ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 17.11.99 р. N 17141/7/16-1121-26

Щодо оподаткування ПДВ операцiй з тимчасового ввезення на митну територiю України товарiв пiд зобов'язання зворотного вивезення

     Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист стосовно оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з тимчасового ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв пiд зобов'язання зворотного вивезення за її межi у вiдремонтованому виглядi, i повiдомляє.

     Пiдпунктом 3.1.2 статтi 3.1 Закону України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть" об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть є операцiї платникiв податку з ввезення товарiв на митну територiю України, в тому числi операцiї з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки.

     Статтею 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" оформленню вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення пiдлягають товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України та призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi.

     Слiд зазначити, що згiдно iз класифiкатором звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть (додаток 4 до пункту 1 наказу Державної митної служби вiд 01.07.99 N 401), затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 30.01.98 N 40 "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших зборiв", товари i iншi предмети, якi тимчасово ввозяться (вивозяться) на митну територiю України (за межi митної територiї України) i призначенi для зворотного вивезення (ввезення) у встановленi строки в незмiнному станi (крiм договорiв оренди (лiзiнгу), звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть.

     Враховуючи вищезазначене, операцiї з тимчасового ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв, пiд зобов'язання зворотного вивезення за її межi у вiдремонтованому виглядi, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть.

Заступник Голови ДПА України

Г. Оперенко

"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ", N 48, 30-11-1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.