ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.07.98 р. N 11/4-7487

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.98 N 1014 "Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України".

     Також iнформуємо, що з метою недопущення ввезення громадянами для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 5 i бiльше рокiв тому, та запобiгання можливим зловживанням рiшення щодо видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України приймається безпосередньо регiональними митницями та митницями центрального пiдпорядкування.

     При ввезеннi громадянами транспортних засобiв, виготовлених бiльше 5 рокiв тому (але не бiльше 10 рокiв), обов'язково попереджати власника (водiя) щодо процедури подальшого митного оформлення.

     Митнi збори за перебування транспортного засобу пiд митним контролем протягом часу розгляду справи в митних органах у цьому разi не нараховуються. Додаток: згадане, на 1 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.