ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.05.2010 N 11/2-2/5166-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
(крiм Енергетичної регiональної та Регiональної iнформацiйної митниць)


     З урахуванням листа Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України вiд 25.05.10 N 14/135583 вимагаю вжити заходiв щодо забезпечення належного рiвня контролю та документального пiдтвердження митної вартостi товарiв товарної позицiї 0207 згiдно з УКТЗЕД при здiйсненнi митного оформлення.

     У разi наявностi звернень територiальних спецпiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України щодо участi в проведеннi митного огляду вказаних вище товарiв, пропоную забезпечити належний рiвень взаємодiї у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

     Для органiзацiї ефективної взаємодiї прошу iнiцiювати вiдпрацювання спiльно з керiвниками територiальних спецпiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України системи оперативного iнформування про час i мiсце проведення митного огляду вказаних вище товарiв.

Перший заступник Голови Служби О.М. Дороховський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.