ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.10.99 N 09/1-3234-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування

     З метою вивчення результатiв першого етапу застосування голографiчних етикеток для захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування, якi були введенi в дiю вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 30.04.99 N 254 "Про затвердження Тимчасового порядку голографiчного захисту вiд пiдробок результатiв митного оформлення", термiном до 30.10.99, надати в електронному виглядi до Управлiння органiзацiї митного контролю iнформацiю про кiлькiсть:

     1. Оформлених митницею митних декларацiй форми МД-7 з нанесенням голографiчної етикетки.

     2. Виданих митницею Посвiдчень на реєстрацiю транспортного засобу (номерних агрегатiв) в органах ДАi МВС України на пiдставi митної декларацiї форми МД-7 з нанесеною голографiчною етикеткою iз зазначенням дати видачi Посвiдчення, його серiї та номера.

     3. Виданих митницею пiсля 01.07.99 Посвiдчень на реєстрацiю транспортного засобу (номерних агрегатiв) в органах ДАi МВС України на пiдставi митної декларацiї форми МД-7 без голографiчної етикетки iз зазначенням дати видачi Посвiдчення, його серiї, номера та причини вiдсутностi голографiчної етикетки на митнiй декларацiї форми МД-7.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.