ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 11/6-9408 17.12.96 р.

Начальникам ТМУ
Начальникам митниць

    Щодо видачi лiцензiй на право вiдкриття i експлуатацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України

     В доповнення до листа ДМС України вих. N 11/6-9208 вiд 11.12.96 р. i з метою забезпечення чiткого виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 1446 вiд 2 грудня 1996р. "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" надаємо наступнi роз'яснення:

     За видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України установлено збiр у розмiрi, еквiвалентному 2500 доларiв США в нацiональнiй валютi України за курсом НБУ, встановленим на день подання документiв Державнiй митнiй службi України. На розглядi в центральному апаратi ДМС України знаходиться ряд документiв на отримання лiцензiй на право вiдкриття i дiяльностi митних лiцензiйних складiв, по яким попередньо сплачено еквiвалент 500 доларам США у нацiональнiй валютi України. Для отримання лiцензiї заявнику необхiдно провести доплату таким чином, щоб загальна сума в нацiональнiй валютi України становила еквiвалент 2500 доларiв США за курсом НБУ, встановленим на день доплати.

     Платiжнi доручення по зазначеним доплатам надiслати в Управлiння нетарифного регулювання центрального апарату Державної митної служби України до 25.12.96р.

В.о. заступника Голови Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.