ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.08.98 N 10/1-1819-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

 

     Надсилаємо для використання в оперативнiй роботi в якостi довiдкової iнформацiї орiєнтовний перелiк законодавчих актiв та нормативних документiв Держмитслужби, якi вимагають подання певних документiв при митному оформленнi вантажiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту та транзиту.

     Повiдомляємо, що змiни та доповнення до перелiку будуть вноситись Держмитслужбою.

     Зауваження, пропозицiї та можливi доповнення до цього перелiку необхiдно надсилати до Управлiння нетарифного регулювання.

Додаток: згадане на 45 арк.

 

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 10.02.98 р. N 14/6-4-273

 

Державна митна служба України


На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.97 р. N 25473/52

     Вiдповiдно до п. 14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 р. N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" вивезення за межi митної територiї України брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв як давальницької сировини, крiм брухту та вiдходiв металiв для виробництва готової продукцiї, яка не виробляється в Українi, з митою її використання пiдприємствами електротехнiчної галузi, обмежується до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     Па виконання вищезазначеного пункту постанови Мiнпромполiтики України визначено перелiк продукцiї, яка не виробляється в Українi i використовується пiдприємствами електротехнiчної галузi:

     Найменування продукцiї Код ТН ЗЕД
1. Прутки i профiлi алюмiнiєвi 760400000
2. Дрiт алюмiнiєвий 760500000
3. Плити, листи, смуги, стрiчки алюмiнiєвi 760600000
4. Фольга алюмiнiєва 760700000
5. Труби i трубки алюмiнiєвi 760800000
6. Дрiт мiдний 740800000
7. Катоди та секцiї катодiв 740311000
8. Мiднi злитки 740312000

     Розпорядженням по Мiнпромполiтики N 255 вiд 29.12.1997 р. визначено механiзм проходження контрактiв на експорт металобрухту як давальницької сировини, погодження цих контрактiв та надання висновкiв до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Державної митної служби України.

Додаток: на 1 арк.

Заступник мiнiстра В.П. Терещенко

 

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 29.12.97 р. N 255


     Вiдповiдно до п. 14 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 року N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" вивезення за межi митної територiї України брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв як давальницької сировини, крiм брухту та вiдходiв металiв для виробництва готової продукцiї, яка не виробляється в Українi, з метою її використання пiдприємствами електротехнiчної галузi, обмежується до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     В Мiнпромполiтики України надходять звернення пiдприємств щодо припинення митними службами оформлення вивезення брухту та вiдходiв металiв, як давальницької сировини.

     З метою уникнення непорозумiнь при митному оформленнi зазначених операцiй та недопущення використання готової продукцiї за непризначенням, ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

     1. Головному управлiнню 6-3 (Насєкан О.О.) приймати до розгляду звернення пiдприємств та органiзацiй України стосовно пiдтвердження використання брухту та вiдходiв металiв при умовi надання балансу вивезення за попереднiй перiод давальницької сировини та фактичного ввезення готової продукцiї з зазначенням конкретного її споживача.

     2. Галузевим управлiнням 2-2 (Коломоєць В.Т.), 7-1 (Стукаленко П. I.), 7-2 (Тихенко О.I.), 7-3 (Лисенко В.О.) надавати висновки за укладеними контрактами щодо використання пiдприємствами електротехнiчної галузi готової продукцiї, виробленої з брухту та вiдходiв металiв як давальницької сировини за межами України, для узагальнення до Головного управлiння 6-3 (Насєкан О.О.).

     3. Головному управлiнню 6-3 (Насєкан О.О.) узагальнювати означенi висновки для подання до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Державної митної служби України до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення з цього питання.

     4. Контроль за виконання цього Розпорядження покласти на Заступника Мiнiстра В.А. Кулiченка.

Перший заступник Мiнiстра В.О. Куратченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.