 2.
Стартовий комплекс.
"Циклон-4".ПОЭБ 6.3.2
31. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ЕП на СК КРК.
Том 3.
Системи заправки РН КРП.
"Циклон-4".ПЗ 6.3.3
32. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Наземний комплекс КРК.
Книга 3.
Системний ескiзний проект на СК КРК.
Том 6.
Система забезпечення стиснутими газами.
Система термостатування ГБ високим тиском.
"Циклон-4-.ПЗ 6.3.6.
33. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки СЕП системи забезпечення стиснутими газами СК РН "Циклон-4".
"Циклон-4". 11.4534.155 ИД
34. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки СЕП системи заправки пальним бакiв 1, 2, 3 ступенiв РН "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4533.155 ИД
35. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки СЕП системи заправки окиснювачем бакiв 1, 2, 3 ступенiв РН "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4532.155 ИД
II. Ескiзний проект наземного комплексу КРК "Циклон-4"
1. КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка до ескiзного проекту на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Стацiонарний стенд складання ГБ".
СССГБ "Циклон-4".ПЗ
2. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Частина 2.
Технiчний комплекс.
Книга 2.
Комплект агрегатiв транспортування та зберiгання складових частин РН i ГБ.
Том 8.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
"Циклон-4".ЭП 2.2.8 (7002.00.00.000 ЭП)
3. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Вiдомiсть ескiзного проекту.
"Циклон-4".ПЗ 2.5 ЭП
4. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Вiдомiсть ескiзного проекту.
"Циклон-4".ПЗ 4.11 ЭП
5. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Вiдомiсть ескiзного проекту.
"Циклон-4".ПЗ 3.5 ЭП
6. Звiт про науково-дослiдну роботу.
Транспортна система термостатування ГБ i ПВ III ступеня РН "Циклон-4".
Аналiз вiдомих схем i розробка ПГС транспортної системи термостатування, вибiр комплектувальних елементiв. Попереднi тепловi i гiдравлiчнi розрахунки, вибiр конструктивних параметрiв теплообмiнникiв (промiжний).
ЦТФ-30/2004
7. Звiт про науково-дослiдну роботу.
Стартова система термостатування ГБ i сухих вiдсiкiв РН "Циклон-4".
Аналiз вiдомих схем i розробка ПГС стацiонарної системи термостатування, вибiр комплектувальних елементiв. Попереднi тепловi i гiдравлiчнi розрахунки, вибiр конструктивних параметрiв теплообмiнникiв (промiжний).
ЦТФ-30/2004
8. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на виконання ДКР "Ваги спецiальнi для використання в системi дозування рiдкого компонента".
926/04 ТЗ
9. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на виконання ДКР "Ваги спецiальнi для використання в системi дозування рiдкого компонента".
Додаток N 1.
926/04 ТЗ
10. Ескiзний проект "Ваги спецiальнi для використання в системi дозування рiдкого компонента".
Пояснювальна записка.
515 ПЗ
11. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Комплект конструкторської та програмної документацiї на макетний зразок "Ваги спецiальнi для використання в системi дозування рiдкого компонента". Специфiкацiя.
515.00.000
12. Акт виготовлення макетного зразка "Ваги спецiальнi для використання в системi дозування рiдкого компонента".
вiд 7 червня 2005 р. N 1/05
13. Матерiали ескiзного проекту на складовi частини системи електропостачання технологiчного обладнання стартового комплексу i технiчних комплексiв РН, КА i ГБ КРК "Циклон-4".
Складовi частини системи електропостачання технологiчного обладнання технiчного комплексу РН.
Пояснювальна записка.
ИЖКЮ.560065.003 ПЗ
14. Матерiали ескiзного проекту на складовi частини системи електропостачання технологiчного обладнання стартового комплексу i технiчних комплексiв РН, КА i ГБ КРК "Циклон-4".
Складовi частини системи електропостачання технологiчного обладнання технiчного комплексу КА i ГБ.
Пояснювальна записка.
ИЖКЮ.560065.004 ПЗ
15. Матерiали ескiзного проекту на складовi частини систем електропостачання технологiчного обладнання стартового комплексу i технiчних комплексiв РН, КА i ГБ КРК "Циклон-4".
Складовi частини системи електропостачання технологiчного обладнання стартового комплексу.
Пояснювальна записка.
ИЖКЮ.560065.002 ПЗ
16. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
СК "Циклон-4".ЭП
17. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Схема подiлу комплексу на складовi частини.
СК "Циклон-4".Е1
18. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Частина перша.
Пояснювальна записка.
СК "Циклон-4".ПЗ.
19. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пояснювальна записка.
Частина друга.
Альбом iлюстрацiй.
СК "Циклон-4".ПЗ1
20. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пояснювальна записка.
Частина четверта.
Розрахунок i аналiз газодинамiчних навантажень на РКП i обладнання СК.
СК "Циклон-4-.ПЗ3
21. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Програма забезпечення надiйностi.
СК "Циклон-4".ПОН
22. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Програма забезпечення безпеки.
СК "Циклон-4".ПОБ
23. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Програма забезпечення екологiчної безпеки КРК "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
СК "Циклон-4".ПОЭБ
24. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Програма забезпечення якостi.
СК "Циклон-4".ПОК
25. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Платформа буферна.
ТЗ 734-379-2004
26. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Вантажний макет.
ТЗ 734-380-2004
27. Вихiднi данi на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Тягач.
ВД 734-385-2004
28. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Транспортно-встановлювальний агрегат.
ТЗ 734-383-2004
29. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Комплект пристроїв стикування комунiкацiй.
ТЗ 734-381-2004
30. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Пiдйомно-встановлювальний агрегат.
ТЗ 734-382-2004
31. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Пусковий стiл.
ТЗ 734-384-2004
32. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система газового контролю СК.
ТЗ 731-01-2004
33. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система пожежогасiння.
ТЗ 731-02-2004
34. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система заправки окиснювачем.
ТЗ 731-03-2004
35. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система заправки пальним.
ТЗ 731-04-2004
36. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
ТЗ 731-05-2004
37. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
ТЗ 731-06-2004
38. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система термостатування.
ТЗ 731-07-2004
39. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
ТЗ 731-08-2004
40. Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система забезпечення стиснутими газами.
ТЗ 731-09-2004
41. Вихiднi данi на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК '"Циклон-4".
Система виробництва стиснутих газiв.
ВД 731-12-2004 iнв. N 347/05
42. Вихiднi данi на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Система телевiзiйних спостережень.
ВД 736-01-2004 iнв. N 348/05
43. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Система збору промстокiв.
Пояснювальна записка.
ССП "Циклон-4".ПЗ
44. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
Креслення загального вигляду.
ССП ВО
45. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
ССП СЗ
46. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ССП ВП
47. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Система збору промстокiв СЗП.
Програма забезпечення надiйностi.
ССП "Циклон-4".ПОН
48. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
Програма ергономiчного забезпечення.
ССП "Циклон-4".ПЭО
49. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система збору промстокiв.
Схема подiлу системи на складовi частини.
ССП Е1
50. Система збору промстокiв СК "Циклон-4".
Перелiк експлуатацiйних документiв на експлуатацiйну документацiю системи збору промстокiв СК "Циклон-4".
ССП ВЭ
51. Платформа буферна ПлП18-2.
Пояснювальна записка.
ПлП18-2 Сб 00 ПЗ
52. Платформа буферна ПлП18-2.
Програма забезпечення надiйностi на стадiї розробки.
ПлП18-2Д5
53. Платформа буферна ПлП18-2.
Розрахунки.
Частина 1.
Розрахунки загальнi.
ПлП18-2 РР
54. Платформа буферна ПлП18-2.
Розрахунки.
Частина 2.
Розрахунок електроприводу.
ПлП18-2 РР1
55. Платформа буферна ПлП18-2.
Програма ергономiчного забезпечення.
ПлП18-2 Д31
56. "Циклон-4".
Платформа буферна ПлП18-2.
Аналiз можливих вiдмов, несправних частин i шляхiв виходу з них.
57. Звiт про пошук.
Завдання на проведення патентних дослiджень N 178 вiд 23.07.2004.
58. Платформа буферна ПлП18-2.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ПлП18-2 ВП
59. Опис.
ПлП18-2 СБ 00 ОП
60. АЯТ1.000.727 ПЗ1
61. Система автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового обладнання (САДК А).
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Книга 1.
АЯТ1.000.727 ПЗ
62. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Наземний комплекс".
"Циклон-4". 12.7560.101 ТЗ
63. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Технiчний комплекс ракети-носiя".
"Циклон-4".12.7559.101 ТЗ
64. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Технiчний комплекс космiчного апарата i головного блока".
"Циклон-4".12.7571.101 ТЗ
65. ДКР "Циклон-4".
Вихiднi данi на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Стартовий комплекс".
"Циклон-4".11.4632.101 ИД
66. "Циклон-4".
Вихiднi положення на розробку ескiзного проекту наземного комплексу КРК "Циклон-4".
"Циклон-4".ИП на ЕП НК "Циклон-4".11.4566.101 ИП
67. "Циклон-4".
Програма забезпечення надiйностi НК КРК "Циклон-4".
"Циклон-4".18.0121.018 ПОН
68. КРК "Циклон-4".
Попереднi вихiднi данi з ракети-носiя для розробки наземно-технологiчного обладнання.
"Циклон-4".11.4515.101 ИД
69. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Технiчне завдання на створення транспортної системи термостатування "Циклон-4". 12.7902.101 ТЗ
70. РКП "Циклон-4".
Технiчне завдання на проведення рекогносцирувальних робiт для забезпечення доставки складових частин РН "Циклон-4" в аеропорт м. Днiпропетровська для завантаження в лiтак Ан-124-100 "Руслан".
"Циклон-4".12.8077.101 ТЗ
71. Технiчне завдання на складову частину ДКР "САДК СТ СК".
"Циклон-4".12.7880.608 ТЗ
72. Технiчне завдання на виконання робiт за контрактом iз ДДПI "Розробка робочої документацiї на промисловий кондицiонер СТ СК. Розробка ВД на будiвельну частину".
"Циклон-4".12.8016.608 ТЗ
73. Технiчне завдання на розробку електронагрiвача системи термостатування СК.
"Циклон-4". 12.8032.608 ТЗ
74. Технiчне завдання на виконання складової частини ДКР КРК "Циклон-4" "Розрахунок i пiдбiр комплектувальних агрегатiв для системи термостатування".
N 608/7-04 ТЗ
75. Технiчне завдання на складову частину ДКР iз створення агрегату нейтралiзацiї "О".
"Циклон-4".12.7916.161 ТЗ
76. Технiчне завдання на складову частину ДКР iз створення агрегату нейтралiзацiї "П".
"Циклон-4".12.7928.161 ТЗ
77. "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину ДКР.
Засоби пневмовипробувань РН.
"Циклон-4".12.7809.161 ТЗ
78. "Циклон-4".
Програма ергономiчної експертизи на складовi частини НК "Циклон-4" розробки ДКБ "Пiвденне".
"Циклон-4".14.7777.162 ПМ
79. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi на автоматизовану систему керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4617.161 ИД
80. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi.
Вимоги щодо АСК ПП до розробки САДК НТО.
"Циклон-4".11.4622.161 ИД
81. "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки апаратури керування електропневмоелементами пiд час пневмовипробувань РН на ТК.
"Циклон-4".11.4621.161 ИД
82. Вихiднi данi за схемою ув'язування РКП "Циклон-4" з наземним технологiчним обладнанням.
"Циклон-4".11.4618.101 ИД
83. КРК "Циклон-4".
Специфiкацiя умов зовнiшнього середовища i навантажень на етапах експлуатацiї.
"Циклон-4".11.4582.101 ИД
84. КРК "Циклон-4".
Додатковi вихiднi данi для уточнення конструкторської документацiї на складовi частини головного блоку ракети-носiя.
"Циклон-4".11.4744.101 ИД
85. РКП "Циклон-4".
ВД для визначення вигляду рам для авiацiйного транспортування складових частин РН.
"Циклон-4".11.4757.101 ИД
86. РКП "Циклон-4".
Вихiднi данi.
Схема ув'язування ракети космiчного призначення "Циклон-4" з наземним технологiчним обладнанням.
"Циклон-4".11.4732.101 ИД
87. Вихiднi данi для розробки проекту споруди СТ з технологiчним блоком.
"Циклон-4".11.4675.608 ИД
88. Вихiднi данi для системи оптичних вимiрювань.
"Циклон-4".4.11.4606.157 ИД
89. Технiчне завдання на розробку системи оптичних вимiрювань.
"Циклон-4".12.7724.157 ТЗ
90. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки проекту споруди i технiчних систем для системи термостатування СК КРК "Циклон-4" на етапi ЕП.
"Циклон-4".11.4771.608 ИД
91. Стартовий комплекс КРК "Циклон-4" 2П43.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи iз створення системи передстартових вимiрювань.
2П43.12.8540.372 ТЗ
92. Технiчне завдання на виготовлення джерела гiдравлiчної потужностi.
"Циклон-4".12.8033.607 ТЗ
93. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 2.
Система заправки.
Том 2.
Система заправки пальним.
"Циклон-4".ПЗ4.2.2
94. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 2.
Система заправки.
Том 1.
Система заправки окиснювачем.
"Циклон-4".ПЗ4.2.1 6/02448-04
95. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Альбом проектних креслень.
Частина 1.
Система заправки окиснювачем.
Розмiщення обладнання у спорудах НК.
"Циклон-4".АЧ1
96. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Альбом проектних креслень.
Частина 2.
Система заправки пальним.
Розмiщення обладнання у спорудах НК.
"Циклон-4".АЧ2
97. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 6.
Система забезпечення стиснутими газами.
Том 2.
САДК системою забезпечення стиснутими газами.
ПЗ 4.6.2
98. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 8.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП.
"Циклон-4".ПЗ 4.8
99. Технiчний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Стартовий комплекс.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".39.6154.635 ТП
100. Технiчний проект на АСК ПП.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Стартовий комплекс.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".39.6139.161 ТП
101. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 4.
Система термостатування повiтрям високого тиску головного блока.
Том 2.
Система автоматизованого дистанцiйного керування.
"Циклон-4".ПЗ 4.4.2
102. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 3.
Система термостатування РН, ГБ i ХЦ.
Том 3.
Система автоматизованого дистанцiйного керування.
"Циклон-4".ПЗ 4.3.3
103. Програма забезпечення надiйностi.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".18.0117.161 ПОН
104. Програма ергономiчного забезпечення.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".39.6066.161 ПЭО
105. Програма забезпечення надiйностi системи автоматизованого дистанцiйного керування системою забезпечення стиснутими газами на стадiї розробки.
"Циклон-4".18.0116.161 ПОН
106. КРК "Циклон-4".
Програма ергономiчного забезпечення.
Система автоматизованого дистанцiйного керування системою забезпечення стиснутими газами.
"Циклон-4".14.7668.161 ПМ
107. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Програма забезпечення надiйностi.
2Г90.7003.00.00.000 ПОН
108. КРК "Циклон-4".
Система нейтралiзацiї парiв i промстокiв.
Програма забезпечення надiйностi.
"Циклон-4".СНПП ПОН
109. КРК "Циклон-4".
Система нейтралiзацiї парiв i промстокiв.
Програма ергономiчного забезпечення.
"Циклон-4".СНПП ПЭО
110. Система нейтралiзацiї парiв i промстокiв СК "Циклон-4".
Перелiк експлуатацiйних документiв системи нейтралiзацiї парiв i промстокiв СК "Циклон-4".
"Циклон-4".СНПП ВЭ
111. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Г90.7003.00.00.000 ВЭ
112. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 6.
Система забезпечення стиснутими газами.
Том 1.
Система забезпечення стиснутими газами.
"Циклон-4".П34.6.1
113. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 4.
Система термостатувания повiтрям високого тиску.
Том 1.
Система термостатування повiтрям високого тиску головного блоку.
"Циклон-4".ПЗ 4.4.1
114. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 3.
Система термостатування.
Том 1.
Система термостатування РН та ГБ.
"Циклон-4".ПЗ 4.3.1
115. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 3.
Система термостатування.
Том 2.
Холодильний центр.
"Циклон-4".ПЗ 4.3.2
116. ЕП НК КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Транспортна система термостатування.
"Циклон-4".ПЗ 3.3
117. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 3.
Система термостатування РН i ГБ.
Том 2.
Холодильний центр.
Додаток А.
Iлюстрацiї.
"Циклон-4".ПЗ 4.3.2 А
118. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 5.
Система нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
ПЗ 4.5
119. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 10.
Система електропостачання стартового комплексу.
"Циклон-4".ПЗ 4.10
120. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 2.
Ракета-носiй "Циклон-4".
Книга 4.
Керованiсть, стiйкiсть РН i точнiсть виведення КА.
"Циклон-4".ПЗ 2.4
121. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 3.
Технiчний комплекс КА i ГБ.
Книга 4.
Система електропостачання технiчного комплексу КА i ГБ.
"Циклон-4".ПЗ 3.4
122. Ескiзний проект.
"Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 9.
Система оптичних вимiрювань.
"Циклон-4".ПЗ 4.9
123. Ескiзний проект.
"Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 7.
Система передстартових вимiрювань.
"Циклон-4".ПЗ 4.7
124. КРК "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Пояснювальна записка.
Частина 6.
Додатковi матерiали до ЕП на КРК.
"Циклон-4".ПЗ 6
125. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Наземний комплекс, загальнi вiдомостi.
Книга 1.
Призначення i склад НК.
Основнi характеристики.
"Циклон-4".ПЗ 1.1
126. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Наземний комплекс, загальнi вiдомостi.
Книга 7.
Ступiнь реалiзацiї вимог до наземного комплексу.
"Циклон-4".ПЗ 1.7
127. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 2.
Технiчний комплекс РН "Циклон-4".
Книга 1.
Основнi характеристики ТК РН.
"Циклон-4".ПЗ 2.1
128. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Наземний комплекс, загальнi вiдомостi.
Книга 4.
Надiйнiсть.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов.
Експериментальне вiдпрацювання.
"Циклон-4".ПЗ 1.4
129. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 3.
Технiчний комплекс КА i ГБ.
Книга 1.
Основнi характеристики ТК КА i ГБ.
"Циклон-4".ПЗ 3.1
130. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Наземний комплекс.
Загальнi вiдомостi з експлуатацiї наземного комплексу.
"Циклон-4".ПЗ 1.2
131. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 1.
Наземний комплекс, загальнi вiдомостi.
Книга 3.
Безпека НК.
"Циклон-4".ПЗ 1.3
132. Ескiзний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 4.
Стартовий комплекс.
Книга 2.
Том 3.
Системи автоматизованого дистанцiйного керування заправкою компонентами ракетного палива.
"Циклон-4".ПЗ 4.2.3
133. Ескiзний проект.
Наземний комплекс "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 2.
Технiчний комплекс РН.
Книга 3.
Контрольно-перевiрна апаратура рульових машин I системи керування вектором тяги (КПА РМ i СКВТ).
"Циклон-4".ПЗ 2.3
134. ЕП.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Частина 5.
Об'єкти i системи загального призначення.
Книга 2.
Система телекомунiкацiйного забезпечення.
"Циклон-4".ПЗ 5.2
135. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Схема подiлу виробу на складовi частини.
2П40.94.7040.0000.0000.00.0 Е1
136. Вихiднi положення щодо сертифiкацiї КРК, НК i технологiчного обладнання НК.
"Циклон-4".39.6103.101 ИП
137. Технiчний звiт.
Оцiнка транспортабельностi РН "Циклон-4" пiд час авiацiйного транспортування.
"Циклон-4".21.15057.101 ОТ
138. РКП "Циклон-4".
Технiчний звiт.
Аналiз доцiльностi замiни телескопiчних тяг транспортно-установлювального агрегату на твердi знiмнi тяги.
"Циклон-4".21.15229.101 ОТ
139. РКП "Циклон-4".
Технiчна довiдка.
Визначення прохiдних перетинiв у герметичних чохлах ступенiв РКП пiд час авiацiйного транспортування.
"Циклон-4".22.6826.101 СТ
140. РКП "Циклон-4".
Технiчна довiдка.
Аналiз необхiдностi газодинамiчних випробувань на моделях РН i стартового комплексу.
"Циклон-4".22.6872.101 СТ
141. РКП "Циклон-4".
Технiчний звiт.
Оцiнка транспортабельностi 1 i 2 ступенiв РН "Циклон-4".
"Циклон-4".21.14908.101 ОТ
142. Газодинамiчний i тепловий вплив струменiв РУ першого ступеня на конструкцiю пускової установки пiд час старту РН "Циклон-4".
Вiтровi навантаження на ТВА, ПВА i РН.
"Циклон-4".21.14886.122 ОТ
143. Технiчний звiт.
Дослiдження деяких аспектiв наземної експлуатацiї РН "Циклон-4".
"Циклон-4".21.14869.102 ОТ
144. Технiчний звiт.
Оцiнка необхiдностi введення додаткового резервування СКВ або їх елементiв на пiдставi аналiзу позаштатних ситуацiй системи термостатування.
"Циклон-4".21.14945.608 ОТ
145. Вихiднi данi для розробки системи електропостачання технологiчного обладнання стартового комплексу.
CYC YZH SPS 054 07
146. Вихiднi данi для розробки системи електропостачання технологiчного обладнання технiчного комплексу КА i ГБ.
CYC YZH SPS 053 07
147. Вихiднi данi для розробки системи електропостачання технологiчного обладнання технiчного комплексу РН.
CYC YZH SPS 052 07
148. Специфiкацiя вимог (вихiднi данi) на технiчнi системи стартового комплексу, що потребують електроживлення.
CYC YZH SPS 072 07
149. Специфiкацiя вимог (вихiднi данi) на технiчнi системи технiчного комплексу КА i ГБ, що потребують електроживлення.
CYC YZH SPS 073 07
150. Специфiкацiя вимог (вихiднi данi) на технiчнi системи технiчного комплексу РН, що потребують електроживлення.
CYC YZH SPS 074 07
151. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки корпусу пiдготовки транспортно-встановлювального агрегату i залiзничних засобiв.
CYC YZH SPS 058 07
152. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки сховища РН.
CYC YZH SPS 060 07
153. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки сховища пiротехнiчних засобiв.
CYC YZH SPS 059 07
154. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки сховища транспортних засобiв.
CYC YZH SPS 057 07
155. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки зони тимчасового зберiгання компонентiв ракетного палива на космодромi Алкантара.
CYC YZH SPS 056 07A
156. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки зони тимчасового зберiгання контейнерiв з компонентами палива на космодромi Алкантара.
CYC YZH SPS 056 07
157. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки фiзико-хiмiчної лабораторiї.
CYC YZH SPS 061 07
158. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки зовнiшнього освiтлення наземного комплексу.
CYC YZH SPS 067 07
159. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки водопостачання i каналiзацiї наземного комплексу.
CYC YZH SPS 069 07
160. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки транспортних комунiкацiй наземного комплексу.
CYC YZH SPS 068 07
161. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки системи охорони наземного комплексу.
CYC YZH SPS 070 07
162. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки засобiв виявлення та гасiння пожежi.
CYC YZH SPS 071 07
III. Робоча конструкторська документацiя.
1. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Пояснювальна записка до схеми пневмогiдравлiчної принципової.
2Г70.94.7749.0000.0000.00.0 ПЗ.3
2. Система заправки пальним 2Г60.
Пояснювальна записка до схеми пневмогiдравлiчної принципової.
2Г60.94.7747.0000.0000.00.0 ПЗ.3
3. Система заправки окиснювачем.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
2Г70.94.7749.0000.0000.00.0 С3
4. Система заправки пальним.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
2Г60.94.7747.0000.0000.00.0 С3
5. Система заправки окиснювачем.
Перелiк елементiв.
2Г70.94.7749.0000.0000.00.0 ПС3
6. Система заправки пальним.
Перелiк елементiв.
2Г60.94.7747.0000.0000.00.0 ПС3
7. НК КРК "Циклон-4".
Система 2Г70.
Перелiк iнтерфейсiв системи заправки окиснювачем.
"Циклон-4".39.6352 123 Пр
8. НК КРК "Циклон-4".
Система 2Г60.
Перелiк iнтерфейсiв системи заправки пальним.
"Циклон-4".39.6353.123 Пр
9. Система заправки пальним.
Схема подiлу системи на складовi частини.
2Г60.94.7747.0000.0000.00.0 Е1
10. Система заправки окиснювачем.
Схема подiлу системи на складовi частини.
2Г70.94.7749.0000.0000.00.0 Е1
11. Система заправки пальним 2Г60.
Перелiк робочої конструкторської документацiї на систему заправки пальним КРК "Циклон-4".
2Г60.39.6342.123 Пр
12. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Перелiк робочої конструкторської документацiї на систему заправки окиснювачем КРК "Циклон-4".
2Г70.39.6343.123 Пр
13. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи заправки окиснювачем.
2Г70.13.0366.123 КПЭО
14. Система заправки пальним 2Г60.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи заправки пальним.
2Г60.13.0367.123 КПЭО
15. НК КРК "Циклон-4".
Перелiк робочої конструкторської документацiї на електронасоси типу ЦГЕН, що випускається на етапi РКД.
"Циклон-4".НК.39.6344.216 Пр
16. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г70.94.7749.0012.0000.00.0 ПЧ
17. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г70.94.7749.0014.0000.00.0 ПЧ
18. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г70.94.7749.0016.0000.00.0 ПЧ
19. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
Г70.94.7749.0018.0000.00.0 ПЧ
20. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г60.94.7747.0012.0000.00.0 ПЧ
21. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г60.94.7747.0014.0000.00.0 ПЧ
22. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
2Г60.94.7747.0016.0000.00.0 ПЧ
23. Установка датчикiв.
Перелiк креслень.
Г60.94.7747.0018.0000.00.0 ПЧ
24. Фiльтр.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г60.7001.01.11.000 ВС
25. Фiльтр.
2Г60.7001.01.11.000
26. Фiльтр.
Складальне креслення.
2Г60.7001.01.11.000 СБ
27. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г60.7001.05.01.000 ВС
28. Блок фiльтрiв.
2Г60.7001.05.01.000
29. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г60.7001.05.01000 СБ
30. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г60.7001.05.11.000 ВС
31. Блок фiльтрiв.
2Г60.7001.05.11.000
32. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г60.7001.05.11.000 СБ
33. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г60.7001.01.10.000 ВС
34. Блок фiльтрiв.
2Г60.7001.01.10.000
35. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г60.7001.01.10.000 СБ
36. Фiльтр.
2Г70.7000.01.11.000
37. Фiльтр.
Складальне креслення.
2Г70.7000.01.11.000 СБ
38. Система заправки пальним 2Г60.
Виготовлення, випробування i приймання блоку фiльтрiв.
Технiчнi умови.
2Г60.7001.05.01.000 ТУ-10
39. Блок фiльтрiв.
2Г70.7000.01.10.000 ГЧ
40. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
2Г70.7000.05.11.000 ГЧ
41. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
2Г70.7000.05.01.000 ГЧ
42. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
2Г60.7001.10.000 ГЧ
43. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
2Г60.7001.05.11.000 ГЧ
44. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
2Г60.7001.05.01.000 ГЧ
45. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г70.7000.01.10.000 ДП
46. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г70.7000.05.11.000ДП
47. Найменування виробу 2Г70.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г70.7000.05.01.000 ДП
48. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Фiльтр.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г70.7000.01.11.000 ДП
49. Система заправки пальним 2Г60.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г60.7001.01.10.000 ДП
50. Система заправки пальним 2Г60.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г60.7001.05.11.000 ДП
51. Система заправки пальним 2Г60.
Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г60.7001.05.01.000 ДП
52. Система заправки пальним 2Г60.
Фiльтр.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
2Г60.7001.01.11.000 ДП
53. Устаткування заправки окиснювачем 2Г70.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г70.7000.01.10.000 Р22
54. Устаткування заправки окиснювачем 2Г70.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г70.7000.05.11.000 Р22
55. Устаткування заправки окиснювачем 2Г70.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г70.7000.05.01.000 Р22
56. Устаткування заправки пальним 2Г60.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г60.7001.01.10.000 Р22
57. Устаткування заправки пальним 2Г60.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г60.7001.05.11.000 Р22
58. Устаткування заправки пальним 2Г60.
Розрахунок складу i кiлькостi ЗIП блоку фiльтрiв.
2Г60.7001.05.01.000 Р22
59. Система заправки пальним 2Г60.
Фiльтр.
Розрахунок розмiрних ланцюгiв.
7001.01.11.000 Р15
60. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Перелiк робочої конструкторської документацiї на блоки фiльтрiв i фiльтр системи заправки окиснювачем КРК "Циклон-4".
2Г70.39.6362.219 Пр
61. Система заправки пальним 2Г60.
Перелiк робочої конструкторської документацiї на блоки фiльтрiв i фiльтр системи заправки пальним КРК "Циклон-4".
2Г60.39.6361.219 Пр
62. Система заправки пальним 2Г60.
Виготовлення, випробування i приймання фiльтру.
Технiчнi умови.
2Г60.7001.01.11.000 ТУ
63. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г70.7000.01.10.000 ВС
64. Блок фiльтрiв.
2Г70.7000.01.10.000
65. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г70.7000.01.10000 СБ
66. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г70.7000.05.11.000 ВС
67. Блок фiльтрiв.
2Г70.7000.05.11.000.
68. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г70.7000.05.11.000 СБ
69. Блок фiльтрiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г70.7000.05.01.000 ВС
70. Блок фiльтрiв.
2Г70.7000.05.01.000
71. Блок фiльтрiв.
Складальне креслення.
2Г70.7000.05.01.000 СБ
72. Автоматизоване робоче мiсце керiвника робiт.
Формуляр.
2Ю11.94.7791.0000.0000.00.0 ФО
73. Система дистанцiйного керування системою збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
Формуляр.
2Ю16.94.7795.0000.0000.00.0 ФО
74. Система автоматизованого дистанцiйного керування системою термостатування, системою термостатування головного блоку повiтрям високого тиску, системою забезпечення стиснутими газами.
Формуляр (для вiдпрацювання).
2Ю14.94.7793.0000.0000.00.0 ФО
75. Система автоматизованого дистанцiйного керування системою заправки окиснювачем, системою заправки пальним.
Перелiк вихiдних сигналiв САДК ЗКРП.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 В2
76. Система автоматизованого дистанцiйного керування стиснутими газами.
Перелiк вхiдних сигналiв САДК СГ.
2Ю14.94.7793.0000.0000.00.0 В1
77. Система автоматизованого дистанцiйного керування стиснутими газами.
Перелiк вихiдних сигналiв САДК СГ.
2Ю14.94.7793.0000.0000.00.0 В2
78. СПЗ "Альтаїр".
Програмний вирiб "АРМРР".
Формуляр.
2Ю11.94.7791.3030.0000.00.0 ФО
79. СПЗ "Альтаїр".
Програмний вирiб "САДК ЗКРП".
Формуляр.
2Ю13.94.7792.3030.0000.00.0 ФО
80. СПЗ "Альтаїр".
Програмний вирiб "САДК СГ".
Формуляр.
2Ю14.94.7793.3030.0000.00.0 ФО
81. СПЗ "Альтаїр".
Програмний вирiб "СДК СЗНПП".
Формуляр.
2Ю16.94.7795.3030.0000.00.0 ФО
82. Схема розташування СЗО.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 С7.2
83. Схема розташування СЗП.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 С7.1
84. Система 2Ю13.
Перелiк вхiдних сигналiв i даних САДКЗ КРП.
Частина 1.
Реєструюча апаратура СЗО, СЗП.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 В1.1
85. Система 2Ю13.
Перелiк вхiдних сигналiв i даних САДКЗ КРП.
Частина 3.
Виконавчi елементи, датчики i сигналiзатори ПГС РКП.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 В1.3
86. Система САДКЗ КРП 2Ю13.
Масив вхiдних даних САДКЗ КРП.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 В6
87. "Циклон-4НК".
Система 2Ю10.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
Перелiк робочих конструкторських, програмних i експлуатацiйних документiв.
"Циклон-4".39.6187.161 ПД
88. Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском КРП 2Ю10.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2Ю10.13.0378.161 КПЭО
89. Автоматизоване робоче мiсце керiвника робiт 2Ю11.
Специфiкацiя.
2Ю11.94.7791.0000.0000.00.0
90. Автоматизоване робоче мiсце керiвника робiт.
Схема електрична загальна.
2Ю11.94.7791.0000.0000.00.0 Э6
91. Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ю10.94.7790.0000.0000.00.0 ВЭ
92. Автоматизоване робоче мiсце керiвника робiт.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ю11.94.7791.0000.0000.00.0 ВЭ
93. Система автоматизованого дистанцiйного керування системою заправки компонентами ракетного палива.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ю13.94.7792.0000.0000.00.0 ВЭ
94. Система автоматизованого дистанцiйного керування системою термостатування, системою термостатування головного блоку повiтрям високого тиску, системою забезпечення стиснутими газами (САДК СГ).
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ю14.94.7793.0000.0000.00.0 ВЭ
95. Система дистанцiйного керування системою збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ю16.94.7795.0000.0000.00.0 ВЭ
96. Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
Формуляр.
2Ю10.94.7790.0000.0000.00.0 ФО
97. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Документ контролю iнтерфейсiв.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 Д07
98. НК КРК "Циклонi".
Перелiк РКД на СТВТ.
"Циклон-4".39.6321.215 Пр
99. Установка датчикiв температури на балонах ресиверної.
Перелiк креслень.
2Г50.94.7745.4005.0000.00.0 ПЧ
100. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Ув'язувальне креслення.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 ДУЧ
101. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Перелiк елементiв.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 ПП1
102. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Схема пневматична структурна.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 П1
103. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Розрахунок надiйностi.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 Р12
104. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Програма ергономiчної експертизи.
2Г50.14.8012.215 ПМ
105. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Програма ергономiчного забезпечення.
2Г50.14.8001.215 ПМ
106. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
2Г50.13.0368.215 КПЭО
107. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Пояснювальна записка до схеми пневматичної принципової.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 ПЗ.3
108. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Перелiк елементiв.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 ПС3
109. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Схема пневматична принципова.
2П50.94.7745.0000.0000.00.0 С3
110. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску.
Схема подiлу виробу на складовi частини.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 Е1
111. Система забезпечення стиснутими газами СК КРК "Циклон-4" 2Г80.
Програма ергономiчного забезпечення.
2Г80.14.8009.215 ПМ
112. Система забезпечення стиснутими газами СК КРК "Циклон-4" 2Г80.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи забезпечення стиснутими газами.
2Г80.13.0374.215 КПЭО
113. Система забезпечення стиснутими газами.
Перелiк елементiв.
2Г80.94.7751.0000.0000.00.0 ПП1
114. Система забезпечення стиснутими газами.
Схема пневматична структурна.
2Г80.94.7751.0000.0000.00.0 П1
115. Система забезпечення стиснутими газами.
Перелiк елементiв.
2Г80.94.7751.0000.0000.00.0 ППЗ
116. Система забезпечення стиснутими газами.
Схема пневматична принципова.
2Г80.94.7751.0000.0000.00.0 П3
117. Система забезпечення стиснутими газами.
Схема подiлу виробу на складовi частини.
2Г80.94.7751.0000.0000.00.0 Е1
118. НК КРК "Циклон-4".
Перелiк РКД на СЗСГ.
"Циклон-4".39.6322.215 ПД
119. НК КРК "Циклон-4".
Система 2Г80.
Перелiк iнтерфейсiв по СЗСГ.
"Циклон-4".39.6323.215 Пр
120. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Система термостатування головного блоку повiтрям високого тиску 2Г50.
Технiчний звiт.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов СТВТ ГБ.
2Г50.21.15575.215 ОТ
121. Система забезпечення стиснутими газами 2Г80.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов.
2Г80.21.15370.215 ОТ
122. Система термостатування ГБ повiтрям високого тиску 2Г50.
Документ контролю iнтерфейсiв.
2Г50.94.7745.0000.0000.00.0 Д07
123. Технiчний звiт.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов СТ.
"Циклон-4".21.15358.608 ОТ
124. Регулятор температури теплоносiя.
Складальне креслення.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 СБ
125. Система термостатування РН i ГБ.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 ДОЗ
126. Система термостатування РН i ГБ.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г40.94.7743.1000 0000.00.0 НГ1
127. Система термостатування РН i ГБ.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 ВС
128. Система термостатування.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ДОЗ
129. Система термостатування.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ВП
130. Система термостатування.
Перелiк елементiв.
2Г40.94.7743.0000.0000.00. ПЭ5
131. Система термостатування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ВС
132. Система термостатування.
Схема електрична.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 Э5
133. Система термостатування РН i ГБ.
Схема електрична пiдключення.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 Э5
134. КРК "Циклон-4".
Вiдомiсть документацiї, що пiдлягає узгодженню iз замовником системи термостатування 2Г40.94.7743.0000.0000.00.0.
2Г40.39.6489.608 ВД
135. Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0
136. Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Складальне креслення.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 СБ
137. Iмiтатор опору Х01, П01, Х02.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1440.0000.00.0 ПЧ
138. Iмiтатор опору МСО.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1430.0000.00.0 ПЧ
139. Iмiтатор опору ПОЗ.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1420.0000.00.0 ПЧ
140. Iмiтатор опору ГБ.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1410.0000.00.0 ПЧ
141. Комплект iмiтаторiв опору вiдсiкiв.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1400.0000.00.0 ПЧ
142. Система термостатування.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0
143. Система термостатування.
Складальне креслення.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 СБ
144. Система термостатування РН i ГБ.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0
145. Система термостатування РН i ГБ.
Складальне креслення.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 СБ
146. Система термостатування 2Г40.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Г40 ВЭ
147. Система термостатування 2Г40.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ТУ-1
148. Система термостатування 2Г40.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ТУ
149. Система термостатування.
Схема взаємозв'язку iз сумiжними системами.
Схема комбiнована пiдключення.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 С5
150. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок гiдравлiчний трактiв циркуляцiї промiжного теплоносiя системи термостатування стартового комплексу.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 Р04.1
151. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок тепловий системи термостатування РН i ГБ.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 Р17
152. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок надiйностi системи термостатування РН i ГБ.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 Р12
153. Система термостатування 2Г40.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи термостатування.
2Г40.13.0372.608 КПЭО
154. КРК "Циклон-4".
Система термостатування.
Пояснювальна записка до схеми пневмогiдравлiчної принципової СТС РН i ГБ.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ПЗ3
155. Система термостатування.
Перелiк елементiв.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ПС3
156. Система термостатування.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 С3
157. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Керiвництво з експлуатацiї.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 РЭ
158. Блок нагрiвачiв.
2Г40.94.7743.1231.0000.00.0 ПЧ
159. Регулятор температури теплоносiя.
Схема електрична принципова.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 Э3
160. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ДО3
161. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ВП
162. Регулятор температури теплоносiя.
Складальне креслення.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0СБ
163. Система термостатування 2Г40.
Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 ВП
164. Система термостатування 2Г40.
Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 ДО3
165. Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Схема електрична принципова.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 Э3
166. Блок клапанiв.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1112.0000.00.0 ПЧ
167. Блок керування.
Схема електрична принципова.
2140.94.7743.1232.0000.00.0 Э3
168. Система термостатування 2Г40.
Електронагрiвач.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 ВП
169. Вирiб 2Г40.
Блок керування.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 ДО3
170. Система термостатування 2Г40.
Блок нагрiвачiв.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Г40.94.7743.1231.0000.00.0 ДО3
171. Система термостатування 2Г40.
Електронагрiвач.
Керiвництво з експлуатацiї.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 РЭ
172. Електронагрiвач.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0
173. Блок керування.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 ПЧ
174. Блок керування.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1111.0000.00.0 ПЧ
175. Система термостатування 2Г40.
Блок керування.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1111.0000.00.0 ФО
176. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Програма i методика випробувань.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ПМ
177. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Комплект ЗIП одиночний.
Вiдомiсть ЗIП.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ЗИ
178. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок надiйностi регулятора температури теплоносiя.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 Р12
179. Система термостатування.
Регулятор температури теплоносiя.
Розрахунок складу ЗIП.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 Р22
180. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Технiчнi умови.
Додаток А.
Перелiк документiв.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ТУ.А
181. Система термостатування 2Г40.
Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 ТУ
182. Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Схема електрична загальна.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 Э6
183. Система термостатування 2Г40 Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Комплект ЗIП одиночний (ЗIП-О).
Вiдомiсть ЗIП.
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 ЗИ
184. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчний звiт.
Аналiз екологiчної безпеки системи термостатування i вплив системи термостатування на об'єкти природного середовища.
2Г40.21.15705.017 ОТ
185. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ТУ
186. Регулятор температури теплоносiя.
Схема електрична загальна.
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 Э6
187. Система термостатування 2Г40.
Електронагрiвач.
Розрахунок складу ЗIП.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 Р22
188. Система термостатування 2Г40.
Електронагрiвач.
Вiдомiсть ЗIП
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 ЗИ
189. Система термостатування 2Г40.
Блок керування (БК).
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 ФО
190. Система термостатування 2Г40.
Блок нагрiвачiв.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1231.0000.00.0 ФО
191. Система термостатування 2Г40.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання електронагрiвача.
2Г40.13.0371.614 КПЭО
192. Система термостатування 2Г40.
Блок керування.
Методика перевiрки.
2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 ПМ
193. Система термостатування 2Г40.
Блок керування.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 ТУ
194. Система термостатування 2Г40.
Блок нагрiвачiв.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.1231.0000.00.0 ТУ
195. Система термостатування 2Г40.
Електронагрiвач.
Технiчнi умови.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 ТУ
196. Блок нагрiвачiв.
Схема електрична принципова.
2Г40.94.7743.1231.0000.00.0 Э3
197. Електронагрiвач.
Схема електрична загальна.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 Э6
198. Система термостатування 2Г40.
Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1450.0000.00.0 ФО
199. Електронагрiвач.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 ФО
200. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури теплоносiя.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1110.0000.00.0 ФО
201. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок надiйностi електронагрiвача.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 Р12
202. Система термостатування 2Г40.
Керiвництво з експлуатацiї блоку керування електронагрiвача через iнтерфейс К.8-485 2Г40.94.7743.1232.0000.00.0 РЭ
203. Комутатор силовий.
Схема електрична принципова.
2И10.94.7780.4531.0000.00.0 Э3
204. Система передстартових вимiрювань.
Схема електрична принципова.
Включення датчикiв.
2И10.94.7780.4000.0000.00.0 Э3.171
205. Система передстартових вимiрювань.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
2И10.94.7780.4000.0000.00.0 Э6.170
206. Робоче мiсце РМ РСП.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4563.0000.00.0 ПЧ
207. Робоче мiсце РМ РС2.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4562.0000.00.0 ПЧ
208. Робоче мiсце РМ РС1.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4561.0000.00.0 ПЧ
209. Блок реєстрацiї параметрiв НППА.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4542.0000.00.0 ПЧ
210. Стояк реєстрацiї параметрiв СЗП.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4521.0000.00.0 ПЧ
211. Стояк комутацiї i живлення.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4530.0000.00.0 ПЧ
212. Система передстартових вимiрювань.
Схема електрична принципова.
2И10.94.7780.4000.0000.00.0 Э3.161
213. Система передстартових вимiрювань.
Схема електрична розташування.
2И10.94.7780.0000.0000.00.0 Э7
214. Блок реєстрацiї параметрiв СЗО.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4522.0000.00.0 ПЧ
215. БРП ССУ.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4541.0000.00.0 ПЧ
216. Комутатор силовий.
Перелiк креслень.
2И10.94.7780.4531.0000.00.0 ПЧ
217. Вихiднi данi "Циклон-4" для розробки РКД системи передстартових вимiрювань.
"Циклон-4". 11.4727.152 ИД
218. Стартовий комплекс "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки РКД на СПВ.
"Циклон-4".11.4850.372 ИД
219. Система передстартових вимiрювань.
Схема електрична загальна.
2И10.94.7780.4000.0000.00.0 Э6.160
220. Комутатор силовий.
Таблиця з'єднань.
2И10.94.7780.4531.0000.00.0 ТЭ4
221. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Програма i методика автономних випробувань СПВ на стартовому комплексi.
2И10.94.7780.0000.0000.00.0 ПМ-4
222. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Програма i методика автономних випробувань програмно-технiчного комплексу СПВ в ДП "КБ "Пiвденне".
2И10.94.7780.0000.0000.00.0 ПМ-3
223. Вихiднi данi для розробки i виготовлення багатоканальної системи вимiрювання температури "Тритон 6128".
"Циклон-4".11.4786.372 ИД
224. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Програма i методика перевiрки датчико-перетворюючої апаратури системи передстартових вимiрювань КРК "Циклон-4".
2И10.ПМ-2
225. КРК "Циклон-4".
Комплектнiсть конструкторської, програмної, експлуатацiйної документацiї системи передстартових вимiрювань.
"Циклон-4".39.6240.372 ПД
226. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на розробку системи керування РКП "Циклон-4".
Додаток 13.
ВД для сполучення НППА СС iз СПВ.
"Циклон-4".12.7548.158 ТЗ 13
227. КРК "Циклон-4".
Технiчнi вимоги до установки датчико-перетворюючої апаратури i апаратури реєстрацiї системи передстартових вимiрювань.
"Циклон-4".39.6221.372 ТТ
228. Система передстартових вимiрювань.
Схема подiлу виробiв на складовi частини.
2Я10.94.7780.0000.0000.00.0 Е1
229. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Вихiднi данi для розробки програмного комплексу обробки i представлення iнформацiї системи передстартових вимiрювань КРК "Циклон-4".
Частина 1.
Методика обробки iнформацiї СПВ.
"Циклон-4".11.4803.372 ИД Ч.1
230. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Вихiднi данi для розробки програмного комплексу обробки i представлення iнформацiї системи передстартових вимiрювань КРК.
"Циклон-4".
Частина 3.
Завдання на оперативну обробку iнформацiї СПВ в реальному часi пiд час пiдготовки до заправки i передстартової пiдготовки ракети-носiя.
"Циклон-4".11.4803.372 ИД Ч.3
231. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Вихiднi данi для розробки програмного комплексу обробки i представлення iнформацiї системи передстартових вимiрювань КРК "Циклон-4".
Частина 4.
Завдання на повну обробку параметрiв систем заправки окиснювачем i пальним.
"Циклон-4".11.4803.372 ИД Ч.4
232. Система передстартових вимiрювань 2И10.
Вихiднi данi для розробки програмного комплексу обробки i представлення iнформацiї системи передстартових вимiрювань КРК "Циклон-4".
Частина 5.
Завдання на повну обробку параметрiв стартової споруди акустичної дiї метеопараметрiв.
"Циклон-4".11.4803.372 ИД Ч.5
233. Система вимiрювань 2И10.
Програма передстартових телеметричних вимiрювань.
2И10.ПМ-1
234. Комплексна програма експериментального вiдпрацювання системи передстартових вимiрювань.
2И10.94.7780.0000.0000.00.0 КПЭО
235. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу "Система заправки окиснювачем i пальним".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект трубопровiдної арматури".
"Циклон-4".12.8159.123 ТЗ
236. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на виконання складової частини дослiдно-конструкторської роботи "Фiльтр для очищення компонентiв палива".
"Циклон-4".12.8015.123 ТЗ
237. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Холодильний центр".
"Циклон-4".12.7952.215 ТЗ
238. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання для виконання робiт за договором "Розробка робочої документацiї на холодильний центр системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4".
Розробка ВД на будiвельну частину".
"Циклон-4".12.8017.215 ТЗ
239. КРК "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Система термостатування.
Електронагрiвач.
Технiчне завдання на розробку.
"Циклон-4".12.8032.608 ТЗ
240. ДКР "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу "Система збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача i пального".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект трубопровiдної арматури".
"Циклон-4".12.8160.161 ТЗ
241. ДКР "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Розробка устаткування ресиверних СЗСГ i СТВТ".
"Циклон-4".12.8025.215 ТЗ
242. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на комплектацiю трубопровiдною арматурою систем заправки окиснювачем i пальним.
"Циклон-4".12.7944.123 ТЗ
243. ДКР "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Розробка пневмообладнання системи забезпечення стиснутими газами".
"Циклон-4".12.7894.215 ТЗ
244. Ракета-носiй "Циклон-4".
Довiдник споживача.
Випуск 4.
Лютий 2005.
245. Система термостатування 2Г40.
Пульт перевiрки датчикiв i приводiв.
Вихiднi данi на розробку.
2Г40.11.4820.608 ИД
246. Система термостатування 2Г40.
Регулятор температури промiжного теплоносiя.
Технiчне завдання.
2Г40.12.8031.608 ТЗ
247. Технiчне завдання на дослiдно-конструкторську роботу "Випуск програм-методик, участь в автономних i комплексних випробуваннях агрегатiв i систем нейтралiзацiї.
Випуск звiтiв, видача висновкiв по екологiчнiй чистотi процесiв нейтралiзацiї".
"Циклон-4".12.7980.161 ТЗ
248. Система термостатування 2Г40.
Технiчне завдання на розробку фiльтра тонкого очищення.
2Г40.12.8057.608 ТЗ
249. Система термостатування.
Комплект iмiтаторiв.
Вихiднi данi на розробку.
2Г40.11.4749.608 ИД
250. "Циклон-4".
Програма забезпечення безпеки космiчного ракетного комплексу.
(друга редакцiя).
"Циклон-4".18.0112.018 ПОБ
251. Система термостатування 2Г40.
Вихiднi данi для розробки фiльтра грубого очищення.
2Г40.11.4787.608 ИД
252. Програма "Циклон-4".
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Правила забезпечення безпеки пiд час проведення пускiв РКП "Циклон-4" з територiї Федеративної Республiки Бразилiї.
253. "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки автоматизованої системи керування пiдготовкою i пуском в частинi холодильного центру системи термостатування.
"Циклон-4".215-98 ИД
254. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Устаткування пiдготовки i подачi повiтря системи термостатування ГБ повiтрям високого тиску".
"Циклон-4".12.7910.215 ТЗ
255. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для розробки системи забезпечення стиснутими газами СК РН "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4589.215 ИД
256. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на виконання дослiдно-конструкторської роботи "Електронасоси для перекачування тетраоксиду диазоту".
"Циклон-4".2.7820.216 ТЗ
257. КРК "Циклон-4" 2Ц40.
Комплексний план вiдпрацювання космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" на космодромi Алкантара.
2Ц40.39.6227.158 КПО
258. КРК "Циклон-4" 2Ц40.
Вихiднi данi для розробки блокiв фiльтрiв для очищення компонентiв палива.
2Ц40.11.4738.123 ИД
259. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система електропостачання технологiчного устаткування ТК КА i ГБ.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Э11.ВЭ
260. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система електропостачання технологiчного устаткування ТК РН.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Э10.ВЭ
261. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Система електропостачання технологiчного устаткування СК.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Э12.ВЭ
262. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Технiчнi вимоги i вихiднi данi для розробки системи телекомунiкацiйного забезпечення.
263. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Система електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу КА i ГБ".
"Циклон-4".12.7778.155 ТЗ
264. КРК "Циклон-4".
Програма екологiчного контролю при розгортаннi i експлуатацiї КРК "Циклон-4" на пусковому центрi Алкантара.
"Циклон-4".14.7856.017 ПМ
265. "Циклон-4".
Вимоги щодо забезпечення екологiчної безпеки.
"Циклон-4".11.4880.017 ИД
266. КРК "Циклон-4".
Програма забезпечення екологiчної безпеки космiчного ракетного комплексу.
"Циклон-4".14.7802.017 ПОЭБ
267. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на дослiдно-конструкторську роботу "Розробка i виготовлення дослiдних зразкiв пристрою керування i контролю для системи вимiрювань РН "Циклон-4".
"Циклон-4".12.8049.156 ТЗ
268. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Система електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу ракети-носiя".
"Циклон-4".12.7776.155 ТЗ
269. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Наземний комплекс КРК.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Система електропостачання технологiчного устаткування стартового комплексу".
"Циклон-4".12.7774.155 ТЗ
270. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на виконання дослiдно-конструкторської роботи "Електронасоси для перекачування несиметричного диметилгидразину".
"Циклон-4".12.7821.216 ТЗ
271. "Циклон-4".
Проведення експертної оцiнки технiчних проектiв АСУ ПП РКП "Циклон-4" i подальший супровiд розробки АСУ ПП.
Технiчне завдання на складову частину ДКР.
"Циклон-4".12.8039.161 ТЗ
272. Космiчний ракетний комплекс 2Ц40.
Зведена вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Ц40.ДС
273. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на розробку комплекту контрольно-перевiрочної апаратури.
Апаратура супутникової навiгацiї РН "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4735.156 ТЗ
274. Вихiднi данi для розробки комплекту КД на захиснi транспортувальнi чохли складових частин РН i ГБ РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".11.4731.155 ИД
275. "Циклон-4".
Технiчнi вимоги для розробки герметичних чохлiв.
"Циклон-4".39.6529.101 ТТ
276. Технiчне завдання на науково-дослiдну роботу "Розробка передпроектних пропозицiй по комплексу будiвельних споруд i комунiкацiй наземного комплексу КРК "Циклон-4" i пiдготовка матерiалiв початкових даних для проектування будiвельних споруд НК КРК "Циклон-4".
"Циклон-4".12.8041.155 ТЗ
277. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Технiчне завдання на створення системи забезпечення стиснутими газами ТК РН.
278. Програма "Циклон-4".
Наземний комплекс.
Вихiднi данi для розробки технологiчного устаткування станцiї заправки КА.
279. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування стартового комплексу. Силова частина".
"Циклон-4".12.7994.155 ТЗ
280. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу РН.
Силова частина".
"Циклон-4".12.7995.155 ТЗ
281. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу КА i ГБ. Силова частина".
"Циклон-4".12.7996.155 ТЗ
282. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект вантажозахватних засобiв i засобiв обслуговування для вантажно-розвантажувальних робiт з РН в порту вiдправки".
"Циклон-4".12.7722.155 ТЗ
283. Технiчний комплекс КА i ГБ КРК "Циклон-4" 2П42.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Стацiонарний стенд складання ГБ".
2П42.12.7733.155 ТЗ
284. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ".
2Т20.12.7703.155 ТЗ
285. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на доопрацювання залiзничної секцiї 17Т711 для транспортування РН "Циклон-4".
"Циклон-4".12.7709.155 ТЗ
286. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект вантажозахватних засобiв".
2Г30.12.7704.155 ТЗ
287. Технiчний комплекс КА i ГБ КРК "Циклон-4" 2П42.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект вантажозахватних засобiв ГБ".
2П42.12.7731.155 ТЗ
288. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект засобiв обслуговування".
2Т50.12.7707.155 ТЗ
289. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект допомiжного устаткування".
2Т60.12.7706.155 ТЗ
290. КРК "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв".
2Т10.12.7705.155 ТЗ
291. Технiчний комплекс КА i ГБ КРК "Циклон-4" 2П42.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Рухомий стенд ГБ".
2П42.12.7730.155 ТЗ
292. Технiчний комплекс КА i ГБ КРК "Циклон-4" 2П42.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Комплект засобiв обслуговування ГБ".
2П42.12.7732.155 ТЗ
293. Засоби пневмовипробувань 2Г10.
Вихiднi данi для розробки блоку контролю тиску i щитка манометричного.
2Г10.11.4883.161 ИД
294. Технiчний комплекс НК КРК "Циклон-4" 2П41.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Система газового контролю ТК РН".
2П41.12.7719.155 ТЗ
295. Технiчний комплекс КА i ГБ КРК "Циклон-4" 2П42.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Система газового контролю ТК КА i ГБ, ЗС".
2П42.7720.155 ТЗ
296. КРК "Циклон-4" 2Ц40.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Контейнер-цистерна для тетраоксиду диазоту".
2Ц40.12.7721.155 ТЗ
297. КРК "Циклон-4" 2Ц40.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Контейнер-цистерна для несиметричного диметилгидразину".
2Ц40.12.7761.155 ТЗ
298. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу РН. Система контролю якостi електроенергiї i керування".
"Циклон-4".12.7998.155 ТЗ
299. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування технiчного комплексу КА i ГБ. Система контролю якостi електроенергiї i керування".
"Циклон-4".12.7999.155 ТЗ
300. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Складова частина системи електропостачання технологiчного устаткування стартового комплексу.
Система контролю якостi електроенергiї i керування".
"Циклон-4".12.7997.155 ТЗ
301. Розробка космiчного ракетного комплексу "Циклон-4".
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Аналiз створення систем електропостачання для забезпечення гарантованого електроживлення технологiчного устаткування наземного комплексу пiд час пiдготовки i пуску РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".12.8180.155 ТЗ
302. Апаратура керування електропневмоелементами 2Г11.
Технiчне завдання на складову частину дослiдно-конструкторської роботи "Розробка пульта керування, шаф контролерiв вводу-виводу i програмно-апаратного iмiтатора на АУЕПЕ".
2Г11.12.8253.161 ТЗ
303. КРК "Циклон-4".
Вихiднi данi для випуску конструкторської документацiї монтажно-технологiчного устаткування наземного комплексу.
(Доручення ГК 36.8746.155 ПГК).
"Циклон-4".11.4725.111 ИД
304. КРК "Циклон-4".
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання контрольно-перевiрочної апаратури рульових машин i системи керування вектором тяги.
"Циклон-4".13.0365.607 КПЭО
305. Контрольно-перевiрочна апаратура РМ 1.2 ст. i СУВТ 3 ст. 2Н10.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н10.94.7670.0000.0000.00.0 ВП
306. Контрольно-перевiрочна апаратура РМ 1.2 ст. i СУВТ 3 ст. 2Н10.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Н10.94.7670.0000.0000.00.0 ДО3
307. Контрольно-перевiрочна апаратура рульових машин i системи керування вектором тяги 2Н10.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
94.7670.0000.0000.00.0 ВЭ
308. Гiдравлiчний еквiвалент СУВТ.
Перелiк креслень.
2Н10.94.7670.2000.0200.00.0 ПЧ
309. Мобiльна станцiя гiдроживлення.
Перелiк креслень.
2Н10.94.7670.2000.0000.09.0 ПЧ
310. Електричний еквiвалент СУВТ.
Перелiк креслень.
2Н10.94.7670.1000.0700.09.0 ПЧ
311. Електричний еквiвалент РМ.
Перелiк креслень.
2Н10.94.7670.1000.050 0.09.0 ПЧ
312. Командно-вимiрювальний модуль.
2Н10.94.7670.1000.0000.09.0 ПЧ
313. Контрольно-перевiрочна апаратура РМ и СУВТ.
2Н10.94.7670.0000.0000.09.0 ПЧ
314. Комплект кабелiв.
Перелiк креслень.
2Н10.94.7670.1000.0100.09.0 ПЧ
315. Контрольно-перевiрочна апаратура рульових машин i системи керування вектором тяги 2Н10.
Програма i методика автономних випробувань макету КВМ 2Н10.94.7670.1000.0000.09.0 з електричними еквiвалентами РМ i СУВТ.
2Н10.14.7905.607 ПМ
316. Контрольно-перевiрочна апаратура рульових машин i системи керування вектором тяги 2Н10.
Програма i методика випробувань КПА РМ i СУВТ з електричними еквiвалентами РМ i СУВТ i гiдравлiчним еквiвалентом СУВТ.
2Н10.14.7895.607 ПМ
317. Контрольно-перевiрочна апаратура рульових машин i системи керування вектором тяги 2Н10.
Мобiльна станцiя гiдроживлення.
Технiчнi умови.
2Н10.94.7670.2000.0000.09.0 ТУ
318. Контрольно-перевiрочна апаратура рульових машин i системи керування вектором тяги 2Н10.
Командно-вимiрювальний модуль.
Технiчнi умови.
2Н10.94.7670.1000.0000.09.0 ТУ
319. Технiчний комплекс КРК "Циклон-4" 2Н41.
КПА СКР РН "Циклон-4".
2Н41.94.7675.0000.0000.00.0
320. Пiдключення КПА СКР до РН пiд час електровипробувань на технологiчних вiзках.
Схема електрична загальна.
2Н41.94.7675.0000.0000.01.0 Э6
321. Пiдключення КПА СКР до РН пiд час електровипробувань на ТУА.
Схема електрична загальна.
2Н41.94.7675.0000.0000.02.0 Э6
322. Пiдключення КПА СКР до РН пiд час електровипробувань на технологiчних вiзках.
Схема електрична принципова.
2Н41.94.7675.0000.0000.01.0 Э3
323. Пiдключення КПА СКР до РН пiд час електровипробувань на ТУА.
Схема електрична принципова.
2Н41.94.7675.0000.0000.02.0 Э3
324. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Схема пiдключення.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 Э5
325. Стояк КПА СКР "Циклон-4".
Перелiк елементiв.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ПЭ5
326. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Схема електрична принципова.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 Э3
327. Стояк КПА СКР "Циклон-4".
Перелiк елементiв.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ПЭ3
328. Комплект джгутiв.
Перелiк креслень.
2Н41.94.7675.1010.0000.00.0 ПЧ
329. Стояк КПА СКР РН "Циклон-4".
Перелiк креслень.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ПЧ
330. Стояк КПА СКР РН "Циклон-4".
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ВП
331. Стояк КПА СКР.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ДО3
332. Контрольно-перевiрочна апаратура системи контролю рiвнiв 2Н41.
Стояк контрольно-перевiрочної апаратури СКР.
Технiчнi умови.
2Н41.94.7675.1000.0000.00.0 ТУ
333. Еквiвалент бортової апаратури СКР.
Перелiк креслень.
2Н41.94.7675.3000.0000.00.0 ПЧ
334. Контрольно-перевiрочна апаратура системи контролю рiвнiв 2Н41.
Еквiвалент бортової апаратури СКР.
Технiчнi умови.
2Н41.94.7675.3000.0000.00.0 ТУ
335. Наземний комплекс КРК "Циклон-4" 2Н40.
НА СКР РН "Циклон-4".
2Н40.94.7674.0000.0000.00.0
336. НА СКР РН "Циклон-4".
Схема електрична загальна.
2Н40.94.7674.0000.0000.00.0 Э6
337. НА СКР РН "Циклон-4".
Схема електрична принципова.
2Н40.94.7674.0000.0000.00.0 Э3
338. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Схема пiдключення.
2Н40.9.4.7674.1000.0000.00.0 Э5
339. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Перелiк елементiв.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ПЭ5
340. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Схема електрична принципова.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 Э3
341. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Перелiк елементiв.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ПЭ3
342. Комплект джгутiв.
Перелiк креслень.
2Н40.94.7674.1010.0000.00.0 ПЧ
343. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Перелiк креслень.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ПЧ
344. Стояк НА СКР РН "Циклон-4".
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ВП
345. Стояк НА СКР.
Вiдомiсть вхiдного контролю.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ДО3
346. Наземна апаратура системи контролю рiвнiв 2Н40.
Стояк наземної апаратури СКР.
Технiчнi умови.
2Н40.94.7674.1000.0000.00.0 ТУ
347. КРК "Циклон-4".
План-графiк.
Пiдготовка i проведення випробувань агрегатiв СЗО i СЗП на КРП.
("Циклон-4".36.8779.216 РГК).
"Циклон-4НК".33.6136.216 ПГ
348. Блок фiльтрiв.
Перелiк креслень.
02.2758.0000.0000.00.0 ПЧ
349. Установка датчикiв на ЦГЕН-ГТ3.
Перелiк креслень.
02.2776.0000.0000.00.0 ПЧ
350. Установка датчикiв на ЦГЕН-Г3.
Перелiк креслень.
02.2774.0000.0000.00.0 ПЧ
351. Установка датчикiв на ЦГЕН-Г1.
Перелiк креслень.
02.2773.0000.0000.00.0 ПЧ
352. Установка датчикiв на ЦГЕН-ОТ3.
Перелiк креслень.
02.2772.0000.0000.00.0 ПЧ
353. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2784.0000.0000.00.0 ПС3
354. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2784.0000.0000.00.0 С3
355. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2782.0000.0000.00.0 ПС3
356. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2782.0000.0000.00.0 С3
357. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2783.0000.0000.00 0 С3
358. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2783.0000.0000.00.0 ПС3
359. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2781.0000.0000.00.0 С3
360. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2781.0000.0000.00.0 ПС3
361. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2780.0000.0000.00.0 С3
362. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2780.0000.0000.00.0 ПС3
363. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2778.0000.0000.00.0 С3
364. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2778.0000.0000.00.0 ПС3
365. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2779.0000.0000.00.0 ПС3
366. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2779.0000.0000.00.0 С3
367. Стендова установка.
Перелiк елементiв.
02.2777.0000.0000.00.0 ПС3
368. Стендова установка.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2777.0000.0000.00.0 С3
369. Дослiдна конструкцiя блоку байпаса заправки пальним I, II ступенiв.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2730.0000.0000.00.0 С3
370. Установка датчикiв на ЦГЕН-О1.
02.2769.0000.0000.00.0 ПЧ
371. Установка датчикiв на ЦГЕН-ОТ1.
Перелiк креслень.
02.2771.0000.0000.00.0 ПЧ
372. Установка датчикiв на ЦГЕН-ГТ1.
Перелiк креслень.
02.2775.0000.0000.00.0 ПЧ
373. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-О1, ЦГЕН-ОТ1.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2720.0000.0000.00.0 С3
374. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-О1, ЦГЕН-ОТ1.
Перелiк елементiв.
02.2720.0000.0000.00.0 ПС3
375. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ3.
Перелiк елементiв.
02.2721.0000.0000.00.0 ПС3
376. Дослiдна конструкцiя блокiв електронасосiв ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ3.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2721.0000.0000.00.0 С3
377. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-ГТ1.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2724.0000.0000.00.0 С3
378. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-ГТ1.
Перелiк елементiв.
02.2724.0000.000.0.00.0 ПС3
379. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ3.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2725.0000.0000.00.0 С3
380. Дослiдна конструкцiя блоку електронасосiв ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ3.
Перелiк елементiв.
02.2725.0000.0000.00.0 ПС3
381. Установка датчикiв на ЦГЕН-О3.
02.2770.0000.0000.00.0 ПЧ
382. Дослiдна конструкцiя блоку байпаса заправки окиснювачем I, II ступенiв.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
02.2728.0000.0000.00.0 С3
383. Система заправки пальним 2Г60.
Технiчне завдання.
Дослiдна конструкцiя блоку байпаса.
2Г60.12.8181.216 ТЗ
384. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Технiчне завдання.
Дослiдна конструкцiя блоку байпаса.
2Г70.12.8142.216 ТЗ
385. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Технiчне завдання.
Дослiднi конструкцiї блокiв електронасосiв.
2Г70.12.8255.216 ТЗ
386. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2724 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-ГТ1.
Частина 1.
2Г60.14.8026.216 ПМ
387. Система заправки пальним 2Г60.
Технiчне завдання.
Дослiднi конструкцiї блокiв електронасосiв.
2Г60.12.8254.216 ТЗ
388. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Технiчне завдання на розробку робочої конструкторської документацiї i постачання макетiв електронасосiв системи заправки окиснювачем.
2Г70.12.8247.216 ТЗ
389. Наземний комплекс КРК "Циклон-4" 2П40.
Програма автономного вiдпрацювання процесу барботажа КРП в ємностях систем заправки РН "Циклон-4".
"Циклон-4".14.7791.123 ПМ
390. Наземний комплекс КРК "Циклон-4" 2П40.
Програма автономного вiдпрацювання процесу душирування в ємностях систем заправки РН "Циклон-4".
"Циклон-4".14.7792.123 ПМ
391. Наземний комплекс КРК "Циклон-4" 2П40.
Програма експериментальної перевiрки технологiї дегазування КРП.
"Циклон-4".14.7793.123 ПМ
392. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма дослiдницьких випробувань ДК блоку фiльтрiв для заправки бакiв окиснювача 1, 2 ступенiв РКП "Циклон-4".
2Г70.14.7970.123 ПМ
393. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань фiльтра системи заправки.
Попереднi випробування на пальному.
Етап 2.
Частина 2.
2Г60.7001.01.11.000 ПМ 2
394. Система заправки пальним 2Г60.
Програма дослiдницьких випробувань ДК блоку фiльтрiв для заправки бакiв пального 1, 2 ступенiв РКП "Циклон-4".
2Г60.14.7969.123 ПМ
395. Система заправки пальним 2Г60.
Програма i методика випробувань фiльтра системи заправки РКН "Циклон-4".
Попереднi випробування на заводi-виготовлювачi.
Етап 1.
2Г60.7001.01.11.000 ПМ
396. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань фiльтра системи заправки.
Попереднi випробування на водi.
Етап 2.
Частина 1.
2Г60.7001.01.11.000 ПМ 1
397. Система заправки пальним 2Г60.
Програма дослiдницьких випробувань рiвнемiра на пальному.
2Г60.14.8067.123 ПМ
398. КРК "Циклон-4".
План-графiк.
Пiдготовка i проведення випробувань агрегатiв СЗО i СЗП на КРП ("Циклон-4".4.36.8779.216 РГК).
"Циклон-4НК".33.6136.216 ПГ
399. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2720 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-О1, ЦГЕН-ОТ1.
Частина 1.
2Г70.14.7815.216 ПМ
400. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2721 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ3.
Частина 1.
2Г70.14.8027.216 ПМ
401. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2725 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ3.
Частина 1.
2Г60.14.8028.216 ПМ
402. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2720 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-О1, ЦГЕН-ОТ1.
Частина 2.
2Г70.14.8029.216 ПМ
403. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2724 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-ГТ1.
Частина 2.
2Г60.14.8030.216 ПМ
404. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2721 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ3.
Частина 2.
2Г70.14.8019.216 ПМ
405. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань.
Випробування елементiв конструкцiї ДК 02.2725 експериментального блоку електронасосiв ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ3.
Частина 2.
2Г60.14.8020.216. ПМ
406. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Програма випробувань.
Випробування з визначенням гiдравлiчних параметрiв блоку байпасу по лiнiї "О".
2Г70.14.8013.216 ПМ
407. Система заправки пальним 2Г60.
Програма випробувань.
Випробування з визначенням гiдравлiчних параметрiв блоку байпасу по лiнiї "П".
2Г60.14.8014.216 ПМ
408. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Вихiднi данi на склад засобiв вимiрювання i керування дослiдних конструкцiй блокiв електронасосiв.
2Г70.11.4914.216 ИД
409. Система заправки пальним 2Г60.
Вихiднi данi.
Склад засобiв вимiрювання i керування дослiдних конструкцiй блокiв електронасосiв.
2Г60.11.4916.216 ИД
410. Система заправки пальним 2Г60.
Вихiднi данi.
Випробування елементiв конструкцiї i технологiї робiт системи заправки "Г".
2Г60.11.4831.216 ИД
411. Система заправки окиснювачем 2Г70.
Вихiднi данi.
Розробка РКД на пульт керування i захисту електронасосiв.
2Г70.11.4904.216 ИД
412. Система заправки пальним 2Г60.
Вихiднi данi.
Розробка РКД на пульт керування i захисту електронасосiв.
2Г60.11.4903.216 ИД
413. Устаткування заправки пальним 2Г61.
Технiчне завдання.
Розробка дослiдної конструкцiї блоку фiльтрiв для заправки пальним 1 i 2 ступенiв РКП "Циклон-4".
2Г61.12.8209.219 ТЗ
414. Устаткування заправки пальним 2Г61.
Технiчне завдання.
Розробка дослiдної конструкцiї блоку фiльтрiв для заправки пальним 3 ступеня РКП "Циклон-4".
2Г61.12.8211.219 ТЗ
415. Устаткування заправки окиснювачем 2Г71.
Технiчне завдання.
Розробка дослiдної конструкцiї блоку фiльтрiв для заправки окиснювачем 3 ступеня РКП "Циклон-4".
2Г71.12.8212.219 ТЗ
416. Устаткування заправки окиснювачем 2Г71.
Технiчне завдання.
Розробка дослiдної конструкцiї блоку фiльтрiв для заправки окиснювачем 1 i 2 ступенiв РКП "Циклон-4".
2Г71.12.8213.219 ТЗ
417. "Циклон-4".6/09239-06
"Циклон-4НК".33.6136.216 ПГ
418. Блок фiльтрiв.
Схема пневмогiдравлiчна з'єднань.
02.2759.0000.0000.00.0 С4
419. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2721.0000.0000.00.0 Э3.501
420. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2721.0000.0000.00.0 Э6.500
421. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2720.0000.0000.00.0 Э3.501
422. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2720.0000.0000.00.0 Э6.500
423. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
02.2761.0000.0000.00.0 ГЧ
424. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
02.2760.0000.0000.00.0 ГЧ
425. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
02.2759.0000.0000.00.0 ГЧ
426. Блок фiльтрiв.
Габаритне креслення.
02.2758.0000.0000.00.0 ГЧ
427. Блок фiльтрiв.
Перелiк креслень.
02.2761.0000.0000.00.0 ПЧ
428. Блок фiльтрiв.
Перелiк креслень.
02.2760.0000.0000.00.0 ПЧ
429. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2724.0000.0000.00.0 Э6.500
430. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2724.0000.0000.00.0 Э3.501
431. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2725.0000.0000.00.0 Э6.500
432. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2725.0000.0000.00.0 Э3.501
433. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2728.0000.0000.00.0 Э6.500
434. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2728.0000.0000.00.0 Э3.501
435. Система вимiрювання.
Схема електрична загальна включення датчикiв.
02.2730.0000.0000.00.0 Э6.500
436. Система вимiрювання.
Схема електрична принципова включення датчикiв.
02.2730.0000.0000.00.0 Э3.501
437. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2720.0000.0000.00.0 Э3.3
438. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2720.0000.0000.00.0 Э6.3
439. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2721.0000.0000.00.0 Э3.3
440. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2721.0000.0000.00.0 Э6.3
441. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2724.0000.0000.00.0 Э3.3
442. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2724.0000.0000.00.0 Э6.3
443. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2725.0000.0000.00.0 Э3.3
444. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2725.0000.0000.00.0 Э6.3
445. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2728.0000.0000.00.0. Э3.3
446. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2728.0000.0000.00.0 Э6.3
447. Керування елементами автоматики.
Схема електрична принципова.
02.2730.0000.0000.00.0 Э3.3
448. Керування елементами автоматики.
Схема електрична загальна.
02.2730.0000.0000.00.0 Э6.3
449. Еквiвалент головного блоку.
Схема електрична принципова.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0 Э3
450. Шафа сполучна.
Схема електрична принципова.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 Э3
451. Прилад 2Н30.94.7671.4521.0000.00.0/101
Таблиця кроссировки.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 ТБК-101
452. Пристрiй УК1.
Схема електрична структурна.
Т62.709.014 Э1
453. Пристрiй УК1.
Схема електрична принципова.
Т62.709.014 Э3
454. Пристрiй УК1.
Схема електрична пiдключення.
Т62.709.014 Э5
455. Прилад 43У07.
Схема електрична структурна.
Т62.390.120 Э1
456. Прилад 43У07.
Схема електрична принципова.
Т62.390.120 Э3
457. Плата СОМ 6 х 4.
Схема електрична принципова.
Т65.281.027 Э3
458. Плата ТВ VDC.
Схема електрична принципова.
Т65.281.028 Э3
459. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.968 Э3
460. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.969 Э3
461. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.970 Э3
462. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.962 Э3
463. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.963 Э3
464. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.964 Э3
465. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.965 Э3
466. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.966 Э3
467. Кабель.
Схема електрична принципова.
Т64.891.967 Э3
468. Iмiтатор U.
Схема електрична принципова.
Т62.890.085 Э3
469. Iмiтатор I.
Схема електрична принципова.
Т62.890.086 Э3
470. Iмiтатор RL.
Схема електрична принципова.
Т62.890.087 Э3
471. Iмiтатор RI.
Схема електрична принципова.
Т62.890.088 Э3
472. Пристрiй УК1.
Т62.709.014
473. Пристрiй УК1.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т62.709.014 ВП
474. Прилад 43У07.
Т62.390.120
475. Прилад 4ЗУ07.
Складальне креслення.
Т62.390.120 СБ
476. Прилад 43У07.
Таблиця з'єднань провiдникiв.
Т62.390.120 ТБЕ
477. Прилад 43У07.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т62.390.120 ВП
478. Прилад 43У07.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т62.390.120 ВП1
479. Плата TBVD.
Т65.174.003
480. Плата TBVD.
Складальне креслення.
Т65.174.003 СБ
481. Плата COM 8 х 4.
Т65.281.027
482. Плата COM 8 х 4.
Складальне креслення.
Т65.281.027СБ
483. Плата COM 8 х 4.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т65.281.027ВП
484. Плата TBVDC.
Т65.281.028
485. Плата TBVDC.
Складальне креслення.
Т65.281.028 СБ
486. Плата TBVDC.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т65.281.028 ВП
487. Кабель.
Т64.891.968
488. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.968 СБ
489. Кабель.
Т64.891.969
490. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.969 СБ
491. Кабель.
Т64.891.970
492. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.970 СБ
493. Комплект 43 К07.
Т64.075.506
494. Комплект 43 К07.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т64.075.506 ВП
495. Iмiтатор U.
Т62.890.085
496. Iмiтатор U.
Складальне креслення.
Т62.890.085 СБ
497. Iмiтатор I.
Т62.890.086
498. Iмiтатор I.
Складальне креслення.
Т62.890.086 СБ
499. Iмiтатор RL.
Т62.890.087
500. Iмiтатор RL.
Складальне креслення.
Т62.890.087 СБ
501. Iмiтатор R1.
Т62.890.088
502. Iмiтатор R1
Складальне креслення.
Т62.890.088 СБ
503. Комплект одиночного ЗIП.
Т64.078.004
504. Комплект одиночного ЗIП.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
Т64.078.004 ВП
505. Комплект упаковки.
Т64.160.162
506. Вiдомiсть упаковки.
Т68.822.586
507. Упаковка.
Т64.160.165 СБ
508. Упаковка.
Складальне креслення.
Т64.160.165 СБ
509. Упаковка.
Т64.160.166
510. Упаковка.
Складальне креслення.
Т64.160.166
511. Упаковка.
Т64.160.167
512. Упаковка.
Складальне креслення.
Т64.160.167 СБ
513. Упаковка.
Т64.160.168
514. Упаковка.
Складальне креслення.
Т64.160.168 СБ
515. Пакувальний аркуш.
Т68.822.587
516. Пакувальний аркуш.
Т68.822.588
517. Пакувальний аркуш.
Т68.822.590
518. Кабель.
Т64.891.962
519. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.962 СБ
520. Кабель.
Т64.891.963
521. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.963 СБ
522. Кабель.
Т64.891.964
523. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.964 СБ
524. Кабель.
Т64.891.965
525. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.965 СБ
526. Кабель.
Т64.891.966
527. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.966 СБ
528. Прилад 43 У07.
Засвiдчуючий аркуш.
Т62.390.120 УД
529. Звiт про науково-дослiдну роботу.
Система термостатування ГБ i сухих вiдсiкiв РН "Циклон-4".
Дослiдження процесiв осушення повiтря для граничних режимiв роботи системи на функцiональних аналогах i математичних моделях (промiжний).
ЦТФ-30/2004
530. Звiт про науково-дослiдну роботу.
Розрахунок i пiдбiр комплектувальних агрегатiв для систем термостатування.
Проведення уточнених теплових i гiдравлiчних розрахункiв системи термостатування ГБ i РН "Циклон-4" (завершальний).
ЦТФ-30/2004
531. Доповнення до звiту про науково-дослiдну роботу.
Розрахунок i пiдбiр комплектувальних агрегатiв для систем термостатування.
Експериментальне пiдтвердження розрахункових даних.
ЦТФ-30/2004
532. Кабель.
Т64.891.967
533. Кабель.
Складальне креслення.
Т64.891.967 СБ
534. Прилад 43У07.
Таблиця норм i випробувань.
Т62.390.120 ТБН
535. Пристрiй УК1.
Iнструкцiя з контролю.
Т62.709.014 И14
536. Пристрiй УК1.
Технiчнi умови.
Т62.709.014 ТУ
537. Пристрiй УК1.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
Т62.709.014 ВЭ
538. Пристрiй УК1.
Керiвництво з експлуатацiї.
Т62.709.014 РЭ
539. Пристрiй УК1.
Найменування, iндекс або шифр виробу.
Т62.709.014 ФО
540. Пристрiй УК1.
Вiдомiсть ЗIП.
Т62.709.014 ЗИ
541. Комплексна програма експериментального вiдпрацювання пристрою УК1.
43-432/УК1-КПЭО
542. Програма забезпечення надiйностi пристрою керування i контролю для СУ РН "Циклон-4".
43-432/УК1-ПОН
543. Прилад 43У07.
Iнструкцiя з програмування.
Т62.390.120 И17
544. Пристрiй УК1.
Засвiдчуючий аркуш.
Т62.709.014 УД
545. Комплект устаткування КПА СУ РН.
Схема електрична загальна випробувань.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 Э6.130
546. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Контрольно-перевiрочна апаратура СУ РН 2Н30.
Шафа сполучна.
Вiдомiсть вхiдного контролю електрорадiовиробiв.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 ДО3
547. Стояк приладовий.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н30.94.7671.4520.0000.00.0 ВП
548. Прилад 94.7671.4526.0000.00.0/106.
Таблиця кроссировок.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 ТБК-106
549. Таблиця кроссировок приладу.
Перелiк креслень.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 ТБК ПЧ
550. Комплект устаткування 2Н30.
Вiдомiсть контрольно-перевiрочної апаратури системи вимiрювань ракети-носiя "Циклон-4".
2Н30 ДНО
551. Комплект устаткування 2Н30.
Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань РН.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Н30 ВЭ
552. Еквiвалент головного блоку.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0 ТЭ4
553. Установка для випробувань ЭН.
Формуляр.
Лист затвердження.
06.1204.0000.0000.00.0 ФО-ЛУ
554. Контрольно-перевiрочна апаратура СУ РН 2Н30.
Еквiвалент головного блоку.
Програма i методика перевiрки.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0 ПМ
555. Комплект устаткування КПА СУ РН.
Схема подiлу структурна.
2Н30.94.7671.0000.0000.00.0 Е1
556. Комплект устаткування 2Н30.
Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань РН.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2Н30.94.7671.0000.0000.00.0 КПЭО
557. Комплект устаткування КПА СУ РН.
Схема електрична принципова випробувань.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 Э3.131
558. Комплект устаткування КПА СУ РН.
Схема електрична принципова пiдключення еквiвалента ГБ.
2Н30.94.7671.4000.0000.00.0 Э3.132
559. Еквiвалент головного блоку.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0 ВП
560. Еквiвалент головного блоку.
Складальне креслення.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0 СБ
561. Еквiвалент головного блоку.
2Н30.94.7671.4526.0000.00.0
562. Шафа сполучна.
Таблиця з'єднань.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 ТЭ4
563. Контрольно-перевiрочна апаратура СУ РН.
Шафа сполучна.
Програма i методика випробувань 2Н30.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 ПМ
564. Фiльтр.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1220.0000.00.0 ПЧ
565. Система термостатування 2Г40.
Фiльтр тонкого очищення.
Формуляр (зразок).
2Г40.94.7743.1210.0000.00.0 ФО
566. Система термостатування 2Г40.
Фiльтр грубого очищення.
Паспорт (зразок).
2Г40.94.7743.1220.0000.00.0 ПС
567. Стояк приладовий.
2Н30.94.7671.4520.0000.00.0
568. Стояк приладовий.
Габаритне креслення.
2Н30.947671.4520.0000.00.0 ГЧ
569. Стояк приладовий.
Складальне креслення.
2Н30.94.7671.4520.0000.00.0 СБ
570. Шафа сполучна.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0
571. Шафа сполучна.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 ВП
572. Шафа сполучна.
Габаритне креслення.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 ГЧ
573. Шафа сполучна.
Складальне креслення.
2Н30.94.7671.4521.0000.00.0 СБ
574. Установка для випробувань ЭН.
Перелiк креслень.
06.1204.0000.0000.00.0 ПЧ
575. Фiльтр.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.1210.0000.00.0 ПЧ
576. Стояк приладовий.
2Н32.94.7672.4530.0000.00.0
577. Прилад Вт5509-01 /6 (ПСТД-01 /6).
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК 6
578. Засiб перетворення iнформацiї термодатчикiв ПРИНТ-01 Ит3.036.005-01/3.
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-3
579. Прилад БИ2.087.020/1.
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-1
580. Прилад Вт5509-01/7 (ПСТД-01/7).
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-7
581. Прилад Вт5509-01/5 (ПСТД-01/5).
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-5
582. Прилад Вт5509-01/4 (ПСТД-01/4).
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-4
583. Прилад БИ2.087.020/2.
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-2
584. Стояк приладовий.
2Н33.94.7673.4550.0000.00.0
585. ТБК ПЧ.
Таблиця кроссировок приладу.
Перелiк креслень.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0
586. Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань СК.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання 2Н33.
2Н33.94.7673.0000.0000.00.0 КПЭО
587. Комплект устаткування.
Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань ГБ.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2Н32.94.7672.0000.0000.00.0 КПЭО
588. Комплект устаткування КПА СУ ГБ.
Схема подiлу структурна.
2Н32.94.7672.0000.0000.00.0 Е1
589. Комплект устаткування 2Н33.
Вiдомiсть контрольно-перевiрочної апаратури системи вимiрювань ракети-носiя "Циклон-4" стартового комплексу.
2Н33 ДНО
590. Комплект устаткування 2Н33.
Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань стартового комплексу.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Н33 ВЭ
591. Комплект устаткування 2Н33.
Вiдомiсть контрольно-перевiрочної апаратури системи вимiрювань ракети-носiя "Циклон-4" стартового комплексу.
2Н32 ДНО
592. Комплект устаткування 2Н32.
Контрольно-перевiрочна апаратура системи вимiрювань головного блоку.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Н32 ВЭ
593. Технiчний проект.
Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Пояснювальна записка.
Стартовий комплекс.
Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4".
"Циклон-4".39.6139.161 ТП
594. Комплект устаткування КПА СУ СК.
Схема подiлу структурна.
2Н33.94.7673.0000.0000.00.0 Е1
595. Стояк приладовий.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н32.94 7672.4530.0000.00.0 ВП
596. Стояк приладовий.
Габаритне креслення.
2Н32.94.7672.4530.0000.00.0 ГЧ
597. Стояк приладовий.
Складальне креслення.
2Н32.94.7672.4530.0000.00.0 СБ
598. Система оптичних вимiрювань.
Перелiк елементiв.
2И20.ВКРИ.463437.001 ПЭ6
599. Система оптичних вимiрювань.
Схема електрична загальна.
2И20.ВКРИ.463437.001 Э6
600. Комплект устаткування КПА СУ ГБ.
Схема електрична загальна випробувань.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 Э6.140
601. Таблиця кроссировок приладу.
Перелiк креслень.
2Н33.94.7673.4000.0000.00.0 ТБК ПЧ
602. Комплект устаткування КПА СУ ГБ.
Схема електрична принципова випробувань.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 Э3.141
603. Прилад 2Н30.94.7671.4521.0000.00.0/102.
Таблиця кроссировок.
2Н32.94.7672.4000.0000.00.0 ТБК-102
604. Стояк приладовий.
Складальне креслення.
2Н33.94.7673.4550.0000.00.0 СБ
605. Стояк приладовий.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Н33.94.7673.4550.0000.00.0 ВП
606. Стояк приладовий.
Габаритне креслення.
2Н33.94.7673.4550.0000.00.0 ГЧ
607. Контрольно-перевiрочна апаратура СУ СК.
Схема електрична загальна випробувань на СК.
2Н33.94.7673.4000.0000.00.0 Э6.150
608. Контрольно-перевiрочна апаратура СУ СК.
Схема електрична принципова випробувань.
2Н33.94.7673.4000.0000.00.0 Э3.151
609. Прилад 94.7671.4521.0000.00.0/103.
Таблиця кроссировок.
2Н33.94.7673.4000.0000.00.0 ТБК-103
610. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
ЗАТ. 909.151
611. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.151 СБ
612. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ1, ЦГЕН-ГТ3 (дослiднi зразки).
Технiчнi умови.
РТ MD 23-05833093-052Е.2006
613. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-Г3.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.009
614. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г3.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.017
615. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г3 на гептилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.025
616. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г3 на гептилi.
ОАТ.476.033
617. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.151 ВС
618. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.151 ВП
619. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.151 ДП
620. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.151 ВЭ
621. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.151 ЗИ
622. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.151 РЭ
623. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г3.
Паспорт.
ЗАТ.909.151 ПС
624. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.152 СБ
625. Електронасос вiдцентровий, герметичний ЦГЕН-ГТ.
ЗАТ.909.152
626. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-ГТ1.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.010
627. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ1.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.018
628. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ1 на гептилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.026
629. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ1 на гептилi.
ОАТ.476.034
630. Габаритне креслення електронасоса ЦГЕН-1 (довiдкове).
631. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ. 909.152 ВС
632. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.152 ВП
633. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
ЗАТ.909.152 ДП
634. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.152 ВЭ
635. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.152 ЗИ
636. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.152 РЭ
637. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ1.
Паспорт.
ЗАТ.909.152 ПС
638. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.153 СБ
639. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
ЗАТ.909.153
640. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-ГТ3.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.011
641. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ3.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.019
642. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ3 на гептилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.027
643. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-ГТ3 на гептилi.
ОАТ.476.035
644. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.153 ВС
645. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.153 ВП
646. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.153 ДП
647. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.153 ВЭ
648. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.153 ЗИ
649. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.153 РЭ
650. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ГТ3.
Паспорт.
ЗАТ.909.153 ПС
651. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.149 СБ
652. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
ЗАТ.909.149
653. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-ОТ3.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.005
654. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ОТ3.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.015
655. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ОТ3 на амилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.023
656. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.149 ВС
657. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.149 ВП
658. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.149 ДП
659. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.149 ВЭ
660. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.149 ЗИ
661. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.149РЭ
662. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ3.
Паспорт.
ЗАТ.909.149 ПС
663. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.150 СБ
664. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
ЗАТ.909.150
665. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ1, ЦГЕН-ГТ3.
Габаритне креслення.
ЗАТ.909.150 ГЧ
666. Електронасоси вiдцентровi герметичнi одноступiнчастi ЦГЕН-Г1, ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ1, ЦГЕН-ГТ3.
Розрахунки.
ЗАТ.909.150 РР
667. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-Г1.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.008
668. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г1.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.016
669. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г1 на гептилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.024
670. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-Г1 на гептилi.
ОАТ.476.032
671. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.150 ВС
672. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.150 ВП
673. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.150ДП
674. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.150 ВЭ
675. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.150 ЗИ
676. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.150 РЭ
677. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-Г1.
Паспорт.
ЗАТ.909.150 ПС
678. Електронасоси вiдцентровi герметичнi одноступiнчастi ЦГЕН-О1, ЦГЕН-ОЗ, ЦГЕН-ОТ1, ЦГЕН-ОТ3.
Розрахунки.
ЗАТ.909.146 РР
679. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-О1.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.002
680. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-О1.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.012
681. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-О1 на амилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.020
682. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-О1 на амилi.
ОАТ.476.028
683. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Програма метрологiчного забезпечення.
ОАТ.476.001
684. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Програма ергономiчної експертизи.
ОАТ.476.006
685. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Програма забезпечення надiйностi.
ОАТ.476.007
686. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання дослiдних зразкiв.
ОАТ.476.036
687. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.146 РЭ
688. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.147 СБ
689. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
ЗАТ.909.147
690. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Розрахунок ЗIП (номенклатура i кiлькiсний склад).
ОАТ.259.001
691. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Перелiк можливих аварiйних ситуацiй i порядок виходу з них.
ОАТ.123.003
692. Вiдцентровi герметичнi електронасоси ЦГЕН-О1, ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ1, ЦГЕН-ОТ3, ЦГЕН-Г1 ЦГЕН-Г3, ЦГЕН-ГТ1, ЦГЕН-ГТ3.
Технiчний звiт.
Проведення оцiнки дiї електронасосiв на навколишнє середовище в процесi експлуатацiї.
ОАТ.123.001
693. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О i ЦГЕН-Г.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов з перелiком критичних елементiв.
ОАТ.123.002
694. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.146 СБ
695. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
ЗАТ.909.146
696. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О1, ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ1, ЦГЕН-ОТ3.
Габаритне креслення.
ЗАТ.509.146 ГЧ
697. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.146 ВС
698. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.146 ВП
699. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.146 ДП
700. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.146 ВЭ
701. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О1.
Паспорт.
ЗАТ.909.146 ПС
702. Електронасоси вiдцентровi герметичнi ЦГЕН-О1, ЦГЕН-О3, ЦГЕН-ОТ1, ЦГЕН-ОТ3 (дослiднi зразки).
Технiчнi умови.
РТ MD 23-05833093-051Е.2006
703. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-О3.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.003
704. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-О3.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.013
705. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-О3 на амилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.021
706. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-О3 на амилi.
ОАТ.476.029
707. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.147 ВС
708. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.147 ВП
709. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.147 ДП
710. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.147 ЗИ
711. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.147 ВЭ
712. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.147 РЭ
713. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-О3.
Паспорт.
ЗАТ.909.147 ПС
714. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Складальне креслення.
ЗАТ.909.148 СБ
715. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
ЗАТ.909.148
716. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Програма i методика випробувань.
Вiдпрацювання електронасоса ЦГЕН-ОТ1.
Доводочнi випробування.
ОАТ.476.004
717. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ОТ1.
Перший етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.014
718. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Програма i методика випробувань.
Контрольнi випробування електронасоса ЦГЕН-ОТ1 на амилi.
Другий етап попереднiх випробувань.
ОАТ.476.022
719. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Програма i методика випробувань.
Приймальнi випробування електронасоса ЦГЕН-ОТ1 на амилi.
ОАТ.476.030
720. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Вiдомiсть специфiкацiй.
ЗАТ.909.148 ВС
721. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
ЗАТ.909.148 ВП
722. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Вiдомiсть утримувачiв оригiналiв.
ЗАТ.909.148 ДП
723. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
ЗАТ.909.148. ВЭ
724. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Вiдомiсть запасних частин.
ЗАТ.909.148 ЗИ
725. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Керiвництво з експлуатацiї.
ЗАТ.909.148 РЭ
726. Електронасос вiдцентровий герметичний ЦГЕН-ОТ1.
Паспорт.
ЗАТ.909.148 ПС
727. Креслення ув'язки.
56.0057.002 ДУЧ (2Т31ДУЧ)
728. Грузмакет.
56.1369.248 (2Т31.09)
729. Рухомий стелаж.
56.3130.457 (2Т31.08)
730. Страхувальний фал L = 15 м.
56.4869.062 (2Т31-07)
731. Демпфер.
56.6271.002 (2Т31.06)
732. Пiдвiска двохпроменева.
56.4869.061 (2Т3.05)
733. Пiдвiска чотирьохпроменева.
56.4869.060 (2Т31.04)
734. Пiдвiска чотирьохпроменева.
56.4869.059 (2Т31. 03)
735. Траверса.
56.1419.831 (2Т31.02)
736. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0057.002 ЭЭ (2Т31 ЭЭ)
737. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту вантажозахватних засобiв ГБ.
56.0057.002 КПЭО (2Т31КПЭО)
738. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0057.002 ПЭО (2Т31 ПЭО)
739. Пiдвiска для зняття торцевих кришок чотирьохпроменева.
56.4869.063 (2Т30.15)
740. Траверса.
56.1420.001 (2Т30.14)
741. Демпфер.
56.6271.003 (2Т30.13)
742. Грузмакет секцiй герметичних чохлiв.
56.1369.247 (2Т30.12)
743. Грузмакет секцiй герметичних чохлiв.
56.1369.246 (2Т30.11)
744. Страхувальний фал L = 15 м.
56.4869.058 (2Т30.10)
745. Пiдставка.
56.1304.574 (2Т30.09)
746. Демпфер.
56.6 271.001 (2Т30.08)
747. Пiдвiска унiверсальна чотирьохпроменева.
56.4869.056 (2Т30.06)
748. Траверса.
56.1419.829 (2Т30.05)
749. Траверса 04.
56.1419.828 (2Т30.04)
750. Балка.
56.1419.827 (2Т30.03)
751. Траверса поперечна передня.
56.1419.826 (2Т30.02)
752. Траверса поперечна задня.
56.1419.825 (2Т30.01)
753. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0057.001 ЭЭ (2Т30 ЭЭ)
754. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0057.001 ПЭО (2Т30 ПЭО)
755. КРК "Циклон-4".
Комплект вантажозахватних засобiв.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту вантажозахватних засобiв.
56.0057.001 КПЭО (2Т30 КПЭО)
756. Висновок до технiчних проектiв:
1. Технiчний проект. Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4", КБ-6 ДКБ "Пiвденне", 2005;
2. Технiчний проект. Автоматизована система керування пiдготовкою i пуском РКП "Циклон-4", "Циклон-4".39.6139.161 ТП, Центр-1 ДКБ "Пiвденне", 2005.
757. Технiчний звiт про виконання робiт за контрактом "Розробка робочої документацiї на холодильний центр системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4". Розробка ВД на будiвельну частину".
Шифр "Циклон-4".
Робоча документацiя.
Система термостатування 2Г40.
Споруда 1.
Холодильний центр системи термостатування.
Технiчний звiт.
2Г40-1019/16-СК-1.ХЦ-ТК1.ТО
758. Технiчний звiт про виконання робiт за контрактом "Розробка робочої документацiї на холодильний цент системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4". Розробка ВД на будiвельну частину".
Шифр "Циклон-4".
Робоча документацiя.
Система термостатування 2Г40.
Споруда 1.
Холодильний центр системи термостатування.
Вихiднi данi на будiвельну частину.
2Г40-1019/16-СК-1.ХЦ-ТК1.ИД
759. Технiчний звiт про виконання робiт за контрактом "Розробка робочої документацiї на холодильний центр системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4". Розробка ВД на будiвельну частину".
Шифр "Циклон-4".
Робоча документацiя.
Система термостатування 2Г40.
Споруда 1.
Холодильний центр системи термостатування.
Кошторисна документацiя.
Локальний кошторис на придбання i монтаж устаткування.
2Г40-1019/16-СК-1.ХЦ-ТК1.СМ1
760. Технiчний звiт про виконання робiт за контрактом "Розробка робочої документацiї на холодильний центр системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4". Розробка ВД на будiвельну частину".
Шифр "Циклон-4".
Робоча документацiя.
Система термостатування 2Г40.
Споруда 1.
Холодильний центр системи термостатування.
Креслення основного комплекту.
2Г40-1019/16-СК-1.ХЦ-ТК1
761. Технiчний звiт про виконання робiт за контрактом "Розробка робочої документацiї на холодильний центр системи термостатування стартового комплексу КРК "Циклон-4". Розробка ВД на будiвельну частину".
Шифр "Циклон-4".
Робоча документацiя.
Система термостатування 2Г40.
Споруда 1.
Холодильний центр системи термостатування.
Нестандартизоване устаткування.
2Г40-1019/16-СК-1.ХЦ-ТК1.НО
762. Технiчний акт N 13030.01-12/06 про виконання робiт з пiдетапу 25.3 вiдомостi виконання додаткової угоди N 6-1 вiд 3.01.2006 р. до договору N 9/2004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
763. РКП "Циклон-4".
Система керування.
Технiчний опис.
Контрольно-перевiрочна апаратура на технiчному комплексi (КПА ТК).
ААРГ.371111.027 ТО
764. Акт N 13040.31-64-2006 вiд 15.09.2006 р.
про вiдпрацювання комплексу програм керування режимами ЕВ СУ РН 1 етапу на КС СУ РН "Циклон-4".
765. Технiчний акт N 13030.01-06/06 про виконання робiт з пiдетапу 24.4 вiдомостi виконання додаткової угоди N 6-1 вiд 3.01.2006 р. до договору N 9/2004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
766. Звiт N 13030.01-07/06 про ЛВВ ВС.
Програмне забезпечення керування режимами СУ на ВС робочої станцiї керування НППА ПУП СУ РН "Циклон-4".
767. Технiчний акт N 13030.01-05/06 про виконання робiт з пiдетапу 24.3 вiдомостi виконання додаткової угоди N 6-1 вiд 3.01.2006 р. до договору N 9/2004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
768. Технiчний акт N 13030.06-12/06 про виконання робiт з пiдетапу 24.2 вiдомостi виконання додаткової угоди N 6-1 вiд 3.01.2006 р. до договору N 972004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
769. Технiчний акт N 13040.31-55-2006 р. про виконання робiт 24 етапу, пiдетап 24.1 календарного плану ДКР.
Додаток 1 до додаткової угоди N 6 вiд 01.02.2006 р. до договору N 9/2004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
770. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Комплекс програм керування режимами на ВС СУ робочої станцiї керування.
Програма i методика випробувань.
ААРГ.373111.007 51 01
771. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення керування режимами СУ на ВС.
Вiдомiсть документiв на носiях даних.
ААРГ.373111.007 ВН
772. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення керування режимами СУ на ИС.
Керiвництво оператора.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.007 34 01-ЛУ
773. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.007-ЛУ
774. НППА ПУП.
Тестова система для приймально-здавальних випробувань.
Вiдомiсть документiв на носiях даних.
ААРГ.373.111.006 ВН1
775. НК "Циклон-4" НППА ПУП.
Тестова система для приймально-здавальних випробувань.
Керiвництво оператора.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373111.006 34 01-ЛУ
776. НК "Циклон-4" НППА ПУП.
Тестова система для приймально-здавальних випробувань.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.006-ЛУ
777. Технiчний акт N 13030.06-02/06 про виконання робiт з пiдетапу 23.1 вiдомостi виконання додаткової угоди N 6 вiд 1.02.2005 р.
до договору N 9/2004-Аркос вiд 5.01.2004 р.
778. Блок елементiв 10ЕК.14Р8 КТД 01000.00106.
Аркуш затвердження.
БТ.149.02.000 СБ-ЛУ
779. Блок елементiв 10ЕК14РЗ КТД 01000.00105.
Аркуш затвердження.
БТ.149.01.000 СБ-ЛУ
780. Батарея 10ER14PS-20 КТД 01000.00104.
Аркуш затвердження.
БТ.149.00.000 СБ-ЛУ
781. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення режиму КПА ТК 1 етапу робочої станцiї керування СУ.
Керiвництво оператора.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.005 34 01-ЛУ
782. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення режиму КПА ТК 1 етапу робочої станцiї керування СУ.
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.005-ЛУ
783. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення робочої станцiї керування СУ (ПЗРСУ СУ).
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.004.51.01-ЛУ
784. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення робочої станцiї керування СУ (ПЗРСУ СУ).
Аркуш затвердження.
ААРГ.373111.004.34.01-ЛУ
785. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення робочої станцiї керування СУ (ПЗРСУ СУ).
Алгоритми програм (Pr_RSU_1B.exe., Pr_ImRR.exe, PrSim.exe).
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.004 9001-ЛУ
786. СУ РН "Циклон-4" НППА ПУП.
Програмне забезпечення робочої станцiї керування СУ (ПЗРСУ СУ).
Аркуш затвердження.
ААРГ.373.111.004-ЛУ
787. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Iнструкцiя з формування i ведення бази даних.
ИС УК И4
788. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Опис органiзацiйної структури.
ИС УК ПВ
789. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Опис комплексу технiчних засобiв.
ИС УК П9
790. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Каталог бази даних.
ИС УК В7
791. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Керiвництво оператора.
ИС УК 34
792. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Опис програмного забезпечення.
ИС УК ПА
793. Технiчне завдання на розробку i виготовлення комплекту моделей РКП "Циклон-4" i ПУ (М 1:25) для дослiдження на стендi УВ 102 ударно-хвильового процесу.
"Циклон-4".739-388 2005 ТЗ
794. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
Програма забезпечення надiйностi.
КУСК "Циклон-4" ПОН
795. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
Програма ергономiчного забезпечення.
КУСК "Циклон-4" ПЭО
796. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Схема ув'язки iнтерфейсiв складових частин СК на етапi ЕП.
"Циклон-4" ПЗ.4.1.4
797. КРК "Циклон-4".
Науково-технiчний звiт.
Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Структура даних i формат їх представлення.
798. КРК "Циклон-4".
Науково-технiчний звiт.
Пропозицiї до порядку проведення сертифiкацiї КРК "Циклон-4" i його складових частин вiдповiдно до мiжнародних норм i правил.
799. Програма i методика експериментальних дослiджень газодинамiчних навантажень на РН i ПУ в перiод старту РН "Циклон-4" на маломасштабних моделях.
800. Технiчне завдання на розробку i виготовлення комплекту моделей РКП "Циклон-4" i ПУ (М 1:17) для дослiдження на стендах ТТ i ГУС МВС газодинамiчного впливу на РКП i ПУ.
"Циклон-4".739-389 2005 ТЗ
801. Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
КУСК "Циклон-4" ЭП.
802. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пусковий стiл.
Пояснювальна записка.
ПС "Циклон-4" ПЗ
803. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
Пояснювальна записка.
КУСК "Циклон-4" ПЗ
804. Космiчний ракетний комплекс.
Стартовий комплекс.
Пiдйомно-встановлювальний агрегат ПУА.
Програма забезпечення надiйностi.
ПУА "Циклон-4" ПОН
805. Пiдйомно-встановлювальний агрегат.
ПУА "Циклон-4" ЭП
806. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пiдйомно-встановлювальний агрегат.
Пояснювальна записка.
ПУА "Циклон-4" ПЗ
807. Пусковий стiл.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
ПС "Циклон-4" ЭП
808. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пусковий стiл.
Програма ергономiчного забезпечення.
ПС "Циклон-4" ПЭО
809. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пусковий стiл.
Програма забезпечення надiйностi.
ПС "Циклон-4" ПОН
810. Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Транспортно-встановлювальний агрегат ТУА.
Програма забезпечення надiйностi.
ТУА "Циклон-4" ПОН
811. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Транспортно-встановлювальний агрегат.
Програма ергономiчного забезпечення.
ТУА "Циклон-4" ПЭО
812. Транспортно-встановлювальний агрегат.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
ТУА "Циклон-4" ЭП
813. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Транспортно-встановлювальний агрегат.
Пояснювальна записка.
ТУА "Циклон-4" ПЗ
814. Перелiк експлуатацiйної документацiї системи автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового обладнання (САДКА)
815. Система автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового обладнання.
Програма ергономiчного забезпечення на стадiї розробки.
АЯТ1.000.727 ПЭО
816. Система автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового обладнання.
Програма забезпечення надiйностi на стадiї розробки.
АЯТ1.000.727 ПОН
817. Ескiзний проект.
Космiчний ракетний комплекс "Циклон-4".
Стартовий комплекс.
Пiдйомно-встановлювальний агрегат.
Програма ергономiчного забезпечення.
ПУА "Циклон-4" ПЭО
818. Система автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового обладнання.
Схема подiлу.
АЯТ1.000.727 Е1
819. Блок БТС-4.001.
Габаритне креслення.
ВКРИ.467864.001ГЧ
820. Блок БТС-4.001.
Схема з'єднань електрична.
ВКРИ.467864.001 Э4
821. Модуль МТ-6.003.
ВКРИ.468426.003
822. Модуль МТ-6.003.
Складальне креслення.
ВКРИ.468426.003 СБ
823. Модуль МТ-6.003.
Габаритне креслення.
ВКРИ.468426.003 ГЧ
824. Модуль МТ-6.003.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.468426.003 Э3
825. Модуль МТ-6.003.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.468426.003 ПЭЗ
826. Втулка.
ВКРИ.713163.003
827. Основа.
ВКРИ.745531.003
828. Прокладка.
ВКРИ.754156.011
829. Прокладка.
ВКРИ.754156.012
830. Кабель К21.207.
ВКРИ.685621.207
831. Кабель К21.207.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685 621.207 Э3
832. Кабель К21.207.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.207 СБ
833. Табличка.
ВКРИ.754342.001
834. Блок БОВ-6.003.
ВКРИ.468116.003
835. Блок БОВ-6 003.
Складальне креслення.
ВКРИ.468116.003 СБ
836. Блок БОВ-6.003.
Габаритне креслення.
ВКРИ.468116.003 ГЧ
837. Блок БОВ-6.003.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.468116.003 ЭЗ
838. Блок БОВ-6.003.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.468116.003 ПЭЗ
839. Каркас.
ВКРИ.301241.001
840. Каркас.
Складальне креслення.
ВКРИ.301241.001 СБ
841. Косинець.
ВКРИ.745221.001
842. Косинець.
ВКРИ.745222.003
843. Кронштейн.
ВКРИ.745511.001
844. Прокладка.
ВКРИ.754145.010
845. Основа.
ВКРИ.745531.005
846. Косинець.
ВКРИ.745221.004
847. Прокладка.
ВКРИ.754156.013
848. Кабель К21.208.
ВКРИ.685621.208
849. Кабель К21.208.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685 621.208 Э3
850. Кабель К21.208.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.208 СБ
851. Кабель К21.210.
ВКРИ.685621.210
852. Кабель К21.210.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.210 ЭЗ
853. Кабель К21.210.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.210 СБ
854. Комплекс ВК1.
ВКРИ.466539.001
855. Комплекс ВК1.
Схема електрична з'єднань.
ВКРИ.466539.001 Э4
856. Комплекс ВК1.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.466539.001 ПЭ4
857. Стояк 1.
ВКРИ.301421.001
858. Стояк 1.
Складальне креслення.
ВКРИ.301421.001 СБ
859. Стояк 1.
Габаритне креслення.
ВКРИ.301421.001 ГЧ
860. Комплект кабелiв.
ВКРИ.468939.001
861. Комплект кабелiв.
Маркувальне креслення.
ВКРИ.468939.001Д7
862. Комплекс ВК2.
ВКРИ.466539.002
863. Комплекс ВК2.
Схема електрична з'єднань.
ВКРИ.466539.002 Е4
864. Комплекс ВК2.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.466539.002 ПЭ4
865. Комплект кабелiв.
Маркувальне креслення.
ВКРИ.468939.002 Д7
866. Стояк 2.
ВКРИ.301421.002
867. Стояк 2.
Складальне креслення.
ВКРИ.301421.002 СБ
868. Стояк 2.
Габаритне креслення.
ВКРИ.301421.002 ГЧ
869. Комплект кабелiв.
ВКРИ.468939.002
870. Технiчний акт N 09 вiд 10.12.2006 р. про виконання робiт з виготовлення i монтажу зовнiшнього контура системи термостатування (з термоiзоляцiєю трубопроводiв) для забезпечення проведення АВ електронасосiв систем заправки.
871. Технiчний акт N 10 "Створення робочого мiсця для установки водокiльцевих насосiв у спорудi 20 i створення робочого мiсця в спорудi 126 для подальшого монтажу спецобладнання для проведення АВ електронасосiв системи заправки за темою "Циклон-4".
Комплекс 8 ДП "КБ "Пiвденне".
872. Технiчне обґрунтування до контракту N 6 вiд 10.06.2006 р.
873. Система СОВ.
Схема електрична загальна.
ВКРИ.463437.001 Э6
874. Програма забезпечення надiйностi системи оптичних вимiрювань.
Шифр "СОВ-Циклон-4".
На стадiї розробки.
2И20 ВКРИ.463437.ПОНр
875. Система оптичних вимiрювань (зокрема КПА) за темою "Циклон-4".
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2И20 ВКРИ.463437.КПЭО СОИ
876. Система ОТС.
Схема електрична з'єднань.
ВКРИ.463159.001 Э4
877. Система ОТС.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.463159.001 ПЭ4
878. Кабель К21.201.
ВКРИ.685621.201
879. Блок БП-4.001.
ВКРИ.435114.001
880. Блок БП-4.001.
Складальне креслення.
ВКРИ.435114.001 СБ
881. Блок БП-4.001.
Габаритне креслення.
ВКРИ.435114.001 ГЧ
882. Блок БП-4.001.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.435114.001 ЭЗ
883. Система ОТСС.
Схема електрична з'єднань.
ВКРИ.463157.001 Э4
884. Основа.
ВКРИ.745531.004
885. Модуль МТ-6.001.
ВКРИ.468426.001
886. Система ОТСС.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.463157.001 ПЭ4
887. Блок БТС-4.001.
ВКРИ.467864.001
888. Блок БТС-4.001.
Складальне креслення.
ВКРИ.467864.001 СБ
889. Модуль МТ-6.001.
Складальне креслення.
ВКРИ.468426.001 СБ
890. Модуль МТ-6.001.
Габаритне креслення.
ВКРИ.468426.001 ГЧ
891. Модуль МТ-6.001.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.468426.001 Э3
892. Модуль МТ-6.001.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.468426.001 ПЭЗ
893. Контролер дистанцiйного включення КДВ-1,007.
ВКРИ.468361.007
894. Контролер дистанцiйного включення КДВ-1,007.
Складальне креслення.
ВКРИ.468361.007 СБ
895. Контролер дистанцiйного включення КДВ-1,007.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.468361.007 ЭЗ
896. Контролер дистанцiйного включення КДВ-1,007.
Маркувальне креслення.
ВКРИ.468361.007 Д7
897. Плата печатна.
ВКРИ.758724.010
898. Втулка.
ВКРИ.713163.004
899. Основа.
ВКРИ.745531.001
900. Модуль МТ-6.002.
ВКРИ.468426.002
901. Модуль МТ-6.002.
Складальне креслення.
ВКРИ.468426.002 СБ
902. Модуль МТ-6.002.
Габаритне креслення.
ВКРИ.468426.002 ГЧ
903. Модуль МТ-6.002.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.468426.002 Э3
904. Модуль МТ-6.002.
Перелiк елементiв.
ВКРИ.468426.002 ПЭ3
905. Основа.
ВКРИ.745531.002
906. Кронштейн.
ВКРИ.745511.002
907. Кронштейн.
ВКРИ.745511.003
908. Кабель К21.201.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.201 Э3
909. Кабель К21.201.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.201 СБ
910. Кабель К21.203.
ВКРИ.685621.203
911. Кабель К21.203.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.203 Э3
912. Кабель К21.203.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.203 СБ
913. Кабель К21.204.
ВКРИ.685621.204
914. Кабель К21.204.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.204 Э3
915. Кабель К21.204.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.204 СБ
916. Кабель К21.205.
ВКРИ.685621.205
917. Кабель К21.205.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.205 Э3
918. Кабель К21.205.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.205 СБ
919. Кабель К21.206.
ВКРИ.685621.206
920. Кабель К21.206.
Схема електрична принципова.
ВКРИ.685621.206 Э3
921. Кабель К21.206.
Складальне креслення.
ВКРИ.685621.206 СБ
922. Система ОТСС.
ВКРИ.463157.001
923. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
ТВ i ВД на розробку споруди МВК РН.
"Циклон-4".11.4673.101 ТТ и ИД
924. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс КА i ГБ.
ТВ i ВД на розробку споруд ТК КА i ГБ.
"Циклон-4".11.4674.101 ИД
925. Система термостатування 2Г40.
Технiчний звiт.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов холодильного центру системи термостатування.
2Г40.21.15435.215 ОТ
926. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок гiдравлiчний повiтряних трактiв системи термостатування стартового комплексу.
2Г40.94.7743.1000.0000.00.0 Р04
927. Наземний комплекс КРК "Циклон-4".
Система термостатування 2Г40.
Програма теплового розрахунку холодильного центру i контурiв вихолоджування систем заправки 2Г60 i 2Г70.
Технiчний звiт.
"Циклон-4".21.15753.215 ОТ
928. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок надiйностi системи термостатування.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 Р12
929. Система термостатування 2Г40.
Холодильний центр.
Технiчнi умови на монтаж холодильного центру.
2Г40.94.7743.2000.0000.00.0 ТУ-1
930. Ємнiсть теплоносiя.
2Г40.94.7743.2100.0000.00.0 ПЧ
931. НК КРК "Циклон-4".
Перелiк РКД, що розробляється для системи термостатування.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0.
Перелiк РКД, що розробляється для ХЦ 94.7743.2000.0000.00.0.
"Циклон-4".39.6589.215 Пр
932. Система термостатування.
Схема подiлу холодильного центру.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 Е1.1
933. Система термостатування.
Схема пневмогiдравлiчна принципова холодильного центру.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 С3.1
934. Система термостатування.
Холодильний центр.
Перелiк елементiв.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 ПС 3.1
935. Система термостатування 2Г40.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання холодильного центру.
2Г40.13.0369.215 КПЭО
936. Система термостатування 2Г40.
Розрахунок тепловий холодильного центру.
2Г40.94.7743.2000.0000.00.0 Р17
937. Система термостатування 2Г40.
Холодильний центр.
Розрахунок ЗIП.
2Г40.94.7743.2900.0000.00.0 Р22
938. Система термостатування 2Г40.
Програма забезпечення надiйностi холодильного центру.
2Г40. 39.6436.215 ПОН
939. Система термостатування 2Г40.
Програма ергономiчного забезпечення холодильного центру.
2Г40.14.8015.215 ПМ
940. Система термостатування 2Г40.
Програма ергономiчної експертизи холодильного центру.
2Г40.14.8048.215 ПМ
941. Система термостатування 2Г40.
Розрахунки на мiцнiсть.
Ємнiсть теплоносiя холодильного центру.
2Г40.94.7743.2100.0000.00.0 Р14
942. Магiстральнi трубопроводи подання i повернення теплоносiя СЗО i СЗП.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.2200.0000.00.0 ПЧ
943 Магiстральнi трубопроводи подання i повернення теплоносiя СЗП.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.2210.0000.00.0 ПЧ
944. Магiстральнi трубопроводи подання i повернення теплоносiя СЗО.
Перелiк креслень.
2Г40.94.7743.2220.0000.00.0 ПЧ
945. "Циклон-4НК".
Система термостатування 2Г40.
Перелiк РКД, що розробляється для системи термостатування
2Г40 94.7743.0000.0000.00.0 та її функцiональнi системи: СТС РН i ГБ 94.7743.1000.0000.00.0 i ХЦ 94.7743.2000.0000.00.0.
Частина 1.
Перелiк РКД, що розробляється
для ОТ 2Г40.94.7743.0000.0000.00.0.
2Г40.39.6438. 608 Пр.
946. Система термостатування.
Схема подiлу виробу на складовi частини.
2Г40.94.7743.0000.0000.00.0 Е1
947. Вирiб 2Г40.
Електронагрiвач.
Технiчнi умови.
Додаток.
Перелiк документiв.
2Г40.94.7743.1230.0000.00.0 ТУ-1
948. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Схема функцiональної структури.
ИС УК С2
949. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Схема структурна комплексу технiчних засобiв.
ИС УК С1
950. Iнформацiйна система керування конфiгурацiєю КРК "Циклон-4".
Загальний опис системи.
ИС УК ПД
951 КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 1.
Передпроектнi пропозицiї для вибору майданчикiв для розмiщення НК КРК "Циклон-4", проведення iнженерних дослiджень i проектування будiвельних споруд НК КРК "Циклон-4".
952. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 2.
Монтажно-випробувальний корпус ракети-носiя (МВК РН).
953. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс КА i ГБ.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 3.
Монтажно-випробувальний корпус космiчного апарату i головного блоку (МВК КА i ГБ).
954. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 4.
Споруди для розмiщення системи заправки пальним (СЗП).
955. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс НК.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 5.
Споруди розмiщення системи заправки окиснювачем (СЗО).
956. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 1.
Передпроектнi пропозицiї для вибору майданчикiв для розмiщення НК КРК "Циклон-4", проведення iнженерних дослiджень i проектування будiвельних споруд НК КРК "Циклон-4".
(Примiрник англiйською мовою).
957. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 2.
Монтажно-випробувальний корпус ракети-носiя (МВК РН).
(Примiрник англiйською мовою).
958. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 7.
Енергоблок.
(Примiрник англiйською мовою).
959. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 8.
Пускова споруда.
(Примiрник англiйською мовою).
960. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 9.
Сховище для зберiгання ракет-носiїв.
(Примiрник англiйською мовою).
961. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 10.
Сховище для зберiгання пiротехнiчних виробiв.
(Примiрник англiйською мовою).
962. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 11.
Сховище транспортних засобiв.
(Примiрник англiйською мовою).
963. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 12.
Передпроектнi пропозицiї та базовi визначення для розробки частини "захист навколишнього середовища".
(Примiрник англiйською мовою).
964. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Книга 13.
Методичнi рекомендацiї щодо процедури вибору майданчика для розмiщення НК КРК "Циклон-4" на пусковому центрi ФРБ.
(Примiрник англiйською мовою).
965. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Книга 14.
Завдання на iнженернi дослiдження.
(Примiрник англiйською мовою).
966. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 3.
Будiвництво монтажно-випробувального корпусу космiчного апарату i головного блоку (МВК КА i ГБ).
(Примiрник англiйською мовою).
967. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 4.
Споруди для розмiщення системи заправки пальним (СЗП).
(Примiрник англiйською мовою).
968. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 5.
Споруди розмiщення системи заправки окиснювачем (СЗО).
(Примiрник англiйською мовою).
969. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 6.
Пiдготовка споруди для транспортно-встановлювального агрегату та залiзничного шляху.
(Примiрник англiйською мовою).
970. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Технiчний комплекс РН.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 15.
Зона тимчасового зберiгання компонентiв ракетного палива.
(Примiрник англiйською мовою).
971. КРК "Циклон-4".
Розробка космiчного ракетного комплексу.
Наземний комплекс.
Стартовий комплекс.
Передпроектнi пропозицiї до комплексу будiвель, споруд, комунiкацiй i розмiщення НК КРК "Циклон-4".
Книга 16.
Передпроектнi пропозицiї щодо збору та нейтралiзацiї парiв i промислових стокiв.
(Примiрник англiйською мовою).
972. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРТ i промстокiв.
2Г90.7003.00.00.000.
Аркуш затвердження.
2Г90.7003.00.00.000-ЛУ
973. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О" (КЗНО).
2Г90.7003.01.00.000.
Аркуш затвердження.
2Г90.7003.01.00.000-ЛУ
974. Резервуар 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.01.000
975. Встановлення майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.02.000 ВС
976. Встановлення резервуару V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.05.000
977. Резервуар 30 куб. метрiв.
2Г90.7003 01.06.000
978. Встановлення майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.07.000 ВС
979. Рiвнемiр.
2Г90.7003.01.08.000
980. Встановлення рiвнемiра.
2Г90.7003.01.09.000
981. Встановлення резервуару V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.10.000
982. Встановлення баку зливного.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.11.000 ВС
983. Встановлення рукавiв для змиву промстокiв "О".
2Г90.7003.01.12.000
984. Встановлення насосних агрегатiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.14.000 ВС
985. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
56.0855.009 (2Т10)
986. Монтажно-стикувальний вiзок.
56.0855.004 (2Т10.02)
987. Монтажно-стикувальний вiзок.
56.0855.005 (2Т10.03)
988. Монтажно-стикувальний вiзок.
56.0855.006 (2Т10.04)
989. Монтажно-стикувальний вiзок.
56.0855.007 (2Т10.05)
990. Монтажно-стикувальний вiзок.
56.0855.008 (2Т10.06)
991. КРК "Циклон-4".
Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту монтажно-стикувальних вiзкiв.
56.0855.009 КПЭО (2Т10КПЭО)
992. КРК "Циклон-4".
Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0855.009 ПЭО (2Т10ПЭО)
993. КРК "Циклон-4".
Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0855.009 ЭЭ (2Т10ЭЭ)
994. КРК "Циклон-4".
Програма забезпечення надiйностi (2Т10, 2Т30, 2ТЗ1, 2Т50, 2Т51, 2Т60, 2Т80).
30.0526.605 Д7
995. Рухомий стенд ГБ.
56.0974.025 СБ (2Т80.00)
996. Комплект вантажозахватних засобiв.
Вiдомiсть ЗIП.
56.0057.001 ЗИ (2Т30.16ЗИ)
997. Комплект вантажозахватних засобiв.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
56.0057.001 ВП (2Т30ВП)
998. Комплект вантажозахватних засобiв.
Паспорт.
56.0057.001 ПС (2Т30ПС)
999. Комплект вантажозахватних засобiв.
Технiчнi умови.
ТУУ 35.3-00168076-094.2006 (2Т30ТУ)
1000. КРК "Циклон-4".
Рухомий стенд ГБ.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0974.025 ПЭО (2Т80ПЭО)
1001. КРК "Циклон-4".
Рухомий стенд ГБ.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання рухомого стенду ГБ.
56.0974.025 КПЭО (2Т80КПЭО)
1002. Комплект вантажозахватних засобiв.
Керiвництво з експлуатацiї.
56.0057.001 РЭ (2Т30РЭ)
1003. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Паспорт.
56.0855.009.01 ПС (2Т10.01ПС)
1004. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Вiдомiсть ЗIП.
56.0059.254.01 ЗИ (2Т10.07.01ЗИ)
1005. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
56.0855.009.01 ВП (2Т10.01ВП)
1006. Комплект допомiжного устаткування.
Вiдомiсть ЗIП.
56.0069.001 ЗИ (2Т60ЗИ)
1007. Комплект допомiжного устаткування.
Технiчнi умови.
ТУУ 35.3-00168076-093.2006 (2Т60ТУ)
1008. Комплект допомiжного устаткування.
56.0069.0001.01 (2Т60.00.01)
1009. Комплект допомiжного устаткування.
Керiвництво з експлуатацiї.
56.0069.001 РЭ (2Т60РЭ)
1010. Комплект допомiжного устаткування.
Паспорт.
56.0069.001 ПС (2Т60ПС)
1011. Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Технiчнi умови.
ТУУ 35.3-00168076-095.2006 (2Т31.01ТУ)
1012. Комплект вантажозахватних засобiв.
Вiдомiсть ЗIП.
56.0057.002 ЗИ (2Т31.10ЗИ)
1013. Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Паспорт.
56.0057.002 ПС (2Т31ПС)
1014. Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
56.0057.002 ВП (2Т31ВП)
1015. Комплект вантажозахватних засобiв ГБ.
Керiвництво з експлуатацiї.
56.0057.002 РЭ (2Т31РЭ)
1016. Комплект вантажозахватних засобiв у МВК РН.
Схема подiлу.
56.0057.002 СхД (2Т31СхД)
1017. Рухомий стенд ГБ.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
56.0974.025 ВП (2Т80ВП)
1018. Рухомий стенд ГБ.
Паспорт.
56.0974.025 ПС (2Т80ПС)
1019. Рухомий стенд ГБ.
Керiвництво з експлуатацiї.
56.0974.025 РЭ (2Т80РЭ)
1020. Рухомий стенд ГБ.
Вiдомiсть ЗIП.
56.0974.025 ЗИ (2Т80.02ЗИ)
1021. Рухомий стенд ГБ.
Технiчнi умови.
ТУУ 35.3-00168076-091.2006 (2Т80ТУ)
1022. Рухомий стенд ГБ.
56.0974.025 (2Т80)
1023. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Керiвництво з експлуатацiї.
56.0855.009 РЭ (2Т10РЭ)
1024. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
Технiчнi умови.
ТУУ 35.3-00168076-092:2006 (2Т10ТУ)
1025. КРК "Циклон-4".
Рухомий стенд ГБ.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0974.025 ЭЭ (2Т80ЭЭ)
1026. Комплект монтажно-стикувальних вiзкiв.
56.0855.009.01 (2Т10.01)
1027. Гiдроцилiндр.
Складальне креслення.
2У70.1401 СБ
1028. Гiдроцилiндр.
2У70.1401
1029. Кришка.
Складальне креслення.
2У70.1401-10 СБ
1030. Кришка.
2У70.1401-10
1031. Шток.
Складальне креслення.
2У70.1401-20 СБ
1032. Шток.
2У70.1401-20
1033. Букса.
Складальне креслення.
2У70.1401-30 СБ
1034. Букса.
2У70.1401-30
1035. Вухо.
Складальне креслення.
2У70.1401-40 СБ
1036. Вухо.
2У70.1401-40
1037. Трубопровiд.
Складальне креслення.
2У70.1401-50 СБ
1038. Трубопровiд.
2У70.1401-50
1039. Кронштейн.
Складальне креслення.
2У70.1401-70 СБ
1040. Цилiндр.
2У70.1401-1
1041. Трiйник.
2У70.1401-2
1042. Гайка.
2У70.1401-4
1043. Кiльце.
2У70.1401-5
1044. Трiйник.
2У70.1401-6
1045. Кришка.
2У70.1401-21
1046. Втулка.
2У70.1401-26
1047. Втулка.
2У70.1401-32
1048. Вухо.
2У70.1401-35
1049. Планка.
2У70.1401-51
1050. Кронштейн.
2У70.1401-52
1051. Гiдроцилiндр.
Складальне креслення.
2У70.1402 СБ
1052. Гiдроцилiндр.
2У70.1402
1053. Кришка.
2У70.1402-10
1054. Вухо.
Складальне креслення.
2У70.1402-20 СБ
1055. Вухо.
2У70.1402-20
1056. Трубопровiд.
Складальне креслення.
2У70.1402-30 СБ
1057. Трубопровiд.
2У70.1402-30
1058. Кришка.
Складальне креслення.
2У70.1402-10 СБ
1059. Шток.
2У70.1402-1
1060. Корпус.
2У70.1402-2
1061. Букса.
2У70.1402-3
1062. Гайка.
2У70.1402-4
1063. Кiльце.
2У70.1402-6
1064. Колодка.
2У70.1402-7
1065. Заглушка.
2У70.1402-14
1066. Кришка.
2У70.1402-21
1067. Вухо.
2У70.1402-31
1068. Гiдроцилiндр.
Складальне креслення.
2У70.1403 СБ.
1069. Цилiндр.
2У70.1403-1
1070. Кришка.
2У70.1403-2
1071. Шток.
2У70.1403-3
1072. Упор.
2У70.1403-4
1073. Перехiдник.
2У70.1403-5
1074. Гiдроцилiндр.
Складальне креслення.
2У70.1404 СБ
1075. Гiдроцилiндр.
2У70.1404
1076. Трубопровiд.
Складальне креслення.
2У70.1404-10 СБ
1077. Трубопровiд.
2У70.1404-10
1078. Кришка.
Складальне креслення.
2У70.1404-20 СБ
1079. Кришка.
2У70.1404-20
1080. Шток.
Складальне креслення.
2У70.1404-30 СБ
1081. Шток.
2У70.1404-30
1082. Цилiндр.
2У70.1404-1
1083. Трiйник.
2У70.1404-2
1084. Кришка.
2У70.1404-21
1085. Електроустатковання.
Схема електрична принципова.
2У70.15 Э3
1086. Електроустатковання.
Перелiк елементiв.
2У70.15 ПЭЗ
1087. Електроустатковання.
Схема електрична з'єднань.
2У70.15 Э4
1088. Електроустатковання.
Схема електрична з'єднань.
2У70.15 Э4 А
1089. Електроустатковання.
Схема електрична загальна.
2У70.15 Э6
1090. Електроустатковання.
Схема електрична загальна.
2У70.15 Э6 А
1091. Гiдроцилiндр.
2У70.1403
1092. Електроустатковання АСУ(Г).
Схема електрична з'єднань.
2У70.1504 Э4
1093. Електроустатковання АСУ(О).
Схема електрична з'єднань.
2У70.1505 Э4
1094. Кабель.
Складальне креслення.
2У70.1504-10 СБ
1095. Кабель.
2У70.1504-10
1096. Кабель.
Складальне креслення.
2У70.1504-20 СБ
1097. Кабель.
2У70.1504-20
1098. Кабель.
Складальне креслення.
2У70.1505-10 СБ
1099. Кабель.
2У70.1505-10
1100. Кабель.
Складальне креслення.
2У70.1505-20 СБ
1101. Кабель.
2У70.1505-20
1102. Кабель 30.
Складальне креслення.
2У70.15-10 СБ
1103. Кабель 30.
2У70.15-10
1104. Кабель 30D.
Складальне креслення.
2У70.15-20 СБ
1105. Кабель 30D.
2У70.15-20
1106. Кабель 32.
Складальне креслення.
2У70.15-30 СБ
1107. Кабель 32.
2У70.15-30
1108. Кабель 40.
Складальне креслення.
2У70.15-50 СБ
1109. Кабель 40.
2У70.15-50
1110. Кабель 40D.
Складальне креслення.
2У70.15-6 СБ
1111. Кабель 40D.
2У70.15-60
1112. Кабель 42.
Складальне креслення.
2У70.15-70 СБ
1113. Кабель 42.
2У70.15-70
1114. Кабель 60.
Складальне креслення.
2У70.15-140 СБ
1115. Кабель 60D.
Складальне креслення.
2У70.15-150 СБ
1116. Кабель 62.
Складальне креслення.
2У70.15-180 СБ
1117. Кабель 63.
Складальне креслення.
2У70.15-190 СБ
1118. Комплект електроустатковання.
Монтажне креслення.
2У70.15 МЧ
1119. Комплект електроустатковання.
2У70.15
1120. Хомут.
2У70.1504-1
1121. Хомут.
2У70.1504-2
1122. Хомут.
2У70.1504-3
1123. Скоба.
2У70.1504-4
1124. Скоба.
2У70.1504-5
1125. Скоба.
2У70.1504-6
1126. Скоба.
2У70.1504-7
1127. Скоба.
2У70.1504-8
1128. Платiк.
2У70.1504-9
1129. Панель.
2У70.1504-31
1130. Табличка.
2У70.1504-32
1131. Панель.
Складальне креслення.
2У70.1504-50 СБ
1132. Панель.
2У70.1504-50
1133. Науково-технiчний звiт про аналiз створення системи електропостачання для забезпечення гарантованого електроживлення технологiчного устатковання наземного комплексу пiд час пiдготовки i пуску РКП "Циклон-4".
1134. Комплект ЗIП КИ739.
Паспорт.
АФКЕ.464933.001 ПС
1135. Комплект КПА КИ637.
АФКЕ.464337.020
1136. Комплект КПА КИ637.
Схема електрична з'єднань.
АФКЕ.464337.020 Э4
1137. Комплект КПА КИ637.
Перелiк елементiв.
АФКЕ.464337.020 ПЭ4
1138. Комплект КПА КИ637.
Схема електрична загальна.
АФКЕ.464337.020 Э6
1139. Комплект ЗIП КИ739.
Вiдомiсть ЗIП.
АФКЕ.464933.001 ЗИ
1140. Комплект упаковки.
АФКЕ.402913.076
1141. Комплект кабелiв КИ738.
АФКЕ.685695.080
1142. Комплект кабелiв КИ738.
Паспорт.
АФКЕ.685695.080 ПС
1143. Кабель.
АФКЕ.685611.768
1144. Кабель.
Схема електрична принципова.
АФКЕ.685611.768 Э3
1145. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685611.768 СБ
1146. Кабель.
АФКЕ.685611.797
1147. Кабель.
Схема електрична принципова.
АФКЕ.685611.797 Э3
1148. Комплект КПА КИ637.
Перелiк елементiв.
АФКЕ.464337.020 ПЭ6
1149. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685611.797 СБ
1150. Кабель.
АФКЕ.685611.824
1151. Кабель.
Схема електрична принципова.
АФКЕ.685611.824 Э3
1152. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685611.824 СБ
1153. Контрольно-перевiрочна апаратура апаратури супутникової навiгацiї РН "Циклон-4" 2Н31.
Комплект КПА КИ637.
Технiчнi умови.
АФКЕ.464337.020 ТУ
1154. Кабель.
АФКЕ.685611.825
1155. Кабель.
Схема електрична принципова.
АФКЕ.685611.825 Э3
1156. Контрольно-перевiрочна апаратура апаратури супутникової навiгацiї РН "Циклон-4" 2Н31.
Комплект КПА КИ637.
Формуляр.
АФКЕ.464337.020 ФО
1157. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685611.825 СБ
1158. Кабель.
АФКЕ.685611.826
1159. Кабель.
Схема електрична принципова.
АФКЕ.685611.826 Э3
1160. Контрольно-перевiрочна апаратура апаратури супутникової навiгацiї РН "Циклон-4" 2НЗ1.
Комплект КПА КИ637.
Керiвництво з експлуатацiї.
АФКЕ.464337.020 РЭ
1161. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685611.826 СБ
1162. Кабель.
Складальне креслення.
АФКЕ.685661.647 СБ
1163. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Специфiкацiя.
АФКЕ.27023-01
1164. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Текст програми.
АФКЕ.27023-01 12 01
1165. Контрольно-перевiрочна апаратура апаратури супутникової навiгацiї РН "Циклон-4" 2Н31.
Комплект КПА КИ637.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
АФКЕ.464337.020 ВЭ
1166. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
АФКЕ.27023-01 20 01
1167. Комплект ЗIП КИ739.
АФКЕ.464933.001
1168. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Формуляр.
АФКЕ.27023-01 30 01
1169. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Керiвництво оператора.
АФКЕ.27023-01 34 01
1170. Програмне забезпечення для розкомутацiї i вiзуалiзацiї системного кадру АСН РН "Циклон-4".
Програма i методика випробувань.
АФКЕ.27023-01 51 01
1171. КРК "Циклон-4".
Комплект допомiжного устатковання.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту допомiжного устатковання.
56.0069.001 КПЭО (2Т60КПЭО)
1172. КРК "Циклон-4".
Комплект допомiжного устатковання.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0069.001 ПЭО (2Т60ПЭО)
1173. КРК "Циклон-4".
Комплект допомiжного устатковання.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0069.001 ЭЭ (2Т60ЭЭ)
1174. Пiдставка.
2Т60.03 56 0439 057
1175. Вiзок.
56.8829.021 (2Т60.04)
1176. Стiл пересувний.
56.0439.058 (2Т60.05)
1177. Стiл.
56.1403.085 (2Т60.06)
1178. Комплект грузмакетiв.
56.0059.250 (2Т60.07)
1179. Комплект допомiжного устатковання РН.
56.0069.001 (2Т60.00)
1180. Креслення ув'язки.
56.0069.001 ДУЧ (2Т60ДУЧ)
1181. Комплект змiнних рамок.
56.0059.273 (2Т60.02)
1182. Майданчик обслуговування.
56.0605.004 (2Т50.01).
1183. Майданчик обслуговування.
56.0605.005 (2Т50.02)
1184. Майданчик обслуговування.
56.0605.006 (2Т50.03)
1185. Майданчик обслуговування.
56.0605.007 (2Т50.04)
1186. Майданчик обслуговування.
56.0605.008 (2Т 50.05)
1187. Майданчик обслуговування.
56.0605.009 (2Т50.06)
1188. Пiдставка.
56.1403.083 (2Т50.07)
1189. Пiдставка.
56.1403.084 (2Т50.08)
1190. Ферма.
56.1940.005 (2Т50.09)
1191. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту засобiв обслуговування.
56.0069.002 КПЭО (2Т50КПЭО).
1192. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0069.002 ПЭО (2Т50ПЭО)
1193. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0069.002 ЭЭ (2Т50ЭЭ)
1194. Вiзок для перемiщення контейнерiв.
56.8829.018 (2Т51.01)
1195. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування ГБ.
Програма ергономiчного забезпечення.
56.0069.003 ПЭО (2Т51ПЭО)
1196. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування ГБ.
Програма ергономiчної експертизи.
56.0069.003 ЭЭ (2Т51ЭЭ)
1197. КРК "Циклон-4".
Комплект засобiв обслуговування ГБ.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання комплекту засобiв обслуговування ГБ.
56.0069.003 КПЭО (2Т51КПЭО)
1198. Короб.
2У70.0101-10
1199. Короб.
Складальне креслення.
2У70.0101-10 СБ
1200. Кронштейн.
2У70.0101-100
1201. Кронштейн.
Складальне креслення.
2У70.0101-100 СБ
1202. Планка.
2У70.0101-110
1203. Планка.
2У70.0101-110 СБ
1204. Планка.
2У70.0101-120
1205. Кронштейн.
2У70.0101-120 СБ
1206. Кришка.
2У70.0101-20
1207. Кришка.
Складальне креслення.
2У70.0101-20 СБ
1208. Рама.
2У70.0101-200
1209. Рама.
Складальне креслення.
2У70.0101-200 СБ
1210. Направляючi.
2У70.0101-210
1211. Направляючi.
Складальне креслення.
2У70.0101-210 СБ
1212. Направляючi.
2У70.0101-220
1213. Направляючi.
Складальне креслення.
2У70.0101-220 СБ
1214. Упор.
2У70.0101-230
1215. Упор.
Складальне креслення.
2У70.0101-230 СБ
1216. Ложемент.
2У70.0101-240
1217. Ложемент.
Складальне креслення.
2У70.0101-240 СБ
1218. Дверi.
2У70.0101-30
1219. Дверi.
Складальне креслення.
2У70.0101-30 СБ
1220. З'єднувач.
2У70И.10110
1221. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0110 СБ
1222. Шток.
2У70И.0110-10
1223. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0110-10 СБ
1224. Упор.
2У70И.0110-20
1225. Упор.
Складальне креслення.
2У70И.0110-20 СБ
1226. Шток.
2У70И.0110-40
1227. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0110-40 СБ
1228. Шток.
2У70И.0111
1229. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0111СБ
1230. Шток.
2У70И.0111-10
1231. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0111-10 СБ
1232. Упор.
2У70И.0111-20
1233. Упор.
Складальне креслення.
2У70И.0111-20 СБ
1234. Шток.
2У70И.0111-40
1235. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0111-40 СБ
1236. З'єднувач.
2У70И.0112
1237. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0112 СБ
1238. Шток.
2У70И.0112-10
1239. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0112-10 СБ
1240. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0112-40 СБ
1241. Шток.
2У70И.0112-40
1242. З'єднувач.
2У70И.0210
1243. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0210 СБ
1244. Шток.
2У70И.0210-10
1245. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0210-10 СБ
1246. Шток.
2У70И.0210-40
1247. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0210-40 СБ
1248. Шток.
2У70И.0211
1249. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0211 СБ
1250. Шток.
2У70И.0211-10
1251. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0211-10 СБ
1252. Шток.
2У70И.0211-40
1253. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0211-40 СБ
1254. З'єднувач.
2У70И.0212
1255. З'єднувач.
Складальне креслення.
2У70И.0212 СБ
1256. Шток.
2У70И.0212-10
1257. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0212-10 СБ
1258. Шток.
2У70И.0212-40
1259. Шток.
Складальне креслення.
2У70И.0212-40 СБ
1260. Захисний корпус.
2У70.0401.01
1261. Каркас.
2У70.0401.01-10
1262. Кришка.
2У70.0401.01-20
1263. Плата.
2У70.0402.01-50
1264. 2У70.0401.02
1265. Кронштейн.
2У70.0401.02-10
1266. Штанга.
2У70.0401.03
1267. Кришка.
2У70.0401.03-10
1268. Шток.
2У70.0401.03-20
1269. Патрубок.
2У70.0401.04
1270. Захисний корпус.
2У70.0402.01
1271. Каркас.
2У70.0402.01-10
1272. Кришка.
2У70.0402.01-20
1273. Кронштейн.
2У70.0401.01-50
1274. Патрубок.
2У70.0402.02
1275. Вузол стиковки.
КП.01.00.00.000
1276. Елемент приєднувальний.
КП.02.00.00.000
1277. Ущiльнювач пневмопружинний.
кп.03.00.00.000
1278. Пульт АРМО.
Схема електрична з'єднань.
АЯТ2.399.388 Э4
1279. Система 2Ю12.
Система автоматизованого дистанцiйного керування агрегатами стартового комплексу САДК А.
Технiчнi умови.
АЯТ1.000.771 ТУ
1280. Акт приймання дослiдних зразкiв балонiв А72106-11, А72106-14
1281. Ресиверна.
Схема подiлу виробу на складовi частини.
2Г80.01.00.000 Е1
1282. Ресиверна.
2Г80.01.00.000
1283. Балон 500 л.
А72106-14
1284. Балони 400 л i 500 л.
Балони 400 л i 500 л.
Технiчнi умови (замiсть ОСТ 92-8828-76).
Термiн введення з 05.02.2007 р.
Без обмеження термiну дiї.
ТУ У 28.2-14309764-010.2006
1285. Програма i методика приймальних випробувань балонiв 400 i 500 л.
А72.106 ПМ
1286. Ресиверна.
2Г80.01.00.000.
Вiдомiсть вхiдного контролю комплектувальних виробiв.
2Г80.01.00.000 ВВК
1287. Ресиверна.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г80.01.00.000 ВП
1288. Ресиверна.
Комплект приладдя для огляду балонiв.
2Г80.10.00.000
1289. Ресиверна.
Комплект ЗIП.
2Г80.09.00.000
1290. ДКР "Циклон-4".
Ресиверна 2Г80.
Розрахунок складу ЗIП.
2Г80. 01.00.000 Р22
1291. Ресиверна.
Комплект монтажних частин.
2Г80.11.00.000
1292. Ресиверна.
Вихiднi данi на будiвельну частину.
2Г80.01.00.000 Д57
1293. Ресиверна.
2Г80.01.00.000.
Iнструкцiя iз зберiгання незмонтованого устаткування.
2Г80.01.00.000 И1
1294. Паспорт ємностi, що працює пiд тиском.
Реєстрацiйний номер.
1295. Ресиверна 2Г80.01.00.000.
Вiдомiсть вiдвантажувальна.
2Г80.01.00.000 ВО
1296. Ресиверна.
2Г80.01.00.000.
Розрахунок на мiцнiсть.
2Г80.01.00.000 Р14
1297. СК КРК "Циклон-4" 2П43.
Програма i методика автономних випробувань агрегатiв нейтралiзацiї парiв КРТ i промстокiв. (ЗВ II)
2П43.14.7756.161 ПМ
1298. ДКР "Циклон-4".
Ресиверна.
Пропозицiї до Програми i методики ергономiчної експертизи.
2Г80.01.00.000
1299. Ресиверна.
Пропозицiї до керiвництва з експлуатацiї.
2Г80.01.00.000
1300. ДКР "Циклон-4".
Ресиверна 2Г80.01.00.000.
Програма забезпечення надiйностi.
2Г80.01.00.000 ПОН
1301. Ресиверна 2Г80.01.00.000.
Пропозицiї до технiчних умов.
2Г80.01.00.000 ТУ
1302. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Транспортно-встановлювальний агрегат.
Частина 1.
1303. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Транспортно-встановлювальний агрегат.
Частина 2.
1304. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Пiдйомно-встановлювальний агрегат.
1305. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
1306. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Пусковий стiл.
1307. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Платформа буферна.
1308. Вихiднi данi (проектнi матерiали), необхiднi для розробки РД на складовi частини СК.
Вантажний макет.
1309. Комплект пристроїв стиковки комунiкацiй.
Вiдомiсть ескiзного проекту.
КУСК "Циклон-4". ЭП
1310. Устаткування зливних тралiв у примiщеннi "126".
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.35.000 ВС
1311. Обладнання трубопроводiв споруди "6".
2Г90.7003.02.30.000
1312. Обладнання трубопроводiв споруди N 1.
2Г90.7003.02.20.000 ВС
1313. Блок видачi промстокiв для нейтралiзацiї.
2Г90.7003.02.18.000
1314. Установка блоку прийому води.
2Г90.7003.02.17.000
1315. Установка фiльтра-поглинача.
2Г90.7003.02.16.000
1316. Установка насосних агрегатiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.14.000 ВС
1317. Установка рукавiв для змиву розливiв "П".
2Г90.7003.02.12.000
1318. Установка бака зливного.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.11.000 ВС
1319. Установка резервуару V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.10.000
1320. Установка рiвнемiра.
2Г90.7003.02.09.000
1321. Установка майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.07.000 ВС
1322. Резервуар 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.06.000
1323. Установка резервуару V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.05.000
1324. Установка майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.02.000 ВС
1325. Резервуар 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.01.000
1326. Комплект устаткування системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв "П" (КСНП) 2Г90.7003.02.00.000.
Аркуш затвердження.
2Г90.7003.02.00.000-ЛУ
1327. Обладнання трубопроводiв прохiдного каналу.
2Г90.7003.02.40.000 ВС
1328. Обладнання трубопроводiв непрохiдного каналу.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.46.000 ВС
1329. Установка датчикiв приладiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.60.000 ВС
1330. Обладнання захисту вiд статичної електрики.
2Г90.7003.02.70.000
1331. Пневмообладнання.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.50.000 ВС
1332. Установка фильтра-поглинача.
2Г90.7003.01.16.000
1333. Установка блоку прийому води.
2Г90.7003.01.17.000
1334. Блок видачi промстокiв для нейтралiзацiї.
2Г90.7003.01.18.000
1335. Обладнання трубопроводiв споруди N 1.
2Г90.7003.01.20.000 ВС
1336. Обладнання трубопроводiв споруди "7".
2Г90.7003.01.30.000
1337. Устаткування зливних трапiв у примiщеннi "126".
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.35.000 ВС
1338. Обладнання трубопроводiв прохiдного каналу.
2Г90.7003.01.40.000 ВС
1339. Обладнання трубопроводiв непрохiдного каналу.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.46.000 ВС
1340. Колiно.
2Г90.7003.01.46.001
1341. Установка датчикiв приладiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.60.000 ВС
1342. Комплект ЗIП.
КСНО.
2Г90.7003.01.82.000
1343. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Програма ергономiчного забезпечення.
2Г90.7003.00.00.000 ПЭО
1344. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2Г90.7003.00.00.000 КПЭО
1345. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Програма i методика автономних випробувань.
2Г90.7003.00.00.000 ПМ-1
1346. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Документ контролю iнтерфейсiв.
2Г90.7003.00.00.000 ДИ
1347. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Iнструкцiя з огляду резервуарiв, що працюють пiд тиском.
2Г90.7003.03.00.000 И2
1348. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв "О" i "П" (СЗНПП) 2Г90.
Iнструкцiя iз зберiгання незмонтованого устатковання.
(Додаток Г до Технiчних умов 2Г90.7003.00.00.000 ТУ).
2Г90.7003.00.00.000 И1
1349. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв "О" i "П" (СЗНПП) 2Г90.
Технiчнi умови на виготовлення i випробування резервуарiв.
2Г90.7003.00.00.000 ТУ2
1350. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв "О" i "П" (СЗНПП) 2Г90.
Технiчнi умови на монтаж, випробування i приймання.
2Г90.7003.00.00.000 ТУ1
1351. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв "О" i "П" (СЗНПП) 2Г90.
Технiчнi умови на виготовлення, випробування, приймання i транспортування.
2Г90.7003.00.00.000 ТУ
1352. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Керiвництво з експлуатацiї.
Загальний опис системи СЗНПП.
2Г90.7003.00.00.000 РЭ
1353. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов (АВНКВ).
2Г90.7003.00.00.000 ДЗ
1354. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Програма ергономiчної експертизи.
2Г90.7003.00.00.000 ПЭЭ
1355. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
Схема подiлу системи на складовi частини.
2Г90.7003.00.00.000 Е1
1356. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
Схема пневмогiдравлiчна принципова.
2Г90.7003.00.00.000 С3
1357. Вихiднi данi для розробки будiвельної частини для системи СЗНПП.
2Г90.7003.00.00.000 ИД
1358. Комплект обладнання для освiдчення резервуарiв.
2Г90.7003.03.00.000
1359. Комплект устаткування примiщення "126".
2Г90.7003.02.75.000
1360. Пробовiдбiрник промстокiв на резервуарi V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.65.000
1361. Встановлення пробовiдбiрника дренажних газiв на резервуарi V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.66.000
1362. Встановлення пробовiдбiрника промстокiв у резервуарi V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.67.000
1363. Комплект ЗIП.
КСНП.
2Г90.7003.02.82.000
1364. Щит вiдбору проб "П" на входi.
2Г90.7004.02.01.000
1365. Щит вiдбору проб "П" на виходi.
2Г90.7004.02.02.000
1366. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.00.00.000 ВС
1367. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв (СЗНПП) 2Г90.
Комплект монтажного ЗIП.
2Г90.7003.00.81.000
1368. Система 2Г90.
Схема електрична пiдключень КСНО.
Схема електрична пiдключень до виконавчих елементiв i первинних перетворювачiв датчикiв.
2Г90.7003.01.60.000 Э5.1
1369. Пробовiдбiрник промстокiв на резервуарi V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.65.000
1370. Встановлення пробовiдбiрника дренажних газiв на резервуарi V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.66.000
1371. Встановлення пробовiдбiрника.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.67.000 ВС
1372. Комплект приладдя.
2Г90.7003.01.82.000-03
1373. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О" (КСНО).
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.01.00.000 ВС
1374. Установка вакуумування пробовiдбiрникiв "О".
2Г90.7004.01.03.000
1375. Обладнання нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О".
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7004.01.00.000 ВС
1376. Пневмообладнання.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7003.02.50.000 ВС
1377. Система 2Г90.
Схема електрична пiдключень КСНП.
Схема електрична пiдключень до виконавчих елементiв i первинних перетворювачiв датчикiв.
2Г90.7003.02.60.000 Э5.1
1378. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв "О" i "П" (СЗНПП).
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Г90.7003.00.00.000 ВП
1379. Система збору i нейтралiзацiї пари КРП i промстокiв (СЗНПП).
Перелiк продукцiї, що пiдлягає вхiдному контролю.
2Г90.7003.00.00.000 ПВК
1380. Комплект устаткування примiщення "126".
2Г90.7003.01.75.000
1381. Встановлення арматури на резервуар V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.74.000
1382. Встановлення арматури на резервуар V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.74.000
1383. Встановлення арматури на резервуар V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.73.000
1384. Встановлення арматури на резервуар V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.73.000
1385. Опора рухома для ГБ.
2Т23.7002.36.10.000
1386. Встановлення опор для ГБ.
2Т23.7002.36.00.000
1387. Встановлення опорних пристроїв.
2Т23.7002.35.40.000
1388. Напiвпричiп.
Основнi металоконструкцiї.
2Т23.7002.35.20.000
1389. Система гальмiвна.
2Т23.7002.35.10.000
1390. Напiвпричiп необладнаний.
2Т23.7002.35.00.000
1391. Встановлення майданчикiв обслуговування.
2Т23.7002.34.00.000-1
1392. Завантаження ГТА-ГБ на залiзничний транспортер.
2Т23.7002.33.00.000
1393. Електроустаткування i встановлення свiтлової сигналiзацiї.
2Т23.7002.32.00.000
1394. Встановлення iнформацiйних таблиць i знакiв безпеки.
2Т23.7002.31.00.000
1395. Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ.
2Т23.7002.30.00.000
1396. Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т21.7002.10.00.000 ВС
1397. Комплект ГТА.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т20.7002.00.00.000 ВС
1398. Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ.
Габаритне креслення.
2Т23.7002.30.00.000 ГЧ
1399. Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв РН.
Габаритне креслення.
2Т22.7002.20.00.000 ГЧ
1400. Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
Габаритне креслення.
2Т21.7002.10.00.000 ГЧ
1401. Елементи крiплення чохлiв.
2Т23.7002.39.00.000
1402. Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ РН.
Комплект ЗIП.
2Т23.7002.38.00.000
1403. Опора нерухома ГБ.
2Т23.7002.36.20.000
1404. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ.
Формуляр.
2Т23.7002.30.00.000 ФО
1405. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв РН.
Формуляр.
2Т22.7002.20.00.000 ФО
1406. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
Формуляр.
2Т21.7002.10.00.000 ФО
1407. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Технiчнi умови (вводяться вперше).
Термiн введення з 03.07.2006 р.
Термiн дiї до 03.07.2011 р.
ТУ У 34.2-3504966-551-2005
1408. Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ.
Комплект ЗIП.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т23.7002.38.00.000 ВС
1409. Встановлення майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т23.7002.34.00.000-1 ВС
1410. Ґрунтовий транспортний агрегат для ГБ.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т23.7002.30.00.000 ВС
1411. Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв РН.
Комплект ЗIП.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т22.7002.28.00.000 ВС
1412. Встановлення опор.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т22.7002.26.00.000 ВС
1413. Встановлення майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т22.7002.24.00.000-1 ВС
1414. Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв PH.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т22.7002.20.00.000 ВС
1415. Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
Комплект ЗIП.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т21.7002.18.00.000 ВС
1416. Встановлення опор.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т21.7002.16.00.000 ВС
1417. Встановлення майданчикiв обслуговування.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Т21.7002.14.00.000-1 ВС
1418. Комплект обладнання системи нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О" (КСНО).
Керiвництво з експлуатацiї.
Опис комплекту КСНО.
2Г90.7003.01.00.000 РЭ
1419. Комплект обладнання системи нейтралiзацiї парiв i промстокiв "П" (КСНП).
Керiвництво з експлуатацiї.
Опис комплекту КСНП.
2Г90.7003.02.00.000 РЭ
1420. Комплект обладнання системи нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О" (КСНО).
Керiвництво з експлуатацiї.
Технiчне обслуговування (РТО) комплекту КСНО.
2Г90.7003.01.00.000 РЭ3
1421. Комплект обладнання системи нейтралiзацiї парiв i промстокiв "П" (КСНП).
Керiвництво з експлуатацiї.
Технiчне обслуговування (КТО) комплекту КСНП.
2Г90.7003.02.00.000 РЭ3
1422. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв пального (КСНП).
Резервуар 30 куб. метрiв.
Розрахунок геометричного об'єму i калiбрування.
2Г90.7003.02.06.000 РР2
1423. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв пального (КСНП).
Формуляр обладнання КСНП.
Заводський номер.
2Г90.7003.02.00.000 ФО
1424. Резервуар V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.01.000.
Паспорт посудини, що працює пiд тиском.
Реєстрацiйний номер.
2Г90.7003.01.01.000 ПС
1425. Резервуар V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.01.06.000.
Паспорт посудини, що працює без тиску.
2Г90.7003.01.06.000 ПС
1426. Резервуар V = 60 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.01.000.
Паспорт посудини, що працює пiд тиском.
Реєстрацiйний номер.
2Г90.7003.02.01.000 ПС
1427. Резервуар V = 30 куб. метрiв.
2Г90.7003.02.06.000.
Паспорт посудини, що працює без тиску.
2Г90.7003.02.06.000 ПС
1428. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв 2Г90.
Розрахунок надiйностi системи.
2Г90.7003.00.00.000 Р12
1429. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача (КСНО).
Резервуар 60 куб. метрiв.
Розрахунок на мiцнiсть.
2Г90.7003.01.01.000 РР1
1430. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача (КСНО).
Резервуар 30 куб. метрiв.
Розрахунок на мiцнiсть.
2Г90.7003.01.06.000 РР1
1431. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача (КСНО).
Резервуар 60 куб. метрiв.
Розрахунок геометричного об'єму i калiбрування.
2Г90.7003.01.01.000 РР2
1432. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача (КСНО).
Резервуар 30 куб. метрiв.
Розрахунок геометричного об'єму i калiбрування.
2Г90.7003.01.06.000 РР2
1433. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв пального (КСНП).
Резервуар 60 куб. метрiв.
Розрахунок на мiцнiсть.
2Г90.7003.02.01.000 РР1
1434. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв пального (КСНП).
Резервуар 30 куб. метрiв.
Розрахунок на мiцнiсть.
2Г90.7003.02.06.000 РР1
1435. Система збору i нейтралiзацiї парiв КРП i промстокiв (СЗНПП) 2Г90.
Формуляр.
Заводський номер.
2Г90.7003.00.00.000 ФО
1436. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв пального (КСНП).
Резервуар 60 куб. метрiв.
Розрахунок геометричного об'єму i калiбрування.
2Г90.7003.02.01.000 РР2
1437. Комплект обладнання системи збору i нейтралiзацiї парiв i промстокiв окиснювача (КСНО).
Формуляр устаткування КСНО.
Заводський номер.
2Г90.7003.01.00.000 ФО
1438. Щит вiдбору проб "П" на виходi.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7004.02.02.000 ВС
1439. Обладнання нейтралiзацiї парiв i промстокiв "П".
2Г90.7004.02.00.000
1440. Обладнання нейтралiзацiї парiв i промстокiв "О".
2Г90.7004.01.00.000
1441. Щит вiдбору проб "О" на входi.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7004.01.01.000 ВС
1442. Щит вiдбору проб "О" на виходi.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7004.01.02.000 ВС
1443. Щит вiдбору проб "П" на виходi.
Вiдомiсть специфiкацiй.
2Г90.7004.02.01.000 ВС
1444. Щит вiдбору проб "О" на входi.
2Г90.7004.01.01.000
1445. Щит вiдбору проб "О" на виходi.
2Г90.7004.01.02.000
1446. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Вiдомiсть експлуатацiйних документiв.
2Т20 ВЭ
1447. Патентний формуляр.
На ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня - кресл. 7002.10.00.000,
для II i III ступенiв - кресл. 7002.20.00.000,
для ГБ - кресл. 7002.30.00.000.
(Найменування i позначення об'єкта технiки).
На чотирьох аркушах.
Складений на основi звiтiв про патентнi дослiдження:
вiд 25.03.2005 р. N 2/05;
вiд 29.05.2006 р. N 1/06.
2Т20.7002.00.000 Д8
1448. Звiт про патентнi дослiдження вiд 29.05.2006 N 1/06.
Ґрунтовий транспортний агрегат:
для 1 ступеня - кресл. 7002.10.00.000;
для II i III ступенiв - кресл. 7002.20.00.000;
для ГБ - кресл.7002.30.00.000.
(Найменування, шифр теми).
Етап: розробка робочої документацiї.
1449. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Комплексна програма експериментального вiдпрацювання.
2Т20.7002.00.00.000 КПЭО
1450. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Розрахунок надiйностi.
2Т20.7002.00.00.000 РН12
1451. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Програма ергономiчного забезпечення.
2Т20.7002.00.00.000 ПЭО
1452. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Звiт про ергономiчну експертизу.
2Т20.7002.00.00.000 ЭЭ
1453. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Програма ергономiчної експертизи.
2Т20.7002.00.00.000 ПЭЭ
1454. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Звiт про реалiзацiю "Програми забезпечення надiйностi "Циклон-4".
ПОН 2.2.1" на етапi розробки ескiзного проекту.
2Т20.7002.00.00.000 РП1
1455. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Звiт про реалiзацiю "Програми забезпечення надiйностi "Циклон-4".
ПОН 2.2.1" на етапi розробки конструкторської документацiї.
2Т20.7002.00.00.000 РП2
1456. Експертний висновок N 6-2005 за наслiдками метрологiчної експертизи конструкторської документацiї на комплект агрегатiв ГТА.
"Циклон-4".7002.00.00.000.
1457. Експертний висновок N 20-2005 за наслiдками метрологiчної експертизи експлуатацiйної документацiї на комплект агрегатiв ГТА.
"Циклон-4".7002.00.00.000.
1458. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Технiко-економiчнi показники.
(2Т20.7002.00.00.000Д-1).
"Циклон-4".Д-1.2.2.4
1459. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Перелiк критичних елементiв.
2Т20.7002.00.00.000 Д2
1460. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Аналiз видiв, наслiдкiв i критичностi вiдмов.
2Т20.7002.00.00.000 Д6
1461. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Розрахунок рiвня стандартизацiї i унiфiкацiї.
2Т20.7002.00.00.000 Д4
1462. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
Обґрунтування виконання вимог "Циклон-4".12.7703.155 ТЗ щодо живучостi i стiйкостi комплекту ГТА до зовнiшнiх впливiв.
2Т20.7002.00.00.000 Д5
1463. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на стiйкiсть ГТА.
2Т20.7002.00.00.000 РР1
1464. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на маневренiсть ГТА.
2Т20.7002.00.00.000 РР2
1465. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на мiцнiсть ГТА.
2Т20.7002.00.00.000 РР3
1466. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на перекидання ГТА вiд вiтрового навантаження.
2Т20.7002.00.00.000 РР4
1467. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок крiплення ГТА-1 з вантажем на МС при бiчнiй i подовжнiй хитавицi.
2Т20.7002.00.00.000 РР5
1468. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на перевантаження, що дiє на складовi частини РН в мiсцях опор ГТА пiд час транспортування на МС i по дорогах з покриттям.
2Т20.7002.00.00.000 РР6
1469. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок на закручування ГТА пiд час морського транспортування.
2Т20.7002.00.00.000 РР7
1470. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Розрахунок елементiв крiплення, що перешкоджають викочуванню складових частин РН з ложементiв опор.
2Т20.7002.00.00.000 РР8
1471. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Визначення змiни вертикального навантаження, що дiє на вантаж вiд повздовжньої iнерцiйної сили пiд час автомобiльного транспортування.
2Т20.7002.00.00.000 РР9
1472. Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Схема подiлу на складовi частини.
2Т20.7002.00.00.000 Е1
1473. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Перелiк продукцiї, що пiдлягає вхiдному контролю.
2Т20.7002.00.00.000 ПВК
1474. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Вiдомiсть виробiв, що закуповуються.
2Т20.7002.00.00.000 ВП
1475. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Керiвництво з експлуатацiї.
2Т20.7002.00.00.000 РЭ
1476. КРК "Циклон-4".
Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ.
Вiдомiсть ЗI.
2Т20.7002.00.00.000 ЗИ
1477. Комплект агрегатiв транспортування i зберiгання складових частин РН i ГБ (ГТА).
2Т20.7002.00.00.000
1478. Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
2Т21.7002.10.00.000
1479. Встановлення iнформацiйних таблиць i знакiв безпеки.
2Т21.7002.11.00.000
1480. Електроустаткування i встановлення свiтлової сигналiзацiї.
2Т21.7002.12.00.000
1481. Завантаження ГТА-1 на залiзничний транспортер.
2Т21.7002.13.00.000
1482. Встановлення майданчикiв обслуговування.
2Т21.7002.14.00.000-1
1483. Рама.
2Т21.7002.14.10.000-1
1484. Напiвпричiп необладнаний.
2Т21.7002.15.00.000
1485. Система гальмiвна.
2Т21.7002.15.10.000
1486. Напiвпричiп.
Основнi металоконструкцiї.
2Т21.7002.15.20.000
1487. Рама пiдкатна.
2Т21.7002.15.21.000
1488. Вiзок пiдготовлений ЧМЗАП.
2Т21.7002.15.22.000
1489. Котушка.
2Т21.7002.15.30.000
1490. Встановлення опорних пристроїв.
2Т21.7002.15.40.000
1491. Заднiй захисний пристрiй.
2Т21.7002.15.50.000
1492. Встановлення опор.
2Т21.7002.16.00.000
1493. Опора рухома для I ступеня.
2Т21.7002.16.10.000
1494. Опора нерухома для I ступеня.
2Т21.7002.16.20.000
1495. Встановлення запасного колеса.
2Т21.7002.17.00.000-1
1496. Ґрунтовий транспортний агрегат для I ступеня РН.
Комплект ЗIП.
2Т21.7002.18.00.000
1497. Елементи крiплення чохлiв.
2Т21.7002.19.00.000
1498. Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв РН.
2Т22.7002.20.00.000
1499. Встановлення iнформацiйних таблиць i знакiв безпеки.
2Т22.7002.21.00.000
1500. Електрообладнання i встановлення свiтлової сигналiзацiї.
2Т22.7002.22.00.000
1501. Завантаження ГТА-2 на залiзничний транспортер.
2Т22.7002.23.00.000
1502. Встановлення майданчикiв обслуговування.
2Т22.7002.24.00.000-1
1503. Майданчик.
2Т22.7002.24.50.000-1
1504. Напiвпричiп необладнаний.
2Т22.7002.25.00.000
1505. Система гальмiвна.
2Т22.7002.25.10.000
1506. Напiвпричiп.
Основнi металоконструкцiї.
2Т22.7002.25.20.000
1507. Встановлення опорних пристроїв.
2Т22.7002.25.40.000
1508. Встановлення опор.
2Т22.7002.26.00.000
1509. Опора рухома для II ступеня.
2Т22.7002.26.10.000
1510. Опора нерухома для II ступеня.
2Т22.7002.26.20.000
1511. Рухома опора для III ступеня.
2Т22.7002.26.30.000
1512. Опора нерухома для III ступеня.
2Т22.7002.26.40.000
1513. Ґрунтовий транспортний агрегат для II i III ступенiв РН.
Комплект ЗIП.
2Т22.7002.28.00.000
1514. Елементи крiплення.
2Т22.7002.29.00.000
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.