ЩОДО ТУЛМАЧЕНЬ ПОЛОЖЕНЬ ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ
МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ВIД 31.05.95 Р. N 602

(Лист Державного митного комiтету України
вiд 2 серпня 1996 р. N 11/2-5736)

     В зв'язку з запитами митниць щодо тлумачень положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.95 р. N 602 "Про затвердження перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30.05.95 р. N 499" iнформуємо, що пiсля слiв "44 10 10 Плити деревостружковi з деревини" слiд читати "(крiм 44 10 10 100 необробленi або тiльки вiдшлiфованi 44 10 10 900 iншi)".

В.о. Голови комiтету О.Єгоров

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.