ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.09.98 N 09/1-2038-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

 

Про деякi змiни в порядку пропуску
вантажiв на митну територiю України

     З метою недопущення фактiв недоставки вантажiв у митницi призначення i, як наслiдок - ухилення окремих суб'єктiв ЗЕД вiд сплати встановлених законодавством платежiв, iнформуємо про наступне.

     Пiд особисту вiдповiдальнiсть начальникiв прикордонних митниць, категорично забороняється пропуск на територiю України вантажiв, що надходять в Україну в режимi iмпорту, у разi вiдсутностi в центральнiй базi даних (ЦБД) учасникiв ЗЕД вiдомостей про конкретного отримувача вантажу.

     При вiдсутностi iнформацiї в ЦБД прикордоннiй митницi необхiдно здiйснювати запит безпосередньо у внутрiшню митницю стосовно перебування на облiку отримувача вантажу, наявностi в нього повноважень на отримання цього вантажу.

     У разi непiдтвердження внутрiшньою митницею iнформацiї про перебування на облiку отримувача вантажу в митницi призначення такий вантаж пiдлягає митному оформленню безпосередньо у пунктi пропуску.

     Якщо внутрiшня митниця пiдтверджує перебування на облiку отримувача вантажу та наявностi в нього повноважень на отримання цього вантажу, начальник прикордонної митницi за погодженням в установленому порядку з керiвництвом внутрiшньої митницi може приймати рiшення про здiйснення митного оформлення зазначеного вантажу безпосередньо у пунктi пропуску зi стягненням встановлених законодавством платежiв.

     Зазначений порядок пропуску не поширюється на пiдакцизнi товари, та товари, що ввозяться за попередньою декларацiєю.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.