Роздiл XII
ВЗУТТЯ, ГОЛОВНI УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ ВIД ДОЩУ ТА СОНЦЯ, ПАЛИЦI, ПАЛИЦI-СИДIННЯ, СТЕКИ, БАТОГИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ПIР'Я ОБРОБЛЕНЕ I ВИРОБИ З НЬОГО; ШТУЧНI КВIТИ; ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ

Група 64
Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) одноразовi чохли для стопи нiг або для взуття з тонким захисним покриттям (наприклад, паперовим, плiвками iз пластмаси) без прикрiпленої пiдошви. Цi товари класифiкуються залежно вiд матерiалу, з якого вони виготовленi;

     (b) взуття з текстильних матерiалiв, без приклеєної, пришитої або прикрiпленої iншим способом зовнiшньої пiдошви (роздiл XI);

     (c) взуття, що використовувалося, з товарної позицiї 6309;

     (d) вироби з азбесту (товарна позицiя 6812);

     (e) ортопедичне взуття та iншi ортопедичнi пристосування або їх частини (товарна позицiя 9021); або

     (f) взуття iграшкове та взуття, до якого прикрiпленi ковзани, льодовi або роликовi; вироби для захисту гомiлки та iншi вироби захисного призначення для спорту (група 95).

     2. У товарнiй позицiї 6406 до термiна "частини" не включаються шипи, протектори, пiстони, гачки, пряжки, галуни, помпони, шнурки та iншi оздоблювальнi деталi (класифiкованi у вiдповiдних товарних позицiях) або ґудзики та iншi товари, якi включаються до товарної позицiї 9606.

     3. У цiй групi:

     (а) термiни "гума" i "пластмаса" означають також тканини або iншi текстильнi матерiали, покритi гумою чи пластмасою, якi видно неозброєним оком; при цьому не береться до уваги змiна кольору внаслiдок нанесення такого покриття; та

     (b) термiн "шкiра" стосується виробiв товарних позицiй 4107, 4112 - 4114.

     4. За умови вiдповiдностi примiтцi 3 до цiєї групи:

     (а) матерiалом верхньої частини взуття вважається матерiал, що має найбiльшу площу зовнiшньої поверхнi, без урахування аксесуарiв та деталей змiцнення, таких як окантовки, штафiрки, оздоблення, пряжки, клапани, пiстони та подiбнi деталi;

     (b) основним матерiалом, з якого виготовлено пiдошву для взуття, вважається матерiал, що має найбiльшу площу дотику поверхнi з ґрунтом. При цьому до уваги не беруться шипи, ремiнцi, гвiздки, протектори або подiбнi деталi.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарних пiдпозицiях 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 i 6404 11 термiн "спортивне взуття" означає лише:

     (а) взуття, призначене для занять спортом та оснащене шипами, штифтами, стопорами, затискачами, планками або подiбними деталями чи пристосуваннями для крiплення шипiв, штифтiв, стопорiв, затискачiв, планок або подiбних деталей;

     (b) взуття для ковзанярського, лижного, гiрськолижного спорту, для спортивної боротьби, боксу i велоспорту.

     Додатковi примiтки:

     1. У примiтцi 4 (а) термiн "деталi змiцнення" означає всi частини матерiалу (наприклад, пластмаси або шкiри), прикрiпленi до зовнiшньої поверхнi взуття, що надають йому мiцностi, прикрiпленi або не прикрiпленi до пiдошви. У разi зняття таких деталей змiцнення видимий матерiал повинен мати характернi риси верху взуття, а не пiдкладки.

     Пiд час визначення матерiалу, з якого виготовлено верх взуття, беруться до уваги частини взуття, закритi аксесуарами або деталями змiцнення.

     2. У разi застосування примiтки 4 (b) для цiлей класифiкацiї не беруться до уваги один або бiльше шарiв текстильного матерiалу, який не має властивостей, необхiдних для використання як пiдошви (наприклад, мiцнiсть, довговiчнiсть тощо).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом:        
6401 10 00 00 - взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском   10 10 пар
  - iнше взуття:        
6401 92 - - що закриває щиколотку, але не закриває колiно:        
6401 92 10 00 - - - з гумовим верхом   10 10 пар
6401 92 90 00 - - - з пластмасовим верхом   10 10 пар
6401 99 00 00 - - iнше   10 10 пар
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси:        
  - взуття спортивне:        
6402 12 - - взуття лижне i гiрськолижне:        
6402 12 10 00 - - - взуття лижне   10 10 пар
6402 12 90 00 - - - взуття гiрськолижне   10 10 пар
6402 19 00 00 - - iнше   10 10 пар
6402 20 00 00 - взуття з верхом з ремiнцiв, що крiпляться до пiдошви штифтами   10 10 пар
  - iнше взуття:        
6402 91 - - що закриває щиколотку:        
6402 91 10 00 - - - iз захисним металевим пiдноском   10 10 пар
6402 91 90 00 - - - iнше   10 10 пар
6402 99 - - iнше:        
6402 99 05 00 - - - iз захисним металевим пiдноском   10 10 пар
  - - - iнше:        
6402 99 10 00 - - - - з гумовим верхом   10 10 пар
  - - - - з пластмасовим верхом:        
  - - - - - взуття, союзка якого складається з ремiнцiв або має один чи кiлька вирiзаних отворiв:        
6402 99 31 00 - - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см   10 10 пар
6402 99 39 00 - - - - - - iнше   10 10 пар
6402 99 50 00 - - - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття   10 10 пар
  - - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6402 99 91 00 - - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - - 24 см або бiльше:        
6402 99 93 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче   10 10 пар
  - - - - - - - iнше:        
6402 99 96 00 - - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6402 99 98 00 - - - - - - - - жiноче   10 10 пар
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри:        
  - взуття спортивне:        
6403 12 00 00 - - взуття лижне i гiрськолижне   10 10 пар
6403 19 00 00 - - iнше   10 10 пар
6403 20 00 00 - взуття на пiдошвi з натуральної шкiри i з верхом з ремiнцiв з натуральної шкiри, якi проходять через пiдйом i охоплюють великий палець ступнi   10 10 пар
6403 40 00 00 - iнше взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском   10 10 пар
  - iнше взуття на пiдошвi з натуральної шкiри:        
6403 51 - - що закриває щиколотку:        
6403 51 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки   10 10 пар
  - - - iнше:        
  - - - - що закриває щиколотку, але не частину литки, з устiлкою завдовжки:        
6403 51 11 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 51 15 00 - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 51 19 00 - - - - - - жiноче   10 10 пар
  - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 51 91 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 51 95 00 - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 51 99 00 - - - - - - жiноче   10 10 пар
6403 59 - - iнше:        
6403 59 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки   10 10 пар
  - - - iнше:        
  - - - - взуття, союзка якого складається з ремiнцiв або має один чи кiлька вирiзаних отворiв:        
6403 59 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см   10 10 пар
  - - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 59 31 00 - - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 59 35 00 - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 59 39 00 - - - - - - - жiноче   10 10 пар
6403 59 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття   10 10 пар
  - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 59 91 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 59 95 00 - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 59 99 00 - - - - - - жiноче   10 10 пар
  - iнше взуття:        
6403 91 - - що закриває щиколотку:        
6403 91 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки   10 10 пар
  - - - iнше:        
  - - - - що закриває щиколотку, але не частину литки, з устiлкою завдовжки:        
6403 91 11 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 91 13 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче   10 10 пар
  - - - - - - iнше:        
6403 91 16 00 - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 91 18 00 - - - - - - - жiноче   10 10 пар
  - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 91 91 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 91 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче   10 10 пар
  - - - - - - iнше:        
6403 91 96 00 - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 91 98 00 - - - - - - - жiноче   10 10 пар
6403 99 - - iнше:        
6403 99 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки   10 10 пар
  - - - iнше:        
  - - - - взуття, союзка якого складається з ремiнцiв або має один чи кiлька вирiзаних отворiв:        
6403 99 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см   10 10 пар
  - - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 99 31 00 - - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 99 33 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче   10 10 пар
  - - - - - - - iнше:        
6403 99 36 00 - - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 99 38 00 - - - - - - - - жiноче   10 10 пар
6403 99 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття   10 10 пар
  - - - - iнше взуття з устiлкою завдовжки:        
6403 99 91 00 - - - - - менш як 24 см   10 10 пар
  - - - - - 24 см або бiльше:        
6403 99 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче   10 10 пар
  - - - - - - iнше:        
6403 99 96 00 - - - - - - - чоловiче   10 10 пар
6403 99 98 00 - - - - - - - жiноче   10 10 пар
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв:        
  - взуття на пiдошвi з гуми або пластмаси:        
6404 11 00 00 - - взуття спортивне; взуття для тенiсу, баскетболу, гiмнастики, тренувальне та аналогiчне взуття   10 10 пар
6404 19 - - iнше:        
6404 19 10 00 - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття   10 10 пар
6404 19 90 00 - - - iнше   10 10 пар
6404 20 - взуття на пiдошвi з натуральної або композицiйної шкiри:        
6404 20 10 00 - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття   10 10 пар
6404 20 90 00 - - iнше   10 10 пар
6405 Iнше взуття:        
6405 10 00 00 - з верхом з натуральної або композицiйної шкiри   10 10 пар
6405 20 - з верхом з текстильних матерiалiв:        
6405 20 10 00 - - на пiдошвi з дерева або пробки   10 10 пар
  - - на пiдошвi з iнших матерiалiв:        
6405 20 91 00 - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття   10 10 пар
6405 20 99 00 - - - iнше   10 10 пар
6405 90 - iнше:        
6405 90 10 00 - - на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри   10 10 пар
6405 90 90 00 - - на пiдошвi з iнших матерiалiв   10 10 пар
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiдп'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини:        
6406 10 - верх взуття i його частини, за винятком задникiв та жорстких деталей:        
6406 10 10 00 - - з натуральної шкiри   10 10 -
6406 10 90 00 - - з iнших матерiалiв   10 10 -
6406 20 - пiдошви та каблуки з гуми або пластмаси:        
6406 20 10 00 - - з гуми   10 10 -
6406 20 90 00 - - з пластмаси   10 10 -
6406 90 - iншi:        
6406 90 30 00 - - заготовки верху взуття, прикрiпленi до устiлок або iнших елементiв пiдошви, але без зовнiшнiх пiдошв   10 10 пар
6406 90 50 00 - - устiлки та iншi знiмнi деталi   10 10 -
6406 90 60 00 - - зовнiшнi пiдошви з натуральної або композицiйної шкiри   10 10 -
6406 90 90 00 - - iншi   10 10 -

 

Група 65
Головнi убори та їх частини

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) головнi убори, що використовувалися, товарної позицiї 6309;

     (b) головнi убори з азбесту (товарна позицiя 6812); або

     (c) головнi убори iграшковi, наприклад, капелюхи для ляльок або карнавальнi вироби групи 95.

     2. До товарної позицiї 6502 не включаються шитi капелюшнi напiвфабрикати, за винятком капелюшних напiвфабрикатiв, зшитих iз смужок по спiралi.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру   10 10 шт
6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення   10 10 шт
[6503]          
6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення   10 10 шт
6505 00 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi машинного або ручного в'язання, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не iз смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення:        
6505 00 10 00 - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501   10 10 шт
  - iншi:        
6505 00 30 00 - - кашкети, кепки з козирками   10 10 шт
6505 00 90 00 - - iншi   10 10 -
6506 Iншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення:        
6506 10 - захиснi головнi убори:        
6506 10 10 00 - - з пластмаси   10 10 шт
6506 10 80 00 - - з iнших матерiалiв   10 10 шт
  - iншi:        
6506 91 00 00 - - з гуми або полiмерних матерiалiв   10 10 шт
6506 99 - - з iнших матерiалiв:        
6506 99 10 00 - - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501   10 10 шт
6506 99 90 00 - - - iншi   10 10 шт
6507 00 00 00 Стрiчки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв   10 10 -

 

Група 66
Парасольки вiд дощу та сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) мiрнi палицi та подiбнi вироби (товарна позицiя 9017);

     (b) палицi з вогнепальною зброєю, з вкладеним списом, залитi свинцем та подiбнi вироби (група 93); або

     (c) вироби групи 95 (наприклад, парасольки, призначенi для дитячих iгор).

     2. До товарної позицiї 6603 не включаються частини, оздоблювальнi деталi або пристосування з текстильних матерiалiв, а також чохли, китицi, ременi, футляри для парасольок та подiбнi вироби з будь-яких матерiалiв. Такi товари, поданi разом з виробами товарної позицiї 6601 або 6602, але не прикрiпленi до них, класифiкуються окремо i не розглядаються як складовi частини цих виробiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6601 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подiбнi парасольки):        
6601 10 00 00 - садовi парасольки та подiбнi парасольки   10 10 шт
  - iншi:        
6601 91 00 00 - - iз складаним стрижнем   10 10 шт
6601 99 - - iншi:        
6601 99 20 00 - - - з покриттям iз тканих текстильних матерiалiв   10 10 шт
6601 99 90 00 - - - iншi   10 10 шт
6602 00 00 00 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби   10 10 -
6603 Частини, оздоблювальнi деталi та пристосування до виробiв товарної позицiї 6601 або 6602:        
6603 20 00 00 - каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (палицях)   10 10 -
6603 90 - iншi:        
6603 90 10 00 - - ручки та набалдашники   10 10 -
6603 90 90 00 - - iншi   10 10 -

 

Група 67
Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) фiльтрувальнi тканини з волосся людини (товарна позицiя 5911);

     (b) мереживо, вишивка та iншi текстильнi матерiали з рослинним орнаментом (роздiл XI);

     (c) взуття (група 64);

     (d) головнi убори або сiтки для волосся (група 65);

     (e) iграшки, спортивний iнвентар та карнавальнi вироби (група 95); або

     (f) мiтелки з пiр'я, пухiвки для пудри або сита з волосу (група 96).

     2. До товарної позицiї 6701 не включаються:

     (а) вироби, в яких пiр'я або пух використовуються лише як матерiал для набивки (наприклад постiльнi речi товарної позицiї 9404);

     (b) одяг та аксесуари одягу, в яких пiр'я або пух використовуються тiльки для оздоблення чи набивки; або

     (c) штучнi квiти, листя та їх частини або готовi вироби товарної позицiї 6702.

     3. До товарної позицiї 6702 не включаються:

     (а) вироби iз скла (група 70); або

     (b) штучнi квiти, листя або плоди з керамiки, каменю, металу, дерева або iнших матерiалiв у виглядi суцiльного виробу, отриманого литтям, куванням, рiзьбленням, штампуванням чи iншим способом, або якi складаються з частин, закрiплених будь-яким способом, крiм переплетення, склеювання, збирання, або аналогiчних способiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6701 00 00 00 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я)   10 10 -
6702 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби iз штучних квiтiв, листя або плодiв:        
6702 10 00 00 - iз пластмаси   10 10 -
6702 90 00 00 - з iнших матерiалiв   10 10 -
6703 00 00 00 Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або оброблене iншим способом; вовна або iнший волос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва перук та аналогiчних виробiв   10 10 -
6704 Перуки, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп:        
  - iз синтетичних текстильних матерiалiв:        
6704 11 00 00 - - перуки готовi   10 10 -
6704 19 00 00 - - iншi   10 10 -
6704 20 00 00 - з волосся людини   10 10 -
6704 90 00 00 - з iнших матерiалiв   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.