Роздiл VIII
ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНI, ШКIРА ВИЧИНЕНА, НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНО-СIДЕЛЬНI ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНI РЕЧI, СУМКИ ТА АНАЛОГIЧНI ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРIМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

Група 41
Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (a) обрiзки та аналогiчнi вiдходи шкур необроблених (товарна позицiя 0511);

     (b) шкурки або частини шкурок птахiв з пiр'ям або пухом (товарна позицiя 0505 або 6701); або

     (c) шкури тварин з волосяним або шерстним покривом необробленi, дубленi або вичиненi (група 43), однак необробленi шкури з волосяним або шерстним покривом великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), тварин родини конячих, овець або ягнят (крiм ягнят астраханської, курдючної, каракульової, персидської або аналогiчних порiд, а також ягнят iндiйської, китайської, монгольської або тибетської порiд), кiз або козенят (крiм єменської, монгольської або тибетської порiд), свиней (включаючи американських диких свиней пекарi), сарн, газелей, верблюдiв (включаючи одногорбих верблюдiв), пiвнiчних оленiв, лосiв, оленiв, косуль або собак класифiкуються у групi 41.

     2. (A) До товарних позицiй 4104 - 4106 не включаються шкури, пiдданi оборотному дубленню (чиненню) (включаючи попереднє дублення) (товарнi позицiї 4101 - 4103 залежно вiд конкретного випадку).

     (B) У товарних позицiях 4104 - 4106 термiн "краст" означає шкури, пiдданi перед сушiнням додублюванню, фарбуванню або жируванню (просоченню жирами).

     3. В УКТ ЗЕД термiн "композицiйна шкiра" означає лише шкiру, класифiковану в товарнiй позицiї 4115.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок:        
4101 20 - шкури цiлi, неспилок, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свiжому, мокросолоному або iншому консервованому виглядi:        
4101 20 10 00 - - свiжi   0 0 шт
4101 20 30 00 - - мокросолонi   0 0 шт
4101 20 50 00 - - прiсносухi або сухосолонi   0 0 шт
4101 20 80 00 - - iншi   0 0 шт
4101 50 - цiлi шкури масою бiльш як 16 кг:        
4101 50 10 00 - - свiжi   0 0 шт
4101 50 30 00 - - мокросолонi   0 0 шт
4101 50 50 00 - - прiсносухi або сухосолонi   0 0 шт
4101 50 90 00 - - iншi   0 0 шт
4101 90 00 00 - iншi, включаючи чапраки, напiвчапраки та поли   0 0 -
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (c) до цiєї групи:        
4102 10 - з вовняним покривом:        
4102 10 10 00 - - ягнят   0 0 шт
4102 10 90 00 - - iншi   0 0 шт
  - без вовняного покриву:        
4102 21 00 00 - - пiкельованi   0 0 шт
4102 29 00 00 - - iншi   0 0 шт
4103 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи:        
4103 20 00 00 - рептилiй   3 3 шт
4103 30 00 00 - свиней   3 3 шт
4103 90 00 00 - iншi   3 3 шт
4104 Дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки:        
  - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат):        
4104 11 - - нешлiфованi лицевi неспилки, лицевi спилки:        
4104 11 10 00 - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
  - - - iншi:        
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):        
4104 11 51 00 - - - - - шкiра з цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
4104 11 59 00 - - - - - iншi   3 3 шт
4104 11 90 00 - - - - iншi   3 3 шт
4104 19 - - iншi:        
4104 19 10 00 - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
  - - - iншi:        
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):        
4104 19 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
4104 19 59 00 - - - - - iншi   3 3 шт
4104 19 90 00 - - - - iншi   3 3 шт
  - у сухому станi (краст):        
4104 41 - - нешлiфованi лицевi неспилки; лицевi спилки:        
  - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):        
4104 41 11 00 - - - - шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
4104 41 19 00 - - - - iншi   3 3 шт
  - - - iншi:        
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):        
4104 41 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
4104 41 59 00 - - - - - iншi   3 3 шт
4104 41 90 00 - - - - iншi   3 3 шт
4104 49 - - iншi:        
  - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):        
4104 49 11 00 - - - - шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
4104 49 19 00 - - - - iншi   3 3 шт
  - - - iншi:        
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволiв):        
4104 49 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 шт
4104 49 59 00 - - - - - iншi   3 3 шт
4104 49 90 00 - - - - iншi   3 3 шт
4105 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:        
4105 10 00 00 - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)   3 3 шт
4105 30 - у сухому станi (краст):        
4105 30 10 00 - - iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
4105 30 90 00 - - iншi   3 3 шт
4106 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:        
  - кiз або козенят:        
4106 21 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)   3 3 шт
4106 22 - - у сухому станi (краст):        
4106 22 10 00 - - - iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
4106 22 90 00 - - - iншi   3 3 шт
  - свиней:        
4106 31 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)   3 3 шт
4106 32 00 00 - - у сухому станi (краст)   3 3 шт
4106 40 - рептилiй:        
4106 40 10 00 - - попереднього рослинного дублення   3 3 шт
4106 40 90 00 - - iншi   3 3 шт
  - iншi:        
4106 91 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат)   3 3 -
4106 92 00 00 - - у сухому станi (краст)   3 3 шт
4107 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114:        
  - цiлi шкури:        
4107 11 - - нешлiфованi лицьовi неспилки:        
  - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):        
4107 11 11 00 - - - - опойок бокс   3 3 м2
4107 11 19 00 - - - - iнша   3 3 м2
4107 11 90 00 - - - iншi   3 3 м2
4107 12 - - лицьовi спилки:        
  - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):        
4107 12 11 00 - - - - опойок бокс   3 3 м2
4107 12 19 00 - - - - iнша   3 3 м2
  - - - iншi:        
4107 12 91 00 - - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв)   3 3 м2
4107 12 99 00 - - - - шкiра iз шкур родини конячих   3 3 м2
4107 19 - - iншi:        
4107 19 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)   3 3 м2
4107 19 90 00 - - - iншi   3 3 м2
  - iнша, включаючи напiвшкiру:        
4107 91 - - нешлiфований лицьовий неспилок:        
4107 91 10 00 - - - пiдошовна   3 3 -
4107 91 90 00 - - - iнша   3 3 м2
4107 92 - - лицьовий спилок:        
4107 92 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв)   3 3 м2
4107 92 90 00 - - - шкiра iз шкур родини конячих   3 3 м2
4107 99 - - iнша:        
4107 99 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв)   3 3 м2
4107 99 90 00 - - - шкiра iз шкур родини конячих   3 3 м2
[4108]          
[4109]          
[4110]          
[4111]          
4112 00 00 00 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, в тому числi вичинена пiд пергамент, iз шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114   3 3 м2
4113 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, в тому числi вичинена пiд пергамент, iз шкур iнших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114:        
4113 10 00 00 - кiз або козенят   3 3 м2
4113 20 00 00 - свиней   3 3 м2
4113 30 00 00 - рептилiй   3 3 м2
4113 90 00 00 - iнша   3 3 м2
4114 Замша (включаючи комбiновану замшу); шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована:        
4114 10 - замша (включаючи замшу комбiновану):        
4114 10 10 00 - - iз шкур овець та шкурок ягнят   5 5 шт
4114 10 90 00 - - iз шкур iнших тварин   5 5 шт
4114 20 00 00 - шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована   5 5 м2
4115 Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах; обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок та борошно:        
4115 10 00 00 - шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах   10 10 -
4115 20 00 00 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок i борошно   10 10 -

 

Група 42
Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)

     Примiтки:

     1. В цiй групi термiн "натуральна шкiра" поширюється на замшу (включаючи комбiновану замшу), шкiру лакову, шкiру лакову ламiновану i шкiру металiзовану.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) кетгут хiрургiчний стерильний та аналогiчнi стерильнi матерiали для накладення швiв (товарна позицiя 3006);

     (b) предмети одягу або додатковi речi до одягу (крiм рукавиць, рукавичок, мiтенок) з пiдкладкою з натурального або штучного хутра, або у яких натуральне чи штучне хутро прикрiплене iз зовнiшнього боку, крiм випадкiв, коли хутро є тiльки оздобленням (товарна позицiя 4303 або 4304);

     (c) готовi вироби iз сiтки (товарна позицiя 5608);

     (d) вироби групи 64;

     (e) головнi убори або їх частини групи 65;

     (f) батоги, хлисти або iншi вироби товарної позицiї 6602;

     (g) запонки, браслети або iнша бiжутерiя (товарна позицiя 7117);

     (h) деталi або оздоблення упряжi, наприклад, стремена, вудила, пряжки для кiнської збруї, металева фурнiтура, поданi окремо (в основному в роздiлi XV);

     (ij) струни, шкiра для барабанiв або аналогiчнi вироби, чи iншi частини музичних iнструментiв (товарна позицiя 9209);

     (k) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи та освiтлювальнi прилади);

     (l) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар); або

     (m) ґудзики, кнопки, застiбки-защiпки, форми для ґудзикiв або iншi частини цих виробiв, заготовки для ґудзикiв товарної позицiї 9606.

     3. (A) На додаток до положень примiтки 2 до товарної позицiї 4202 не включаються:

     (a) сумки, виготовленi з листiв пластмаси, з надрукованими зображеннями або без них, з ручками, не призначенi для тривалого використання (товарна позицiя 3923);

     (b) вироби з матерiалiв для плетiння (товарна позицiя 4602).

     (B) Вироби товарних позицiй 4202 i 4203, що мають частини з дорогоцiнного металу або металу, плакованого дорогоцiнним металом, з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного або реконструйованого), включаються до цих товарних позицiй, навiть якщо зазначенi частини мають бiльше нiж незначнi оздоблювальнi деталi або невеликi прикраси, за умови, що цi частини не змiнюють основного характеру виробу. В iншому разi зазначенi вироби включаються до групи 71.

     4. У товарнiй позицiї 4203 термiн "предмети одягу та додатковi речi до одягу" означає, серед iнших (inter alia) - рукавицi, рукавички та мiтенки (включаючи спортивнi або захиснi), фартухи та iнший захисний одяг, пiдтяжки, паски, патронташi та напульсники, за винятком ремiнцiв до наручних годинникiв (товарна позицiя 9113).

     Додаткова примiтка:

     У товарних пiдпозицiях товарної позицiї 4202 термiн "лицьова поверхня" означає матерiал лицьової поверхнi, який видно неозброєним оком, навiть якщо цей матерiал є лицьовим шаром комбiнацiї матерiалiв, з яких складається зовнiшнiй матерiал виробу.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв   10 10 -
4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям усiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером:        
  - саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби:        
4202 11 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри:        
4202 11 10 00 - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби   12,5 12,5 шт
4202 11 90 00 - - - iншi   12,5 12,5 -
4202 12 - - з лицьовою поверхнею iз пластмаси або текстильних матерiалiв:        
  - - - з листiв пластмаси:        
4202 12 11 00 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби   12,5 12,5 шт
4202 12 19 00 - - - - iншi   12,5 12,5 -
4202 12 50 00 - - - з формованої пластмаси   12,5 12,5 -
  - - - з iнших матерiалiв, включаючи вулканiзоване волокно:        
4202 12 91 00 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби   12,5 12,5 шт
4202 12 99 00 - - - - iншi   12,5 12,5 -
4202 19 - - iншi:        
4202 19 10 00 - - - з алюмiнiю   12,5 12,5 -
4202 19 90 00 - - - з iнших матерiалiв   12,5 12,5 -
  - сумочки дамськi з плечовим ремiнцем або без нього, включаючи сумки без ручок:        
4202 21 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри   12,5 12,5 шт
4202 22 - - з лицьовою поверхнею з листiв пластмаси або текстильних матерiалiв:        
4202 22 10 00 - - - з листiв пластмаси   12,5 12,5 шт
4202 22 90 00 - - - з текстильних матерiалiв   12,5 12,5 шт
4202 29 00 00 - - iншi   12,5 12,5 шт
  - вироби, якi, як правило, носяться у кишенях або дамських сумочках (шкiргалантерея):        
4202 31 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри   12,5 12,5 -
4202 32 - - з лицьовою поверхнею з листiв пластмаси або текстильних матерiалiв:        
4202 32 10 00 - - - з листiв пластмаси   12,5 12,5 -
4202 32 90 00 - - - з текстильних матерiалiв   12,5 12,5 -
4202 39 00 00 - - iншi   12,5 12,5 -
  - iншi:        
4202 91 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри:        
4202 91 10 00 - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi   12,5 12,5 -
4202 91 80 00 - - - iншi   12,5 12,5 -
4202 92 - - з лицьовою поверхнею з листiв пластмаси або текстильних матерiалiв:        
  - - - з листiв пластмаси:        
4202 92 11 00 - - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi   12,5 12,5 -
4202 92 15 00 - - - - футляри для музичних iнструментiв   12,5 12,5 -
4202 92 19 00 - - - - iншi   12,5 12,5 -
  - - - з текстильних матерiалiв:        
4202 92 91 00 - - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi   12,5 12,5 -
4202 92 98 00 - - - - iншi   12,5 12,5 -
4202 99 00 00 - - iншi   12,5 12,5 -
4203 Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри:        
4203 10 00 00 - предмети одягу   5 5 -
  - рукавички, мiтенки та рукавицi:        
4203 21 00 00 - - спецiально призначенi для спортивних цiлей   5 5 пар
4203 29 - - iншi:        
4203 29 10 00 - - - захиснi для всiх професiй   5 5 пар
4203 29 90 00 - - - iншi   10 10 пар
4203 30 00 00 - пояси, паски, портупеї i патронташi   10 10 -
4203 40 00 00 - iншi додатковi речi до одягу   5 5 -
[4204]          
4205 00 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри:        
  - для використання в машинах або механiчних пристроях чи для iнших технiчних цiлей:        
4205 00 11 00 - - транспортернi стрiчки та приводнi паси, або бельтинг   25 25 -
4205 00 19 00 - - iншi   20 20 -
4205 00 90 00 - iншi   20 20 -
4206 00 00 Вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль:        
4206 00 00 10 - кетгут   25 25 -
4206 00 00 90 - iншi   10 10 -

 

Група 43
Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

     Примiтки:

     1. В УКТ ЗЕД термiн "натуральне хутро", крiм необроблених хутрових шкурок товарної позицiї 4301, означає дубленi або вичиненi шкури усiх тварин з волосяним або шерстним покривом.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) шкурки або частини шкурок птахiв з пiр'ям або пухом (товарна позицiя 0505 або 6701);

     (b) сирi шкури та шкури з волосяним або шерстним покривом, що включаються до групи 41 (див. примiтку 1 (c) до зазначеної групи);

     (c) рукавички, мiтенки та рукавицi, шкiрянi з натуральним або штучним хутром (товарна позицiя 4203);

     (d) вироби групи 64;

     (e) головнi убори або частини головних уборiв групи 65; або

     (f) вироби групи 95 (наприклад, iгри, iграшки, спортивний iнвентар).

     3. До товарної позицiї 4303 включаються вичиненi хутровi шкурки та їх частини, з'єднанi з iншими матерiалами, а також вичиненi хутровi шкурки та їх частини, зшитi разом у формi одягу або його частин чи речей до одягу, або у виглядi iнших виробiв.

     4. До товарної позицiї 4303 або 4304 залежно вiд обставин включаються одяг та речi до одягу (за винятком зазначених у примiтцi 2) з пiдкладкою з натурального або штучного хутра, а також предмети одягу та речi до одягу, в яких натуральне або штучне хутро прикрiплене iз зовнiшнього боку, крiм хутра, що використовується як оздоблення.

     5. В УКТ ЗЕД термiн "штучне хутро" означає будь-якi матерiали, що iмiтують хутро з вовни, волосу або iнших волокон, наклеєних або нашитих на шкiру, тканину або iншi матерiали, крiм iмiтацiй хутра, одержаних ткацтвом або в'язанням (вони переважно включаються до товарної позицiї 5801 або 6001).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103:        
4301 10 00 00 - норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   0 0 шт
4301 30 00 00 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   1 1 шт
4301 60 00 00 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   5 5 шт
4301 80 00 - хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них:        
4301 80 00 10 - - тюленя, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   5 5 шт
4301 80 00 90 - - iншi   0 0 -
4301 90 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв   5 5 -
4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 4303:        
  - шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, незiбранi:        
4302 11 00 00 - - норки   5 5 шт
4302 19 - - iншi:        
4302 19 15 00 - - - бобра, ондатри або лисицi   5 5 шт
4302 19 35 00 - - - кроля або зайця   5 5 шт
  - - - тюленя:        
4302 19 41 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   5 5 шт
4302 19 49 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - овець або ягнят:        
4302 19 75 00 - - - - ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської   5 5 шт
4302 19 80 00 - - - - iншi   5 5 шт
4302 19 99 00 - - - iншi   5 5 -
4302 20 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або шматки, обрiзки, незiбранi   5 5 -
4302 30 - хутровi шкурки цiлi та їх частини або залишки зiбранi:        
4302 30 10 00 - - пластини   5 5 -
  - - iншi:        
4302 30 25 00 - - - кроля або зайця   5 5 шт
  - - - тюленя:        
4302 30 51 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   5 5 шт
4302 30 55 00 - - - - iншi   5 5 шт
4302 30 99 00 - - - iншi   5 5 -
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра:        
4303 10 - одяг з хутра, речi для одягу з хутра:        
4303 10 10 00 - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   10 10 -
4303 10 90 - - iншi:        
4303 10 90 10 - - - одяг хутровий з норки   10 10 шт
4303 10 90 20 - - - одяг хутровий з нутрiї, песця або лисицi   10 10 шт
4303 10 90 30 - - - одяг хутровий з кролика або зайця   10 10 шт
4303 10 90 40 - - - одяг хутровий з овчини   10 10 шт
4303 10 90 90 - - - iншi   10 10 -
4303 90 00 00 - iншi   10 10 -
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.