Роздiл II
ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Примiтка:

     У цьому роздiлi термiн "гранули" означає продукти, агломерованi безпосередньо пресуванням чи з доданням зв'язувальної речовини в кiлькостi не бiльш як 3 мас.%.

Група 06
Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень

     Примiтки:

     1. За умови дотримання виняткiв, зазначених у частинi другiй назви товарної позицiї 0601, до цiєї групи належать тiльки живi дерева та рослини, включаючи розсаду овочiв, що поставляються з парникiв, оранжерей чи розсадникiв для висадки чи для декоративних цiлей. Однак до цiєї групи не включаються картопля, городня цибуля, цибуля-шалот, городнiй часник та iншi продукти групи 07.

     2. Будь-яке посилання, зазначене в товарнiй позицiї 0603 чи 0604, на товари слiд розумiти як посилання на букети, корзини з квiтами, вiнки та аналогiчнi вироби, виготовленi повнiстю або частково з товарiв такого роду, за винятком аксесуарiв з iнших матерiалiв. Однак до цих товарних позицiй не включаються колажi або аналогiчнi декоративнi зображення товарної позицiї 9701.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212:        
0601 10 - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою:        
0601 10 10 00 - - гiацинти   5 5 шт
0601 10 20 00 - - нарциси   5 5 шт
0601 10 30 00 - - тюльпани   5 5 шт
0601 10 40 00 - - гладiолуси   5 5 шт
0601 10 90 00 - - iншi   5 5 -
0601 20 - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю:        
0601 20 10 00 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю   5 5 -
0601 20 30 00 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани   5 5 -
0601 20 90 00 - - iншi   5 5 -
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:        
0602 10 - невкорiненi живцi та пiдщепи:        
0602 10 10 00 - - винограду   5 5 -
0602 10 90 00 - - iншi   5 5 -
0602 20 - дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи нещепленi:        
0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi   5 5 -
  - - iншi:        
0602 20 20 00 - - - з вiдкритою (голою) кореневою системою   5 5 -
  - - - iншi:        
0602 20 30 00 - - - - цитрусовi   5 5 -
0602 20 80 00 - - - - iншi   5 5 -
0602 30 00 00 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi   20 20 -
0602 40 00 00 - троянди, щепленi чи нещепленi   5 5 шт
0602 90 - iншi:        
0602 90 10 00 - - мiцелiй грибiв   10 10 -
0602 90 20 00 - - рослини ананасу   10 10 -
0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - рослини для вiдкритого ґрунту:        
  - - - - дерева, кущi та чагарники:        
0602 90 41 00 - - - - - дерева лiсовi   15 15 -
  - - - - - iншi:        
0602 90 45 00 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
0602 90 46 00 - - - - - - - з вiдкритою (голою) кореневою системою   15 15 -
  - - - - - - - iншi:        
0602 90 47 00 - - - - - - - - хвойнi i вiчнозеленi   15 15 -
0602 90 48 00 - - - - - - - - iншi   15 15 -
0602 90 50 00 - - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту   15 15 -
  - - - рослини для закритого ґрунту:        
0602 90 70 00 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв   15 15 -
  - - - - iншi:        
0602 90 91 00 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв   15 15 -
0602 90 99 00 - - - - - iншi   15 15 -
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:        
  - свiжi:        
0603 11 00 - - троянди:        
0603 11 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 12 00 - - гвоздики:        
0603 12 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 13 00 - - орхiдеї:        
0603 13 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 14 00 - - хризантеми:        
0603 14 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 15 00 - - лiлiї (Lilium spp.):        
0603 15 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 19 - - iншi:        
0603 19 10 - - - гладiолуси:        
0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 19 20 - - - ранункули:        
0603 19 20 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 шт
0603 19 20 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 шт
0603 19 70 - - - iншi:        
0603 19 70 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня   10 10 -
0603 19 70 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня   5 5 -
0603 90 00 00 - iншi   5 5 -
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:        
0604 20 - свiжi:        
  - - мохи та лишайники:        
0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох)   10 10 -
0604 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
0604 20 20 00 - - рiздвянi дерева   10 10 шт
0604 20 40 00 - - гiлки хвойних дерев   10 10 -
0604 20 90 00 - - iншi   10 10 -
0604 90 - iншi:        
  - - мохи та лишайники:        
0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох)   10 10 -
0604 90 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
0604 90 91 - - - засушенi, без подальшої обробки:        
0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   5 5 -
0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня   10 10 -
0604 90 99 - - - iншi:        
0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   5 5 -
0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня   10 10 -

 

Група 07
Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби

     Примiтки:

     1. Ця група не включає кормовi продукти, класифiкованi в товарнiй позицiї 1214.

     2. У товарних позицiях 0709 - 0712 термiн "овочi" включає також їстiвнi гриби, трюфелi, маслини, або оливки, каперси, кабачки, гарбузи, баклажани, цукрову кукурудзу (Zea mays var. saccharata), перець роду Capsicum або Pimenta, фенхель, петрушку, купир, естрагон, крес-салат i майоран культурний (Majorana hortensis або Origanum majorana).

     3. Товарна позицiя 0712 включає сушенi овочi всiх видiв, зазначенi в товарних позицiях 0701 - 0711, крiм:

     (а) сушених бобових овочiв, лущених (товарна позицiя 0713);

     (b) цукрової кукурудзи у виглядi, зазначеному в товарних позицiях 1102 - 1104;

     (c) борошна, круп, порошкiв, гранул, пластiвцiв з картоплi (товарна позицiя 1105);

     (d) борошна, круп, порошкiв iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 (товарна позицiя 1106).

     4. До цiєї групи не включається перець роду Capsicum або Pimenta, сушений, подрiбнений або мелений (товарна позицiя 0904).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0701 Картопля, свiжа або охолоджена:        
0701 10 00 00 - насiннєва   2 2 -
0701 90 - iнша:        
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю   10 10 -
  - - iнша:        
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня   10 10 -
0701 90 90 00 - - - iнша   10 10 -
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi   10 10 -
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:        
0703 10 - цибуля рiпчаста i цибуля-шалот:        
  - - цибуля рiпчаста:        
0703 10 11 00 - - - насiннєва   10 10 -
0703 10 19 00 - - - iнша   10 10 -
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот   10 10 -
0703 20 00 00 - часник   10 10 -
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi   20 20 -
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:        
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi   10 10 -
0704 20 00 00 - капуста брюссельська   20 20 -
0704 90 - iншi:        
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова   20 20 -
0704 90 90 00 - - iнша   20 20 -
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi:        
  - салат-латук:        
0705 11 00 00 - - головчастi сорти   20 20 -
0705 19 00 00 - - iншi   20 20 -
  - цикорiй:        
0705 21 00 00 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)   20 20 -
0705 29 00 00 - - iнший   20 20 -
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi:        
0706 10 00 00 - морква та рiпа   20 20 -
0706 90 - iншi:        
0706 90 10 00 - - селера коренева   20 20 -
0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia)   20 20 -
0706 90 90 00 - - iншi   20 20 -
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:        
0707 00 05 00 - огiрки   10 10 -
0707 00 90 00 - корнiшони   10 10 -
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:        
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum)   20 20 -
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)   20 20 -
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi   20 20 -
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi:        
0709 20 00 00 - спаржа   20 20 -
0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани)   20 20 -
0709 40 00 00 - iнша селера, крiм селери кореневої   20 20 -
  - гриби та трюфелi:        
0709 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)   20 20 -
0709 59 - - iншi:        
0709 59 10 00 - - - лисички   20 20 -
0709 59 30 00 - - - бiлi гриби   20 20 -
0709 59 50 00 - - - трюфелi   20 20 -
0709 59 90 00 - - - iншi   10 10 -
0709 60 - перець роду Capsicum або роду Pimenta:        
0709 60 10 00 - - солодкий перець   20 20 -
  - - iнший:        
0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв   17 17 -
0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв   20 20 -
0709 60 99 00 - - - iнший   15 15 -
0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода   15 15 -
  - iншi:        
0709 91 00 00 - - артишоки   20 20 -
0709 92 - - маслини, або оливки:        
0709 92 10 00 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї   10 10 -
0709 92 90 00 - - - iншi   10 10 -
0709 93 - - гарбузи, кабачки та iншi овочi родини гарбузових (Cucurbita spp.):        
0709 93 10 00 - - - кабачки   20 20 -
0709 93 90 00 - - - iншi   20 20 -
0709 99 - - iншi:        
0709 99 10 00 - - - салатнi овочi, крiм салату-латуку (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.)   10 10 -
0709 99 20 00 - - - буряк листовий i артишок iспанський   10 10 -
0709 99 40 00 - - - каперси   10 10 -
0709 99 50 00 - - - фенхель   20 20 -
0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза   20 20 -
0709 99 90 00 - - - iншi   20 20 -
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi:        
0710 10 00 00 - картопля   15 15 -
  - бобовi овочi, лущенi або нелущенi:        
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum)   10 10 -
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)   10 10 -
0710 29 00 00 - - iншi   10 10 -
0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода   20 20 -
0710 40 00 00 - цукрова кукурудза   20 20 -
0710 80 - iншi овочi:        
0710 80 10 00 - - маслини, або оливки   10 10 -
  - - перець роду Capsicum або роду Pimenta:        
0710 80 51 00 - - - перець солодкий   15 15 -
0710 80 59 00 - - - iнший   15 15 -
  - - гриби:        
0710 80 61 00 - - - роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)   15 15 -
0710 80 69 00 - - - iншi   15 15 -
0710 80 70 00 - - помiдори   15 15 -
0710 80 80 00 - - артишоки   15 15 -
0710 80 85 00 - - спаржа   7 7 -
0710 80 95 00 - - iншi   15 15 -
0710 90 00 00 - овочевi сумiшi   10 10 -
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:        
0711 20 - маслини, або оливки:        
0711 20 10 00 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї   5 5 -
0711 20 90 00 - - iншi   5 5 -
0711 40 00 00 - огiрки, корнiшони   20 20 -
  - гриби та трюфелi:        
0711 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)   20 20 -
0711 59 00 00 - - iншi   20 20 -
0711 90 - iншi овочi; овочевi сумiшi:        
  - - овочi:        
0711 90 10 00 - - - плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю   20 20 -
0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза   5 5 -
0711 90 50 00 - - - цибуля рiпчаста   20 20 -
0711 90 70 00 - - - каперси   5 5 -
0711 90 80 00 - - - iншi   20 20 -
0711 90 90 00 - - овочевi сумiшi   20 20 -
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки:        
0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста   15 15 -
  - гриби, аурикулярiї (Auricularia spp.), тремеловi гриби (Tremella spp.) i трюфелi:        
0712 31 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)   5 5 -
0712 32 00 00 - - аурикулярiї (Auricularia spp.)   5 5 -
0712 33 00 00 - - тремеловi гриби (Tremella spp.)   5 5 -
0712 39 00 00 - - iншi   5 5 -
0712 90 - iншi овочi; овочевi сумiшi:        
0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки   20 20 -
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):        
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби   20 20 -
0712 90 19 00 - - - iнша   10 10 -
0712 90 30 00 - - помiдори   20 20 -
0712 90 50 00 - - морква   20 20 -
0712 90 90 00 - - iншi   20 20 -
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi:        
0713 10 - горох (Pisum sativum):        
0713 10 10 00 - - для сiвби   0 0 -
0713 10 90 00 - - iнший   5 5 -
0713 20 00 00 - турецький горох (нут)   10 10 -
  - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):        
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek   15 15 -
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis)   20 20 -
0713 33 - - квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phasеolus vulgaris):        
0713 33 10 00 - - - для сiвби   5 5 -
0713 33 90 00 - - - iнша   5 5 -
0713 34 00 00 - - земляний горiх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea)   10 10 -
0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna unguiculata)   10 10 -
0713 39 00 00 - - iншi   10 10 -
0713 40 00 00 - сочевиця   10 10 -
0713 50 00 00 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)   20 20 -
0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan)   20 20 -
0713 90 00 00 - iншi   20 20 -
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми:        
0714 10 00 00 - манiок (касава)   0 0 -
0714 20 - картопля солодка, або батат:        
0714 20 10 00 - - свiжа, цiла, призначена для вживання в їжу   20 20 -
0714 20 90 00 - - iнша   0 0 -
0714 30 00 00 - ямс (Dioscorea spp.)   0 0 -
0714 40 00 00 - таро (Colocasia spp.)   0 0 -
0714 50 00 00 - карибська капуста (Xanthosoma spp.)   0 0 -
0714 90 - iншi:        
0714 90 20 00 - - маранта, салеп i аналогiчнi коренеплоди та бульби з високим вмiстом крохмалю   20 20 -
0714 90 90 00 - - iншi   0 0 -

 

Група 08
Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь

     Примiтки:

     1. Ця група не включає неїстiвнi плоди або горiхи.

     2. Охолодженi плоди та горiхи слiд включати до тих самих позицiй, що i вiдповiднi свiжi плоди та горiхи.

     3. Сушенi плоди або сушенi горiхи цiєї групи можуть зазнавати часткової регiдратацiї чи iншої обробки з метою:

     (а) полiпшення їх консервацiї чи зберiгання, стiйкостi (наприклад, за допомогою помiрної термiчної обробки, обробки сiркою, доданням сорбiнової кислоти чи сорбату калiю);

     (b) полiпшення чи пiдтримання їх зовнiшнього вигляду (наприклад, доданням олiї чи в невеликiй кiлькостi глюкозного сиропу),

     за умови, що вони зберiгають властивостi сушених плодiв або горiхiв.

     Додатковi примiтки:

     1. Вмiст рiзноманiтних цукрiв у перерахунку на цукрозу (цукристiсть) у продуктах цiєї групи вiдповiдає показникам рефрактометра при температурi 20 °С, помноженим на коефiцiєнт 0,95.

     2. У товарних пiдкатегорiях 0811 90 11 00, 0811 90 31 00 i 0811 90 85 00 термiн "тропiчнi плоди" означає плоди гуаяви, манго, мангостану, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї.

     3. У товарних пiдкатегорiях 0811 90 11 00, 0811 90 31 00, 0811 90 85 00, 0812 90 70 00 i 0813 50 31 00 термiн "тропiчнi горiхи" означає кокосовi горiхи, горiхи кеш'ю, бразильськi, ареки (або бетель), коли та макадамiї.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:        
  - горiхи кокосовi:        
0801 11 00 00 - - висушенi   0 0 -
0801 12 00 00 - - з внутрiшньою оболонкою (ендокарп)   0 0 -
0801 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - горiхи бразильськi:        
0801 21 00 00 - - у шкаралупi   10 10 -
0801 22 00 00 - - без шкаралупи   10 10 -
  - горiхи кеш'ю:        
0801 31 00 - - у шкаралупi:        
0801 31 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0801 31 00 90 - - - iншi   10 10 -
0801 32 00 - - без шкаралупи:        
0801 32 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0801 32 00 90 - - - iншi   5 5 -
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:        
  - мигдаль:        
0802 11 - - у шкiрцi:        
0802 11 10 - - - гiркий:        
0802 11 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 11 10 90 - - - - iнший   5 5 -
0802 11 90 - - - iнший:        
0802 11 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 11 90 90 - - - - iнший   5 5 -
0802 12 - - без шкiрки:        
0802 12 10 - - - гiркий:        
0802 12 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 12 10 90 - - - - iнший   5 5 -
0802 12 90 - - - iнший:        
0802 12 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 12 90 90 - - - - iнший   5 5 -
  - горiхи лiсовi (Сorylus spp.):        
0802 21 00 - - у шкаралупi:        
0802 21 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 21 00 90 - - - iншi   5 5 -
0802 22 00 - - без шкаралупи:        
0802 22 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 22 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - горiхи волоськi:        
0802 31 00 00 - - у шкаралупi   10 10 -
0802 32 00 00 - - без шкаралупи   10 10 -
  - каштани (Castanea spp.):        
0802 41 00 00 - - у шкiрцi   5 5 -
0802 42 00 00 - - без шкiрки   5 5 -
  - фiсташки:        
0802 51 00 00 - - у шкаралупi   5 5 -
0802 52 00 00 - - без шкаралупи   5 5 -
  - горiхи макадамiї:        
0802 61 00 00 - - у шкаралупi   15 15 -
0802 62 00 00 - - без шкаралупи   15 15 -
0802 70 00 00 - горiхи коли (Cola spp.)   15 15 -
0802 80 00 00 - горiхи ареки, або бетель   15 15 -
0802 90 - iншi:        
0802 90 10 00 - - пекан   15 15 -
0802 90 50 00 - - горiшки кедровi   15 15 -
0802 90 85 - - iншi:        
0802 90 85 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг   0 0 -
0802 90 85 90 - - - iншi   15 15 -
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi:        
0803 10 - плантайни:        
0803 10 10 00 - - свiжi   0 0 -
0803 10 90 00 - - сушенi   0 0 -
0803 90 - iншi:        
0803 90 10 00 - - свiжi   0 0 -
0803 90 90 00 - - сушенi   0 0 -
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi:        
0804 10 00 00 - фiнiки   3 3 -
0804 20 - iнжир:        
0804 20 10 00 - - свiжий   3 3 -
0804 20 90 00 - - сушений   3 3 -
0804 30 00 00 - ананаси   3 3 -
0804 40 00 00 - авокадо   3 3 -
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан   0 0 -
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi:        
0805 10 - апельсини:        
  - - апельсини солодкi, свiжi:        
0805 10 22 00 - - - пупковi апельсини (navel oranges)   0 0 -
0805 10 24 00 - - - звичайнi апельсини ("white", "round", "blond" oranges)   0 0 -
0805 10 28 00 - - - iншi   0 0 -
0805 10 80 00 - - iншi   0 0 -
  - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових:        
0805 21 - - мандарини (включаючи танжерини та сатсума):        
0805 21 10 00 - - - сатсума   0 0 -
0805 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
0805 22 00 00 - - клементини   0 0 -
0805 29 00 00 - - iншi   0 0 -
0805 40 00 00 - грейпфрути, включаючи помело   0 0 -
0805 50 - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) i лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia):        
0805 50 10 00 - - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum)   0 0 -
0805 50 90 00 - - лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia)   0 0 -
0805 90 00 00 - iншi   0 0 -
0806 Виноград, свiжий або сушений:        
0806 10 - свiжий:        
0806 10 10 00 - - столовий   10 10 -
0806 10 90 00 - - iнший   10 10 -
0806 20 - сушений:        
0806 20 10 00 - - коринка   0 0 -
0806 20 30 00 - - султана   0 0 -
0806 20 90 00 - - iнший   0 0 -
0807 Динi (включаючи кавуни) i папая, свiжi:        
  - динi (включаючи кавуни):        
0807 11 00 - - кавуни:        
0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   20 20 -
0807 19 00 - - iншi:        
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   20 20 -
0807 20 00 00 - папая   0 0 -
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:        
0808 10 - яблука:        
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня   10 10 -
0808 10 80 - - iншi:        
0808 10 80 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -
0808 30 - грушi:        
0808 30 10 00 - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня   10 10 -
0808 30 90 - - iншi:        
0808 30 90 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0808 30 90 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -
0808 40 00 00 - айва   10 10 -
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi:        
0809 10 00 00 - абрикоси   5 5 -
  - вишня та черешня:        
0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus)   5 5 -
0809 29 00 00 - - iншi   5 5 -
0809 30 - персики, включаючи нектарини:        
0809 30 10 00 - - нектарини   5 5 -
0809 30 90 00 - - iншi   5 5 -
0809 40 - сливи та терен:        
0809 40 05 00 - - сливи   5 5 -
0809 40 90 00 - - терен   5 5 -
0810 Iншi плоди, свiжi:        
0810 10 00 00 - суницi та полуницi   17 17 -
0810 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода):        
0810 20 10 00 - - малина   20 20 -
0810 20 90 00 - - iншi   20 20 -
0810 30 - смородина чорна, бiла або червона та аґрус:        
0810 30 10 00 - - смородина чорна   20 20 -
0810 30 30 00 - - смородина червона (порiчки)   20 20 -
0810 30 90 00 - - iнша   20 20 -
0810 40 - журавлина, чорниця та iншi плоди роду Vaccinium:        
0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaеa)   20 20 -
0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus   20 20 -
0810 40 50 00 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum   20 20 -
0810 40 90 00 - - iншi   20 20 -
0810 50 00 00 - кiвi   0 0 -
0810 60 00 00 - дурiан   10 10 -
0810 70 00 00 - хурма   10 10 -
0810 90 - iншi:        
0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая   10 10 -
0810 90 75 00 - - iншi   10 10 -
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0811 10 - суницi та полуницi:        
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0811 10 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   10 10 -
0811 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
0811 10 90 00 - - iншi   10 10 -
0811 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:        
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0811 20 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   10 10 -
0811 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
0811 20 31 00 - - - малина   10 10 -
0811 20 39 00 - - - чорна смородина   10 10 -
0811 20 51 00 - - - червона смородина (порiчки)   10 10 -
0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковицi   10 10 -
0811 20 90 00 - - - iншi   10 10 -
0811 90 - iншi:        
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
0811 90 11 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   10 10 -
0811 90 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
0811 90 31 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   10 10 -
0811 90 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus   10 10 -
0811 90 70 00 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium   10 10 -
  - - - вишнi та черешнi:        
0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Рrunus cerasus)   10 10 -
0811 90 80 00 - - - - iншi   10 10 -
0811 90 85 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   10 10 -
0811 90 95 00 - - - iншi   10 10 -
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:        
0812 10 00 00 - вишнi та черешнi   20 20 -
0812 90 - iншi:        
0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини   20 20 -
0812 90 30 00 - - папая   20 20 -
0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus   20 20 -
0812 90 70 00 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи   20 20 -
0812 90 98 00 - - iншi   20 20 -
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:        
0813 10 00 00 - абрикоси   0 0 -
0813 20 00 00 - чорнослив   0 0 -
0813 30 00 00 - яблука   20 20 -
0813 40 - iншi плоди:        
0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини   12 12 -
0813 40 30 00 - - грушi   12 12 -
0813 40 50 00 - - папая   12 12 -
0813 40 65 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая   12 12 -
0813 40 95 00 - - iншi   12 12 -
0813 50 - сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:        
  - - сумiшi сушених плодiв, крiм плодiв товарних позицiй 0801 - 0806:        
  - - - без чорносливу:        
0813 50 12 00 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї   5 5 -
0813 50 15 00 - - - - iншi   5 5 -
0813 50 19 00 - - - з чорносливом   5 5 -
  - - сумiшi, що складаються виключно iз сушених горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802:        
0813 50 31 00 - - - з тропiчних горiхiв   5 5 -
0813 50 39 00 - - - iншi   5 5 -
  - - iншi сумiшi:        
0813 50 91 00 - - - без чорносливу та iнжиру   5 5 -
0813 50 99 00 - - - iншi   5 5 -
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю   20 20 -

 

Група 09
Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощi

     Примiтки:

     1. Сумiшi продуктiв товарних позицiй 0904 - 0910 класифiкуються таким чином:

     (а) сумiшi двох або бiльше продуктiв, що належать до однiєї i тiєї самої товарної позицiї, класифiкуються в цiй самiй товарнiй позицiї;

     (b) сумiшi двох або бiльше продуктiв, що належать до рiзних товарних позицiй, класифiкуються в товарнiй позицiї 0910.

     Додання iнших речовин до продуктiв товарних позицiй 0904 - 0910 (або до сумiшей, зазначених у пiдпунктi (а) або (b)) не повинно впливати на їх класифiкацiю за умови, що одержанi сумiшi зберiгають основнi характеристики продуктiв цих товарних позицiй. В iншому разi цi сумiшi не класифiкуються в цiй групi. Продукти, що становлять сумiшi смакових добавок або сумiшi приправ, класифiкуються в товарнiй позицiї 2103.

     2. До цiєї групи не включаються перець кубеба (Piper cubeba) та iншi продукти товарної позицiї 1211.

     Додаткова примiтка:

     До сумiшей, зазначених в примiтцi 1 (а), застосовується ставка мита того компонента, який має найвищу ставку мита.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї:        
  - кава несмажена:        
0901 11 00 - - з кофеїном:        
0901 11 00 10 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної   0 0 -
0901 11 00 90 - - - iнша   0 0 -
0901 12 00 00 - - без кофеїну   0 0 -
  - кава смажена:        
0901 21 00 00 - - з кофеїном   5 5 -
0901 22 00 00 - - без кофеїну   5 5 -
0901 90 - iншi:        
0901 90 10 00 - - шкаралупа та оболонки зерен кави   0 0 -
0901 90 90 00 - - замiнники кави, що мiстять каву   20 20 -
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований:        
0902 10 00 - чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг:        
0902 10 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах   10 10 -
0902 10 00 90 - - iнший   10 10 -
0902 20 00 - iнший чай, зелений (неферментований):        
0902 20 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше   0 0 -
0902 20 00 90 - - iнший   10 10 -
0902 30 00 - чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг:        
0902 30 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах   10 10 -
0902 30 00 90 - - iнший   10 10 -
0902 40 00 - iнший чай, чорний (ферментований) i частково ферментований:        
0902 40 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше   0 0 -
0902 40 00 90 - - iнший   10 10 -
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай   5 5 -
0904 Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi:        
  - перець роду Рiper:        
0904 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений   0 0 -
0904 12 00 00 - - подрiбнений чи мелений   0 0 -
  - плоди роду Сapsicum або роду Pimenta:        
0904 21 - - сушенi, неподрiбненi i немеленi:        
0904 21 10 00 - - - перець солодкий (Сapsicum annuum)   0 0 -
0904 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
0904 22 00 00 - - подрiбненi або меленi   0 0 -
0905 Ванiль:        
0905 10 00 00 - неподрiбнена i немелена   0 0 -
0905 20 00 00 - подрiбнена або мелена   0 0 -
0906 Кориця та квiти коричного дерева:        
  - неподрiбненi та немеленi:        
0906 11 00 00 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)   0 0 -
0906 19 00 00 - - iнше   0 0 -
0906 20 00 00 - подрiбненi чи меленi   0 0 -
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки):        
0907 10 00 00 - неподрiбнена i немелена   0 0 -
0907 20 00 00 - подрiбнена або мелена   0 0 -
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон:        
  - горiх мускатний:        
0908 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений   0 0 -
0908 12 00 00 - - подрiбнений або мелений   0 0 -
  - мацiс:        
0908 21 00 00 - - неподрiбнений i немелений   0 0 -
0908 22 00 00 - - подрiбнений або мелений   0 0 -
  - кардамон:        
0908 31 00 00 - - неподрiбнений i немелений   0 0 -
0908 32 00 00 - - подрiбнений або мелений   0 0 -
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю:        
  - насiння корiандру:        
0909 21 00 00 - - неподрiбнене та немелене   0 0 -
0909 22 00 00 - - подрiбнене або мелене   0 0 -
  - насiння кумiну (кмину римського):        
0909 31 00 00 - - неподрiбнене та немелене   0 0 -
0909 32 00 00 - - подрiбнене або мелене   0 0 -
  - насiння анiсу, бадьяну, кмину або фенхелю; ягоди ялiвцю:        
0909 61 00 00 - - неподрiбненi та немеленi   0 0 -
0909 62 00 00 - - подрiбнене або мелене   0 0 -
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi:        
  - iмбир:        
0910 11 00 00 - - неподрiбнений та немелений   0 0 -
0910 12 00 00 - - подрiбнений або мелений   0 0 -
0910 20 - шафран:        
0910 20 10 00 - - неподрiбнений i немелений   0 0 -
0910 20 90 00 - - подрiбнений чи мелений   0 0 -
0910 30 00 00 - турмерик (куркума)   0 0 -
  - iншi прянощi:        
0910 91 - - сумiшi, зазначенi в примiтцi 1 (b) цiєї групи:        
0910 91 05 00 - - - каррi   0 0 -
  - - - iншi:        
0910 91 10 00 - - - - неподрiбненi та немеленi   0 0 -
0910 91 90 00 - - - - подрiбненi чи меленi   0 0 -
0910 99 - - iншi:        
0910 99 10 00 - - - насiння гуньби сiнної (Trigonella foenum-graecum)   0 0 -
  - - - чебрець:        
  - - - - неподрiбнений i немелений:        
0910 99 31 00 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum)   0 0 -
0910 99 33 00 - - - - - iнший   0 0 -
0910 99 39 00 - - - - подрiбнений чи мелений   0 0 -
0910 99 50 00 - - - лаврове листя   0 0 -
  - - - iншi:        
0910 99 91 00 - - - - неподрiбненi та немеленi   0 0 -
0910 99 99 00 - - - - подрiбненi чи меленi   0 0 -

 

Група 10
Зерновi культури

     Примiтки:

     1. (а) Ця група включає тiльки зерна, у тому числi не вiддiленi вiд колоскiв або стебел;

     (b) Ця група не включає зерно, лущене або оброблене будь-яким iншим способом. Проте рис лущений, обрушений, полiрований, глазурований, пропарений або битий класифiкується в товарнiй позицiї 1006.

     2. У товарну позицiю 1005 не включається цукрова кукурудза (група 07).

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     Термiн "тверда пшениця" означає пшеницю виду Triticum durum i гiбриди, одержанi вiд мiжвидового схрещення Triticum durum з iншими видами, якi мають таку саму кiлькiсть хромосом (28).

     Додатковi примiтки:

     1. Наведенi нижче термiни мають такi значення:

     (а) "короткозерний рис" (товарнi пiдкатегорiї 1006 10 30 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 i 1006 30 92 00) - рис, довжина зерен якого не бiльш як 5,2 мм i спiввiдношення довжини та ширини менш як 2;

     (b) "середньозерний рис" (товарнi пiдкатегорiї 1006 10 50 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 i 1006 30 94 00) - рис, довжина зерен якого понад 5,2 мм, але не бiльш як 6 мм i спiввiдношення довжини та ширини менш як 3;

     (c) "довгозерний рис" (товарнi пiдкатегорiї 1006 10 71 00, 1006 10 79 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 i 1006 30 98 00) - рис, довжина зерен якого понад 6 мм;

     (d) "рис у плiвцi (рис-сирець)" (товарнi пiдкатегорiї 1006 10 30 00, 1006 10 50 00, 1006 10 71 00 i 1006 10 79 00) - рис, який зберiг плiвку пiсля обмолоту;

     (e) "рис лущений" (товарнi пiдкатегорiї 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 i 1006 20 98 00) - рис, з якого видалено тiльки плiвку. До цього виду належить рис з комерцiйними назвами "коричневий рис", "рис карго", "рис лунзен" i "рис сбрамато";

     (f) "рис напiвобрушений" (товарнi пiдкатегорiї 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 i 1006 30 48 00) - рис, з якого видалено плiвку, частину зародку i повнiстю або частково зовнiшнiй шар оплодня, але внутрiшнiй шар залишено неторканим;

     (g) "рис повнiстю обрушений" (товарнi пiдкатегорiї 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 i 1006 30 98 00) - рис, з якого видалено плiвку, зовнiшнiй та внутрiшнiй шари оплодня, повнiстю зародок (якщо йдеться про довгi та середнi зерна) або частково зародок (якщо йдеться про короткi зерна) за можливого збереження продовгуватих бiлих борiздок на не бiльш як 10 % зерен;

     (h) "битий рис" (товарна пiдкатегорiя 1006 40 00 00) - дрiбнi частини зерна, довжина яких дорiвнює або менша нiж 3/4 середньої довжини цiлого зерна.

     2. Ставка мита, що застосовується до сумiшей, якi входять до цiєї групи, повинна бути такою:

     (а) до сумiшей, в яких один з компонентiв становить не менш як 90 мас.%, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

     (b) до iнших сумiшей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку iмпортного мита.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):        
  - пшениця тверда:        
1001 11 00 00 - - насiннєва   0 0 -
1001 19 00 00 - - iнша   10 10 -
  - iншi:        
1001 91 - - насiннєвi:        
1001 91 10 00 - - - спельта (полба)   10 10 -
1001 91 20 00 - - - пшениця м'яка та меслин   0 0 -
1001 91 90 00 - - - iнша   10 10 -
1001 99 00 00 - - iншi   10 10 -
1002 Жито:        
1002 10 00 00 - насiннєве   20 20 -
1002 90 00 00 - iнше   20 20 -
1003 Ячмiнь:        
1003 10 00 00 - насiннєвий   5 5 -
1003 90 00 00 - iнший   5 5 -
1004 Овес:        
1004 10 00 00 - насiннєвий   5 5 -
1004 90 00 00 - iнший   5 5 -
1005 Кукурудза:        
1005 10 - насiннєва:        
  - - гiбриди:        
1005 10 13 00 - - - гiбриди потрiйнi   0 0 -
1005 10 15 00 - - - гiбриди простi   0 0 -
1005 10 18 00 - - - iншi   0 0 -
1005 10 90 00 - - iнша   0 0 -
1005 90 00 00 - iнша   10 10 -
1006 Рис:        
1006 10 - рис у плiвцi (рис-сирець):        
1006 10 10 00 - - для сiвби   5 5 -
  - - iнший:        
1006 10 30 00 - - - короткозерний   5 5 -
1006 10 50 00 - - - середньозерний   5 5 -
  - - - довгозерний:        
1006 10 71 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 10 79 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
1006 20 - рис лущений (коричневий):        
  - - пропарений:        
1006 20 11 00 - - - короткозерний   5 5 -
1006 20 13 00 - - - середньозерний   5 5 -
  - - - довгозерний:        
1006 20 15 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 20 17 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
  - - iнший:        
1006 20 92 00 - - - короткозерний   5 5 -
1006 20 94 00 - - - середньозерний   5 5 -
  - - - довгозерний:        
1006 20 96 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 20 98 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
1006 30 - рис напiвобрушений або повнiстю обрушений, полiрований чи неполiрований, глазурований чи неглазурований:        
  - - напiвобрушений рис:        
  - - - пропарений:        
1006 30 21 00 - - - - короткозерний   5 5 -
1006 30 23 00 - - - - середньозерний   5 5 -
  - - - - довгозерний:        
1006 30 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 30 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
  - - - iнший:        
1006 30 42 00 - - - - короткозерний   5 5 -
1006 30 44 00 - - - - середньозерний   5 5 -
  - - - - довгозерний:        
1006 30 46 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 30 48 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
  - - повнiстю обрушений рис:        
  - - - пропарений:        
1006 30 61 00 - - - - короткозерний   5 5 -
1006 30 63 00 - - - - середньозерний   5 5 -
  - - - - довгозерний:        
1006 30 65 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 30 67 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
  - - - iнший:        
1006 30 92 00 - - - - короткозерний   5 5 -
1006 30 94 00 - - - - середньозерний   5 5 -
  - - - - довгозерний:        
1006 30 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3   5 5 -
1006 30 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше   5 5 -
1006 40 00 00 - рис битий   5 5 -
1007 Сорго зернове:        
1007 10 - насiннєве:        
1007 10 10 00 - - гiбриди   2 2 -
1007 10 90 00 - - iншi   2 2 -
1007 90 00 00 - iнше   2 2 -
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури:        
1008 10 00 00 - гречка   20 20 -
  - просо:        
1008 21 00 00 - - насiннєве   20 20 -
1008 29 00 00 - - iнше   20 20 -
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави   5 5 -
1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.)   20 20 -
1008 50 00 00 - кiноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa)   20 20 -
1008 60 00 00 - тритикале   20 20 -
1008 90 00 - iншi зерновi культури:        
1008 90 00 10 - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис)   1 1 -
1008 90 00 90 - - iншi   20 20 -

 

Група 11
Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) обсмажений солод, що використовується як замiнник кави (товарна позицiя 0901 або 2101);

     (b) борошно, крупку, крупи та крохмалi пiсля обробки, зазначенi в товарнiй позицiї 1901;

     (c) кукурудзянi пластiвцi або iншi продукти, зазначенi в товарнiй позицiї 1904;

     (d) овочi, приготовленi або консервованi, зазначенi в товарних позицiях 2001, 2004 або 2005;

     (e) фармацевтичну продукцiю (група 30); або

     (f) крохмалi, що мають властивостi парфумерних, косметичних або туалетних засобiв (група 33).

     2. (А) Продукти борошномельного виробництва, наведенi в таблицi далi, включаються до цiєї групи, якщо за масою сухої речовини:

     (а) вмiст крохмалю (визначений методом поляриметрiї за Еверсом) перевищує той, що зазначений у графi 2 таблицi; i

     (b) зольнiсть (вмiст золи) (пiсля внесення поправки на всi доданi мiнеральнi речовини) не перевищує рiвня, зазначеного у графi 3 таблицi.

     Продукти, що не вiдповiдають наведеним вимогам, слiд включати до товарної позицiї 2302. У будь-якому разi зародки зернових культур, цiлi, плющенi, переробленi в пластiвцi або розмеленi, завжди класифiкуються в товарнiй позицiї 1104.

     (B) Продукти цiєї групи, що вiдповiдають наведеним вимогам, слiд класифiкувати в товарнiй позицiї 1101 або 1102, якщо вихiд продукту при просiюваннi крiзь сито з металевої сiтки з вiчком, номiнальний розмiр якого наведено в графi 4 або 5 таблицi, становить за масою не менше нiж це передбачено для вiдповiдної зернової культури.

     В iншому разi їх слiд класифiкувати в товарнiй позицiї 1103 або 1104.

Зернова культура Вмiст крохмалю, мас.% Зольнiсть, мас.% Вихiд продукту при просiюваннi крiзь сито з вiчком не менше, мас.%
315 мкм 500 мкм
Пшениця i жито 45 2,5 80 -
Ячмiнь 45 3 80 -
Овес 45 5 80 -
Кукурудза i зернове сорго 45 2 - 90
Рис 45 1,6 80 -
Гречка 45 4 80 -
Iншi зерновi культури 45 2 50 -

     3. У товарнiй позицiї 1103 термiни "крупи" i "крупка" означають продукти, отриманi подрiбненням зерен зернових культур:

     (а) не менш як 95 мас.% яких проходять крiзь сито з металевої сiтки, розмiр вiчка якої становить 2 мм, - для продуктiв з кукурудзи;

     (b) не менш як 95 мас.% яких проходять крiзь сито з металевої сiтки, розмiр вiчка якої становить 1,25 мм, - для продуктiв з iнших зернових культур.

     Додатковi примiтки:

     1. Ставка мита, що застосовується до сумiшей, якi входять до цiєї групи, повинна бути такою:

     (а) до сумiшей, в яких один з компонентiв становить не менш як 90 мас.%, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

     (b) до iнших сумiшей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку iмпортного мита.

     2. У товарнiй позицiї 1106 термiни "борошно", "крупи" i "порошок" означають продукти (крiм подрiбненого висушеного кокоса), одержанi в результатi помелу або будь-якого iншого процесу подрiбнення бобових овочiв товарної позицiї 0713, саго або коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08:

     (а) не менш як 95 мас.% яких проходять крiзь сито з металевої сiтки, розмiр вiчка якої становить 2 мм, - для сушених бобових овочiв, саго, коренеплодiв, бульбоплодiв, а також продуктiв групи 08 (за винятком горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802);

     (b) не менш як 50 мас.% яких проходять крiзь сито з металевої сiтки, розмiр вiчка якої становить 2,5 мм, - для горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):        
  - борошно пшеничне:        
1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi   15 15 -
1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби   15 15 -
1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)   15 15 -
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):        
1102 20 - борошно кукурудзяне:        
1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%   20 20 -
1102 20 90 00 - - iнше   20 20 -
1102 90 - iнше:        
1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне   20 20 -
1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне   20 20 -
1102 90 50 00 - - борошно рисове   20 20 -
1102 90 70 00 - - борошно житнє   20 20 -
1102 90 90 00 - - iнше   20 20 -
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур:        
  - крупи та крупка:        
1103 11 - - з пшеницi:        
1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi   20 20 -
1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби   20 20 -
1103 13 - - з кукурудзи:        
1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%   20 20 -
1103 13 90 00 - - - iнша   20 20 -
1103 19 - - iз зерна iнших зернових культур:        
1103 19 20 00 - - - жита або ячменю   20 20 -
1103 19 40 00 - - - вiвса   20 20 -
1103 19 50 00 - - - рису   20 20 -
1103 19 90 00 - - - iнших   20 20 -
1103 20 - гранули:        
1103 20 25 00 - - жита або ячменю   20 20 -
1103 20 30 00 - - з вiвса   20 20 -
1103 20 40 00 - - з кукурудзи   20 20 -
1103 20 50 00 - - з рису   20 20 -
1103 20 60 00 - - з пшеницi   20 20 -
1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур   20 20 -
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:        
  - зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:        
1104 12 - - з вiвса:        
1104 12 10 00 - - - плющене   20 20 -
1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв   10 10 -
1104 19 - - з iнших зернових культур:        
1104 19 10 00 - - - пшеницi   20 20 -
1104 19 30 00 - - - жита   20 20 -
1104 19 50 00 - - - кукурудзи   20 20 -
  - - - з ячменю:        
1104 19 61 00 - - - - плющене   20 20 -
1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв   20 20 -
  - - - iнших:        
1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису   20 20 -
1104 19 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iнше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене):        
1104 22 - - з вiвса:        
1104 22 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене   20 20 -
1104 22 50 00 - - - обрушене   20 20 -
1104 22 95 00 - - - iнше   20 20 -
1104 23 - - з кукурудзи:        
1104 23 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене   20 20 -
1104 23 98 00 - - - iнше   20 20 -
1104 29 - - з iнших зернових культур:        
  - - - ячменю:        
1104 29 04 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене   20 20 -
1104 29 05 00 - - - - обрушене   20 20 -
1104 29 08 00 - - - - iнше   20 20 -
  - - - iнше:        
1104 29 17 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене   20 20 -
1104 29 30 00 - - - - обрушене   20 20 -
  - - - - тiльки подрiбнене:        
1104 29 51 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 55 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 59 00 - - - - - iнше   20 20 -
  - - - - iнше:        
1104 29 81 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 85 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 89 00 - - - - - iнше   20 20 -
1104 30 - зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:        
1104 30 10 00 - - пшеницi   20 20 -
1104 30 90 00 - - iнших зернових культур   20 20 -
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi:        
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок   20 20 -
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули   20 20 -
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08:        
1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713   20 20 -
1106 20 - iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714:        
1106 20 10 00 - - денатурованi   20 20 -
1106 20 90 00 - - iншi   20 20 -
1106 30 - з продуктiв групи 08:        
1106 30 10 00 - - з бананiв   20 20 -
1106 30 90 00 - - iншi   15 15 -
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:        
1107 10 - необсмажений:        
  - - з пшеницi:        
1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна   10 10 -
1107 10 19 00 - - - iнший   10 10 -
  - - iнший:        
1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна   10 10 -
1107 10 99 00 - - - iнший   10 10 -
1107 20 00 00 - обсмажений   10 10 -
1108 Крохмалi; iнулiн:        
  - крохмалi:        
1108 11 00 00 - - пшеничний   15 15 -
1108 12 00 00 - - кукурудзяний   10 10 -
1108 13 00 00 - - картопляний   15 15 -
1108 14 00 00 - - манiоковий   20 20 -
1108 19 - - iнший:        
1108 19 10 00 - - - рисовий   15 15 -
1108 19 90 00 - - - iнший   15 15 -
1108 20 00 00 - iнулiн   20 20 -
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира   15 15 -

 

Група 12
Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж

     Примiтки:

     1. До товарної позицiї 1207 включаються серед iнших (inter alia) горiхи та ядра пальм, насiння бавовнику, рицини, кунжуту, гiрчицi, сафлору, маку та горiхи ши (горiхи карiте) i не включаються продукти товарної позицiї 0801 або 0802, а також маслини або оливки (група 07 або 20).

     2. До товарної позицiї 1208 включається, крiм не знежиреного вiд олiй борошна, частково знежирене борошно, а також борошно, знежирене, а потiм повнiстю або частково знову просочене своїми первинними олiями, i не включаються вiдходи, включенi до товарних позицiй 2304 - 2306.

     3. До товарної позицiї 1209 включається насiння бурякiв, трав, декоративних квiтiв, овочiв, лiсових i плодових дерев, вики (крiм виду Vicia faba) або люпину, призначене для сiвби.

     До цiєї товарної позицiї не включаються такi продукти, навiть якщо вони призначенi для сiвби:

     (а) бобовi овочевi культури або цукрова кукурудза групи 07;

     (b) прянощi та iншi продукти групи 09;

     (c) зерновi культури (група 10); або

     (d) продукти товарних позицiй 1201 - 1207 або 1211.

     4. До товарної позицiї 1211 включаються серед iнших (inter alia) такi рослини та їх частини: васильки, огiрочник, женьшень, гiсоп, солодка, усi види м'яти, розмарин, рута, шавлiя та полин.

     До товарної позицiї 1211 не включаються:

     (а) фармацевтичнi товари групи 30;

     (b) парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби групи 33; або

     (c) iнсектициди, фунгiциди, гербiциди, дезiнфiкуючi засоби або аналогiчнi речовини товарної позицiї 3808.

     5. У товарнiй позицiї 1212 термiн "морськi та iншi водоростi" не включає:

     (а) мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми товарної позицiї 2102;

     (b) культури мiкроорганiзмiв товарної позицiї 3002; або

     (c) добрива товарної позицiї 3101 або 3105.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     У товарнiй пiдпозицiї 1205 10 термiн "насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти" означає насiння свирiпи або рiпаку, яке дає нелетку олiю, що мiстить менш як 2 мас.% ерукової кислоти, i твердий компонент, який мiстить менш як 30 мкмоль/г глюкозинолатiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:        
1201 10 00 00 - для сiвби   0 0 -
1201 90 00 00 - iншi   0 0 -
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:        
1202 30 00 - для сiвби:        
1202 30 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше   0 0 -
1202 30 00 90 - - iнший   5 5 -
  - iнший:        
1202 41 00 - - нелущений:        
1202 41 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше   0 0 -
1202 41 00 90 - - - iнший   5 5 -
1202 42 00 - - лущений, подрiбнений або неподрiбнений:        
1202 42 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше   0 0 -
1202 42 00 90 - - - iнший   5 5 -
1203 00 00 00 Копра   5 5 -
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене:        
1204 00 10 00 - для сiвби   0 0 -
1204 00 90 00 - iнше   5 5 -
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене:        
1205 10 - насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти:        
1205 10 10 00 - - для сiвби   0 0 -
1205 10 90 00 - - iнше   0 0 -
1205 90 00 - iнше:        
1205 90 00 10 - - для сiвби   0 0 -
1205 90 00 90 - - iнше   0 0 -
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:        
1206 00 10 00 - для сiвби   0 0 -
  - iнше:        
1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами   10 10 -
1206 00 99 00 - - iнше   10 10 -
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:        
1207 10 00 00 - горiхи та ядра пальм   5 5 -
  - насiння бавовнику:        
1207 21 00 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 29 00 00 - - iнше   5 5 -
1207 30 00 00 - насiння рицини   5 5 -
1207 40 - насiння кунжуту:        
1207 40 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 40 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 50 - насiння гiрчицi:        
1207 50 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 50 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 60 00 00 - насiння сафлору (Carthamus tinctorius)   5 5 -
1207 70 00 00 - насiння динi (включаючи насiння кавуна)   5 5 -
  - iншi:        
1207 91 - - насiння маку:        
1207 91 10 00 - - - для сiвби   5 5 -
1207 91 90 00 - - - iнше   5 5 -
1207 99 - - iншi:        
1207 99 20 00 - - - для сiвби   5 5 -
  - - - iншi:        
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель   5 5 -
1207 99 96 00 - - - - iншi   5 5 -
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:        
1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв   5 5 -
1208 90 00 00 - iнше   5 5 -
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби:        
1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв   5 5 -
  - насiння кормових культур:        
1209 21 00 00 - - насiння люцерни   0 0 -
1209 22 - - насiння конюшини (Trifolium spp.):        
1209 22 10 00 - - - конюшини лучної (Тrifolium pratense L.)   0 0 -
1209 22 80 00 - - - iнше   0 0 -
1209 23 - - насiння кострицi:        
1209 23 11 00 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.)   0 0 -
1209 23 15 00 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.)   0 0 -
1209 23 80 00 - - - iнше   0 0 -
1209 24 00 00 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)   0 0 -
1209 25 - - насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):        
1209 25 10 00 - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.)   0 0 -
1209 25 90 00 - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.)   0 0 -
1209 29 - - iншi:        
1209 29 45 00 - - - насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis)   0 0 -
1209 29 50 00 - - - насiння люпину   0 0 -
1209 29 60 00 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba)   0 0 -
1209 29 80 00 - - - iнше   0 0 -
1209 30 00 00 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток   0 0 -
  - iнше:        
1209 91 - - насiння овочевих рослин:        
1209 91 30 00 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva)   0 0 -
1209 91 80 00 - - - iнше   0 0 -
1209 99 - - iнше:        
1209 99 10 00 - - - насiння лiсових дерев   0 0 -
  - - - iнше:        
1209 99 91 00 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00   0 0 -
1209 99 99 00 - - - - iнше   0 0 -
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:        
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул   20 20 -
1210 20 - шишки хмелю, подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:        
1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн   20 20 -
1210 20 90 00 - - iншi   20 20 -
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi:        
1211 20 00 - коренi женьшеню:        
1211 20 00 10 - - охолодженi або замороженi   10 15 -
1211 20 00 90 - - iншi   0 0 -
1211 30 00 00 - листя коки   0 0 -
1211 40 00 00 - макова соломка   0 0 -
1211 50 00 00 - ефедра   0 0 -
1211 90 - iншi:        
1211 90 30 00 - - плоди дерева кумару, або англiйського бобу   0 0 -
1211 90 86 - - iншi:        
1211 90 86 10 - - - охолодженi або замороженi   10 15 -
1211 90 86 90 - - - iншi   0 0 -
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi:        
  - морськi та iншi водоростi:        
1212 21 00 00 - - придатнi для споживання людиною   15 15 -
1212 29 00 00 - - iншi   15 15 -
  - iншi:        
1212 91 - - цукровi буряки:        
1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi   20 20 -
1212 91 80 00 - - - iншi   20 20 -
1212 92 00 00 - - плоди рiжкового дерева (цератонiя)   15 15 -
1212 93 00 00 - - цукрова тростина   20 20 -
1212 94 00 00 - - коренi цикорiю   15 15 -
1212 99 - - iншi:        
  - - - насiння рiжкового дерева:        
1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене   15 15 -
1212 99 49 00 - - - - iнше   15 15 -
1212 99 95 00 - - - iншi   15 15 -
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул   20 20 -
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi:        
1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни   5 5 -
1214 90 - iншi:        
1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди   5 5 -
1214 90 90 00 - - iншi   5 5 -

 

Група 13
Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти

     Примiтка:

     1. До товарної позицiї 1302 включаються серед iнших (inter alia) екстракти солодки (локрицi), пiретруму, хмелю, алое та опiуму.

     До цiєї товарної позицiї не включаються:

     (а) екстракт солодки (локрицi), який мiстить бiльш як 10 мас.% цукрози або поданий у виглядi кондитерських виробiв (товарна позицiя 1704);

     (b) екстракт солодовий (товарна позицiя 1901);

     (c) екстракти кави, чаю або мате (парагвайського чаю) (товарна позицiя 2101);

     (d) рослиннi соки i екстракти, що входять до складу спиртових напоїв (група 22);

     (e) натуральна камфора, глiциризин та iншi продукти товарної позицiї 2914 або 2938;

     (f) концентрати з макової соломки, що мiстять не менш як 50 мас.% алкалоїдiв (товарна позицiя 2939);

     (g) медикаменти товарної позицiї 3003 або 3004 i реактиви для визначення групи або елементiв кровi (товарна позицiя 3006);

     (h) екстракти дубильнi або фарбувальнi (товарна позицiя 3201 або 3203);

     (ij) ефiрнi олiї, конкрети, абсолюти, резиноїди, екстрагованi ефiрнi олiї, воднi дистиляти чи воднi розчини ефiрних олiй або готовi продукти, виробленi на основi ароматичних (запашних) речовин, якi використовуються для виробництва напоїв (група 33); або

     (k) натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чикл або аналогiчнi природнi смоли (товарна позицiя 4001).

     Додаткова примiтка:

     Сумiшi пектинових речовин i цукру, iз вмiстом цукру понад 90 мас.%, в перерахунку на суху речовину, виключаються з товарної пiдпозицiї 1302 20 i, як правило, повиннi бути класифiкованi в групi 17, оскiльки визначальна характеристика продукту визначається цукром.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад бальзами):        
1301 20 00 00 - гумiарабiк   0 0 -
1301 90 00 00 - iншi   0 0 -
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:        
  - соки i екстракти рослинного походження:        
1302 11 00 00 - - опiум   0 0 -
1302 12 00 00 - - iз солодки (локрицi)   0 0 -
1302 13 00 00 - - з хмелю   10 10 -
1302 14 00 00 - - з ефедри   0 0 -
1302 19 - - iншi:        
1302 19 05 00 - - - живиця ванiльна   0 0 -
1302 19 70 00 - - - iншi   0 0 -
1302 20 - пектиновi речовини, пектинати i пектати:        
1302 20 10 00 - - сухi   0 0 -
1302 20 90 00 - - iншi   0 0 -
  - клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:        
1302 31 00 00 - - агар-агар   0 0 -
1302 32 - - клеї i загусники з плодiв i насiння рiжкового дерева або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або невидозмiненi:        
1302 32 10 00 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева   0 0 -
1302 32 90 00 - - - з насiння циамопсиса, або гуара   0 0 -
1302 39 00 00 - - iншi   0 0 -

 

Група 14
Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

     Примiтки:

     1. Ця група не включає товари, що повиннi включатися до роздiлу XI: рослиннi матерiали або волокна, якi використовуються в основному для виробництва текстильних матерiалiв, незалежно вiд способу виробництва, або iншi рослиннi матерiали, спецiально обробленi для їх використання виключно як текстильних матерiалiв.

     2. До товарної позицiї 1401 включаються серед iнших (inter alia) бамбук (розщеплений або нерозщеплений, розпиляний уздовж або нерозпиляний, розрiзаний уздовж або нерозрiзаний, iз закругленими кiнцями або з незакругленими, вибiлений або невибiлений, вогнетривкий або невогнетривкий, полiрований або неполiрований, пофарбований або непофарбований), розщеплена верба, тростина тощо, серцевина пальми ротанг, очищенi вiд серцевини або розщепленi вздовж стебла пальми ротанг. Ця товарна позицiя не включає лущену деревину (товарна позицiя 4404).

     3. До товарної позицiї 1404 не включаються шерсть деревна (товарна позицiя 4405) та вузли або пучки, готовi для виготовлення мiтел або щiток (товарна позицiя 9603).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння:        
1401 10 00 00 - бамбук   2 2 -
1401 20 00 00 - iндiйська тростина, або ротанг   2 2 -
1401 90 00 00 - iншi   2 2 -
[1402]          
[1403]          
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi:        
1404 20 00 00 - бавовняний линт   2 2 -
1404 90 00 00 - iншi   2 2 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.