ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.11.99 N 10/1-3589-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про доведення додаткової iнформацiї

     Враховуючи численнi звернення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдно до листа Комiтету України з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 05.11.99 N 1561/5-3 та в доповнення до листа Держмитслужби вiд 21.10.99 N 10/1-3371-ЕП iнформуємо, що митне оформлення зерна та продуктiв його переробки, можливо здiйснювати за умови наявностi сертифiкатiв вiдповiдностi, виданих на конкретну партiю товару органами з сертифiкацiї продукцiї, акредитованими в системi УкрСЕПРО Комiтету України з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.