Документ скасований: Постанова КМУ № 736 від 19.10.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 серпня 2010 р. N 692


Про внесення змiни до пункту 18 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiну до пункту 18 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131, N 50, ст. 3324; 2009 р., N 65, ст. 2270), виклавши абзац третiй у такiй редакцiї:

     "Використання iнформацiйної, телекомунiкацiйної або iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи для друкування документiв з грифом "Для службового користування" та обробки конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, може здiйснюватися тiльки пiсля створення в нiй комплексної системи захисту iнформацiї та пiдтвердження вiдповiдностi створеної системи вимогам нормативних документiв з питань технiчного захисту iнформацiї в порядку, встановленому законодавством. Дозвiл на використання iнформацiйної, телекомунiкацiйної або iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи iз зазначеною метою надається згiдно з наказом керiвника органiзацiї за наявностi атестата вiдповiдностi комплексної системи захисту iнформацiї.".

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 49

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.