ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 09.09.06 N 18/18-916-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм Енергетичної регiональної)
Начальникам митниць


Про призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi

     Для використання при митному оформленнi товарiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, iнформуємо.

     1. Органом iз сертифiкацiї ДП "ДержавтотрансНДIпроект" прийнято рiшення з 01.09.2006 призупинити дiю сертифiкату вiдповiдностi N UA 1.009.68474-05 виданого ТОВ "Торговий Дiм "ОПУС" на рульовi тяги, наконечники рульових тяг, шарнiри кульовi та гумово-металевi.

     2. Органом iз сертифiкацiї "УкрСЕРТРАДIО" прийнято рiшення з 21.08.06 призупинити дiю сертифiкатiв вiдповiдностi N UA 1.025.57211-05 та N UA 1.025.57212-05 на ретранслятори систем стiльникового зв'язку AR1700, AR2700.

Директор Департаменту О.I.Пашинний
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.