ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.07.98 р. N 10/1-1667-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Центральної
енергетичної митницi

Щодо митного оформлення
нафтопродуктiв

     У зв'язку iз набранням чинностi Указу Президента України вiд 24.06.98 N 680/98 "Про ставки акцизного збору на нафтопродукти" звертаємо Вашу увагу на необхiднiсть посилення контролю за митним оформленням нафтопродуктiв, що ввезеннi на митну територiю України та, якi не випущенi у вiльне використання.

     Повiдомляємо, що митне оформлення нафтопродуктiв, включаючи i тi, на якi оформленi акцизнi декларацiї (АД) до набрання чинностi зазначеним Указом, здiйснюється за ставками акцизного збору, якi дiють на момент подання вантажної митної декларацiї.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь

      

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.