ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 12.09.06 N 18/18-925-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi

     Для використання при митному оформленнi товарiв, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, iнформуємо.

     Органом iз сертифiкацiї "Укрметртестстарт" прийнято рiшення з 05.09.2006 анулювати дiю сертифiкатiв вiдповiдностi N UA1.003.0117364-06 (термiн дiї 10.08.2006 до 20.07.2006), N UA1.003.0117363-06 (термiн дiї 10.08.2006 до 20.07.2006), N UA1.003.0117370-06 (термiн дiї 10.08.06 до 14.06.09), виданих фiрмi "Dell Inc." на персональнi комп'ютери (ноутбуки) з блоками живлення.

Директор Департаменту О.I.Пашинний
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.