ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.06.98 р. N 09/1-1309-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Стосовно митного оформлення партiй товарiв

     За iнформацiєю, наявною в Держмитслужбi, у деяких митницях мають мiсце непоодинокi випадки митного оформлення партiй товарiв, якi ввозяться в Україну одним транспортним засобом (судном, автомобiлем, лiтаком тощо), на пiдставi одного товаро - супровiдного документа (коносамента, накладної) та одного сертифiката вiдповiдностi з подальшим оформленням вантажу на декiлькох суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або групу громадян.

     Враховуючи, що одержувачем кожної партiї товару є конкретна юридична або фiзична особа, наполягаю вжити рiшучих заходiв до недопущення таких випадкiв та вимагати вiд кожного одержувача товарiв подання оформленого на нього окремого товаро - супровiдного документа та сертифiката вiдповiдностi.

     Контроль за виконанням вимог цього листа покладаю на начальникiв митниць.

Голова Служби Ю. Соловков

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.