ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.10.99 N 10/1-3307-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10. 99 N 1861

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.99 N 1861 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 1998 р. N 1839".

     У зв'язку iз введенням в дiю зазначеної постанови, до листа Держмитслужби вiд 10.02.99 N 11/4-1454 "Щодо виконання положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.98 N 1839 "Про заходи щодо забезпечення виконання Протоколу мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 03.11.98 щодо розрахункiв за використаний природний газ" необхiдно внести такi змiни:

     - в абзацi третьому цього листа виключити речення "При заповненнi ВМД вказується характер угоди - 71 та код валюти - 840" ( далi за текстом).

     Заповнення ВМД при цьому здiйснюється в порядку, установленому нормативно-правовими документами Кабiнету Мiнiстрiв України та Держмитслужби з питань декларування товарiв.

Додаток: 1 арк.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.