ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.03.2011 N 20/1-0387-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
(крiм Енергетичної регiональної)


     За наявною iнформацiєю Департаменту митної статистики щодо спiвставлення даних митної статистики Республiки Угорщина та України виявлено розбiжностi стосовно експортування з України та iмпортування до Угорщини "насiння та плодiв iнших олiйних культур, подрiбненi або не подрiбненi (згiдно товарної позицiї УКТЗЕД 1207)", а також "насiння, плодiв та спорiв для сiвби (згiдно товарної позицiї УКТЗЕД 1209)".

     У зв'язку з можливими порушеннями митного законодавства України, що направленi на ухилення вiд сплати експортного мита, прошу посилити заходи щодо митного контролю товарiв "насiння, плодiв та спорiв для сiвби", що вiдносяться до товарної позицiї 1209 УКТЗЕД пiд час здiйснення експортних операцiй.

Начальник Департаменту В.М. Лисий
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.