ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо вiдповiдальностi за незаконне поводження iз спецiальними технiчними засобами негласного отримання iнформацiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1. Частину першу статтi 201 пiсля слiв "(крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї)" доповнити словами "спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї".

     2. Статтю 359 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 359. Незаконнi придбання, збут або використання спецiальних технiчних засобiв отримання iнформацiї

     1. Незаконне придбання або збут спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї, а також незаконне їх використання -

     караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або якщо вони заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 червня 2010 року
N 2338-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.