ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.06.98 N 13/1-1200-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 1998 року N 754 "Про встановлення термiнiв дiї сезонних ввiзних (iмпортних) мит на сiльськогосподарську продукцiю в 1998 роцi".

     Зазначена постанова опублiкована в додатку до газети "Урядовий кур'єр" 4 червня 1998 року N 104 - 105 i набуває чинностi з 19 липня 1998 року.

     При ввезеннi товарiв з країн з якими Україною укладено Угоди про вiльну торгiвлю нарахування ввiзного (iмпортного) мита на товари зазначенi в постановi здiйснюються у вiдповiдностi до положень Угод про вiльну торгiвлю.

     Додаток: постанова N 754 - 4 стор.

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.