УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України

     З метою спрощення процедури справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України, налагодження дiйового контролю за використанням цих коштiв ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     запровадити з 20 серпня 1998 року сплату за єдиним платiжним документом зборiв (митнi збори, збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збiр за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плата за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв), якi справляються вiдповiдно до законодавства в пунктах пропуску через державний кордон України, передбачивши покладення координацiї дiяльностi державних органiв з питань справляння зазначених зборiв на Державну митну службу України;

     затвердити у мiсячний строк форму єдиного платiжного документа i порядок його заповнення, а також внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв з метою зменшення в середньому на 30 вiдсоткiв розмiрiв зборiв, зазначених у абзацi другому цiєї статтi;

     пiдготувати у двомiсячний строк проект законодавчого акта про запровадження єдиного збору, який справлятиметься у пунктах пропуску через державний кордон України, з подальшим спрямуванням коштiв до Державного бюджету України;

     запровадити порядок, який би виключав можливiсть справляння мiсцевих податкiв i зборiв, передбачених законодавством, у пунктах пропуску через державний кордон України.

     2. Цей Указ набирає чинностi з дня опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ,
20 липня 1998 року
N 799/98

Газета "Урядовий кур'єр" N 138 вiд 21-07-98р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.